MELLOMKIRKELIG RÅD: Internasjonal direktør i Kirkerådet, Berit Hagen Agøy er glad for at vi kan møtes i igjen etter nedstengningen. Foto: Dagen-arkivet

Fellesskapets velsignelser

Endelig kan vi møtes igjen! Vi skal sitte rundt samme bord, lytte til hverandres ord og fortolke kroppsspråk. Vi skal dele måltider og feire gudstjenester sammen.

Jeg gleder meg! For i dag starter Rådsmøtet i Norges Kristne Råd (NKR), som har vært utsatt på grunn av korona. Det er 2 ½ år siden vi møttes sist.

NKR samler hele bredden av kirkelandskapet, noe som er unikt i internasjonal sammenheng. I Norge er protestanter og ortodokse, men også katolikker og de mer karismatiske kirkene, samlet i det samme økumeniske rådet. Det er til stor velsignelse.

Det som binder kirkene sammen er at vi deler troen på den treenige Gud. Gud har gitt sin universelle kirke det samme oppdraget: forkynn nåden i Jesus Kristus!

Det gjør vi sammen her hjemme, samtidig som nesten alle kirkene i NKR driver har nære bånd til kirker i andre deler av verden. Det som holder dette verdensvide kristne fellesskapet sammen, er ikke noe vi rår over, enheten er gitt oss av Gud. Vår oppgave er å synliggjøre den, for selv å bli velsignet og for at verden skal tro.

Fordi enheten er en gudsgave, tåler vi godt at kirkene er uenige om mangt. Vi er ikke samlet i NKR fordi vi er like eller enige, verken i teologiske eller sosiale-etiske spørsmål. Vi har også et mangfold av tradisjoner og er organisert på forskjellige måter.

Men vi takler og tåler disse forskjellene, fordi vi har en grunnleggende tillit til hverandre og respekt for de ulike kirkenes egenart. Åpenhet og ærlighet om det som oppleves krevende hos hverandre, håndteres i lys av kjærligheten som binder oss sammen som kristne.

Hensikten med økumenisk samarbeid er ikke å overbevise hverandre om hvem som har rett, men å erkjenne at alle har forstått noe, og ingen har forstått alt.

Evangeliets mysterium er større enn alle våre innsikter til sammen. Velsignelsen er å erfare mer av Guds rike, ved å dele av vårt eget og ta imot fra andre.

Gud har gitt hele sin kirke i oppdrag å ta vare på skaperverket og fremme fred og rettferdighet. Kirkene i NKR har stått sammen i arbeidet med klima- og miljøspørsmål.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi har et langvarig engasjement for trosfrihet, og vi har løftet fram flyktningers menneskeverd og behov for beskyttelse. Gjennom vår årlige «Global uke» setter vi rettferdighet på dagsorden.

NKR har som motto at «det vi kan gjøre sammen – det gjør vi sammen». I dette arbeidet har det vært lett å samarbeide, fordi vi er fundert i samme tro og deler det kristne synet på mennesket og naturen.

Jo mer vi deler – jo mer får vi – og jo mer erfarer vi Guds velsignelse og kjærligheten til hverandre og til alle mennesker!