«Mitt håp er at dette vil være et viktig bidrag i kampen for menneskerettigheter og regjeringens arbeid for å utrydde alle former for moderne slaveri», skriver Kjell Ingolf Ropstad (bildet). Foto: Terje Bendiksby / NTB

Bidrag til mer rettferdighet

Jeg vil takke Norges Kristne Råd for oppropet de overleverte denne uka, hvor viktige kirkeledere gir sin støtte til en sterk åpenhetslov.

Takk for at dere bruker deres posisjon til å stå opp for forbrukernes mulighet til å ta etiske valg. Det er mange her i Norge som er opptatt av etiske sider ved produksjon og forbruk.

Dessverre kan det være vanskelig å gjøre gode valg, i møte med komplekse globale leverandørkjeder og manglende informasjon om forholdene der produkter blir produsert.

Alt for mange varer som selges i norske butikker produseres under dårlige arbeidsforhold.

Det er svært vanskelig å få oversikt over hvilke varer som lages av arbeidere med lønn det ikke går an å leve av, på arbeidsplasser med manglende hensyn til helse og sikkerhet. Mange steder i verden er barnearbeid og tvangsarbeid fremdeles utbredt.

Vi må bekjempe denne typen moderne slaveri gjennom å gi forbrukerne makt til å gjøre gode valg. Derfor har Etikkinformasjonsutvalget foreslått en åpenhetslov som skal sikre forbrukere og organisasjoner tilgang til informasjon.

Jeg vil takke for støtten til lovforslaget, og anerkjennelsen av at dette vil være et viktig verktøy i kampen for å fremme respekt for menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden.

Som forbrukerminister skal jeg jobbe for at loven som vedtas er et effektivt verktøy i kampen for å motarbeide moderne slaveri, og sikre gode arbeidsforhold til alle.

Utvalget foreslår at alle virksomheter pålegges en kunnskapsplikt og en informasjonsplikt. Dette innebærer at de må ha kunnskap om risikoen for at produksjonen av deres varer bidrar til negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Og at forbrukere, organisasjoner og andre kan spørre en virksomhet om disse forholdene, og faktisk få svar.

I tillegg foreslår utvalget at større virksomheter skal utføre aktsomhetsvurderinger. Det innebærer at de må kartlegge risikoen for menneskerettighetsbrudd og iverksette tiltak for å forhindre disse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det trekkes frem som et spesielt viktig tiltak i oppropet fra kirkelederne. Hvorvidt miljøpåvirkning skal inkluderes under dette er et viktig spørsmål som departementet må utrede nærmere.

En informasjonsplikt vil hjelpe oss med å ta gode forbrukervalg. Lovforslaget har fått mye støtte, også fra norsk næringsliv.

Jeg mener at lovfesting av denne plikten vil sende et tydelig signal, som også vil bidra til å øke næringslivets egen innsats for anstendige arbeidsforhold for arbeidere i egne leverandørkjeder.

Mitt håp er at dette vil være et viktig bidrag i kampen for menneskerettigheter og regjeringens arbeid for å utrydde alle former for moderne slaveri.