MATUTDELING: Matposer klargjøres av frivillige ved Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo. Hundrevis av rusavhengige henter tre ganger i uken bokstavelig talt sitt daglige brød hos organisasjonen som trolig er størst på denne typen matudeling i Norge, Foto: Herman Frantzen

Det smålige julekuttet

Det er vanskelig å finne formildende omstendigheter for det kuttet i støtten til Evangeliesenteret som Byrådet i Oslo nå har fått gjennomslag for.

Bystyret i Oslo vedtok for et par uker siden budsjettet for 2022, med støtte fra partiet Rødt. Før den endelige behandlingen i bystyret la byrådet frem forslag til områder som skulle styrkes eller kuttes i.

Les også
Evangeliesenteret har allerede begynt å kutte. Nå håper de Kristen-Norge kan redde tilbudet

Evangeliesenterets kontaktsenter som tre ganger i uken deler ut matposer til hundrevis av mennesker ble for femte året på rad gjenstand for kuttforslag fra byrådets side. Tilbudet retter seg mot rusavhengige i hovedstaden som er en av samfunnets aller mest sårbare grupper.

Kontaktsenteret deler hvert år ut 400 tonn mat som hentes ut fra Matsentralen i byen. På den måten er det en vinn-vinn situasjonen hvor mat reddes og deles videre til trengende mennesker.

Hjelpetilbudet ble etablert for ti år siden og er sannsynligvis det største av sitt slag i Norge. Men Velferdsetaten i Oslo har i de siste fem årene gang på gang valgt å fremme forslag om kutt i det kommunale tilskuddet. I fire år på rad har reduksjonen blitt unngått i aller siste runde i budsjettforhandlingene, og da har det vært partiet Rødt som har kommet Evangeliesenteret til unnsetning.

Les også
Refser Oslo-politikere for spill rundt årlig budsjettkutt til Evangeliesenteret

Men på sitt femte og foreløpig siste forsøk har Byrådet i Oslo bestående av Ap, SV og MDG lykkes med å få gjennomslag for kuttforslaget. Under forhandlingene om neste års budsjett valgte Rødt denne gangen ikke å få på plass pengene som mangler. Det betyr at daglig leder Stian Ludvigsen og kontaktsenteret får redusert tilskuddet på nesten en million kroner til kun 300.000 kroner i 2022.

Stian Ludvigsen fortalte i Dagen i forrige uke om den alvorlige situasjonen som har oppstått etter at beina blir slått under arbeidet omtrent over natten. Kuttet innebærer at kontaktsenteret går inn i et nytt år med reell fare for at tilbudet kan forsvinne. Brukere Dagen intervjuet forteller at matutdelingen er helt avgjørende for at de skal få i seg næring.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ludvigsen beskriver beslutningen som hjerterå og brutal avgjørelse gjort for å spare småpenger. Og smålighet er vel egentlig et mildt begrep å bruke her. Det er vanskelig å forstå at et samfunnsnyttig tilbud som treffer så godt knapt får smuler fra et Oslo-budsjett på flere milliarder kroner. Når byrådet skal kutte, så velger de altså å gå løs på den gruppen som sitter aller nederst ved bordet for å spare noen hundre tusen. Det er uforståelig og ikke minst uverdig.

Byrådet begrunner det reduserte tilskuddet med at det er flere som driver tilsvarende tilbud i byen, og at rusmisbrukere dermed bare kan gå andre steder. Det vitner om en mangel på kontakt med virkeligheten og nærmest en forakt både mot dem som hjelper og de som blir hjulpet. Når kuttforslaget er fremmet fem år på rad må en også stille spørsmål om det er andre motiver som ligger til grunn for at det kanskje er spikeren i kisten for et velfungerende hjelpetiltak i Oslo.

Valget byrådet har gjort, kommer i et underlig lys når en samtidig vet at 2022 er Frivillighetens år. Ved Evangeliesenterets kontaktsenter stiller 60 frivillige hver uke opp for å pakke mat til vanskeligstilte, og innsatsen de gjør for samfunnet er helt uvurderlig.

Når byrådet skal kutte, så velger de å gå løs på gruppen som sitter aller nederst ved bordet.

Da Frivillighetens år ble åpnet i Oslo rådhus for et par uker siden ,satt lovordene om frivilligheten løst hos representanter fra Oslo byråd. Men nå sitter frivillige ved lavterskeltilbudet til Evangeliesenteret desillusjonerte tilbake og må konstatere at jobben de gjør for samfunnet i realiteten ikke betyr noe som helst for byrådet i byen deres.

Det er vanskelig å finne noen formildende omstendigheter for byrådets smålige julekutt. Når man med åpne øyne velger å ramme den svake part er det på tide at de ser seg selv i speilet.