TROSSAMFUNN: En mann måker snø utenfor Rikets Sal på Haugenstua i Oslo.

Derfor skriver Dagen om Jehovas vitner

Det vanligvis så lukkede trossamfunnet Jehovas vitner åpner for første gang sine dører for en avis.

Vår journalist Bjørn Olav Hammerstad har gjort det få - om noen - norske pressefolk har klart før ham. Han har kommet på innsiden av trossamfunnet Jehovas vitner. I en serie reportasjer i tiden fremover tar Hammerstad Dagens lesere med inn i en verden som i stor grad har fremstått som lukket for utenforstående.

Men hvorfor i all verden skriver en kristen avis som Dagen om Jehovas vitner? Det skal vi prøve å begrunne i det følgende.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er slett ikke fordi vi anser Jehovas vitner som et kristent trossamfunn. For her snakker vi om et religiøst system som gjennom sine læresetninger effektiv har definert seg selv utenfor den verdensvide kirke.

Både teologien (læren om Gud) og kristologien (læren om Kristus) avviker helt grunnleggende fra det de kristne kirkene lærer. Jehovas vitner avviser treenighetslæren som er helt grunnleggende for kristnes forståelse av Gud.

Vitnene kaller Jesus for Guds sønn, men avviser samtidig at han er guddommelig. Ifølge kristen tro er Jesus sann Gud og sant menneske.

Våre artikler om Jehovas vitner medfører heller ingen aksept av det vi mener er en rekke forkastelige praksiser innen trossamfunnet. Det gjelder særlig behandlingen av intern opposisjon og utstøtte, tidligere medlemmer. Ekskommuniseringen av vitner som velger å stemme ved valg, er et av flere eksempler på den meningskontrollen som råder i trossamfunnet.

Alt dette erkjenner vi. Og vi har på lederplass kritisert denne typer religiøs maktbruk en rekke ganger.

Likevel, det finnes andre aspekter som gjør Jehovas vitner særlig interessante og aktuelle akkurat nå. Ingen andre trossamfunn er under et større press fra myndighetene i vår del av verden, ja, også i vårt eget land, enn nettopp Jehovas vitner.

I vårt naboland Russland foregår det en systematisk forfølgelse av Jehovas vitner. Trossamfunnet er erklært ulovlig. Deres eiendommer beslaglegges av myndighetene. Forkynnere settes i fengsel, det gjelder faktisk også utlendinger. Dagen har tidligere fortalt om danske Dennis Christensen, som satt fem år i russisk fengsel for sin misjonsvirksomhet for Jehovas vitner i Russland.

Men også her hjemme i Norge strammes skruen kraftig til for dette trossamfunnet.Tidligere i år ble Jehovas vitner fratatt statsstøtten. De mistet altså den økonomiske overføringen som alle trossamfunn i landet skal motta fra staten som en likebehandling på grunn av den grunnlovsfestede pengestøtten til Den norske kirke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den neste trusselen som henger over Jehovas vitner handler om selve registreringen som trossamfunn. Den kan nå komme til å bli inndratt av norske myndigheter.

Jehovas vitner er kanskje den aller mest foraktede religiøse bevegelsen i Norge. De har knapt noen venner eller forsvarere i offentligheten. Myndighetene kan altså vedta tvangstiltak mot dem helt uten politiske konsekvenser.

I tillegg kommer man heller ikke å tape en eneste stemme, siden vitnene altså ikke stemmer ved valg. Men nettopp fordi det er så risikofritt, bør man være ekstra forsiktig når man bruker storsamfunnets maktmidler mot dem.

Etter vår mening påligger det også pressen et særlig ansvar for å forsvare denne gruppen mennesker mot myndigheters tvangstiltak som påvirker deres religionsfrihet. Og man kan selvfølgelig også lure på hvem som risikerer å bli det neste dersom tiltakene mot Jehovas vitner gir mersmak. Det kan fort bli trossamfunn som står Dagen betydelig nærmere.

Jehovas Vitner er det trossamfunnet nordmenn flest mener mest - men vet minst - om.

Uansett, nå er det altså Jehovas vitner det handler om nå. Og dette er altså et trossamfunn som nordmenn vet særdeles lite om. Kunnskapen er vel stort sett begrenset til ofte avvisende samtaler ved ytterdøren når vitner ringer på for en samtale. Eller til de vanligvis ganske konfronterende medieoppslagene som publiseres med jevne mellomrom.

For å si det rett ut: Jehovas vitner er det trossamfunnet nordmenn flest mener mest - men vet minst - om. Og det er vanligvis et dårlig utgangspunkt. Enten man vil forstå eller vil kritisere.

Vi ønsker å stille flere grunnleggende spørsmål: Hvordan er egentlig hverdagslivet i dette fremmede, omstridte og forfulgte trossamfunnet? Hvordan er det å være et Jehovas vitne i Norge i 2022? Hva tenker de unge medlemmene i trossamfunnet om seg selv, sin tro og sin fremtid? Og hva foregår egentlig på møtene i Rikets sal?

Den var på den bakgrunnen Dagen i høst kontaktet ledelsen i Jehovas vitner med en forespørsel om å få skildre den indre livet i trossamfunnet. Vi ønsket muligheten til å følge en familie og adgang til å bli med på samlinger og gudstjenester.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den familien vår journalist har besøkt, er nøye utvalgt av trossamfunnet, det er det grunn til å ha i bakhodet. Men ut over det har Dagen hatt full tilgang til kildene og ingen restriksjoner på det journalistiske arbeidet.

Dagens journalistiske prosjekt er i denne saken bygd litt over samme lest som den kjente NRK-produksjonen «Helene sjekker inn». I denne prisbelønte serien utforsker journalist Helene Sandvig fremmede, lukkede - og av og til litt skremmende miljøer. Hun sjekker ut igjen, ikke nødvendigvis med andre meninger, men som et klokere menneske. Og det samme gjør TV-seerne som har blitt med på reisen inn i det ukjente.

Hos oss er det altså Bjørn Olav som sjekker inn. Og det han oppdager og opplever vil du som Dagen-lesere få del i de nærmeste dagene.