KONTANTER: Vi trenger ikke nok et forslag som ekskluderer de eldre, skriver Olaug Bollestad. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Avvikling av kontanter kan føre til et større digitalt utenforskap

For de aller fleste av oss går det lang tid mellom hver gang vi bruker en pengeseddel. Men for de mange eldre er kontanter fortsatt et viktig betalingsmiddel.

Fjerner vi muligheten til å betale med kontanter fører vi enda flere av landets eldre ut i et digitalt utenforskap.

Virke vil avskaffe butikker og restauranters plikt til å ta imot kontanter som betalingsmiddel. Forslaget får støtte av Aftenposten på lederplass.

KrF har nylig vedtatt i vårt nye stortingsprogram at vi vil gjøre det vi kan for å sikre at kontanter fortsatt skal være et gyldig betalingsmiddel.

SSB anslår at rundt 800 000 nordmenn ikke er digitale brukere eller ikke tar del i samfunnet på lik linje med andre fordi de ikke makter å bruke digitale tjeneste, og det er de eldre som sliter mest.

Jeg møter eldre som er redd for å bevege seg ut på felles arenaer i samfunnet da appene har tatt over på betalingsfronten både på restaurant og transportmidler.

Allerede i dag finnes det et utenforskap blant eldre, de som kjenner på manglende mestring og at de blir satt på sidelinjene av samfunnets fellesarenaer.

Vi trenger ikke nok et forslag som ekskluderer de eldre.

Overgangen til det digitale samfunnet ønsker KrF velkommen, det gjør livet enklere for de aller fleste av oss, men det kan ikke skje så brått at vi mister de eldre på veien – til et digitalt utenforskap.

De eldre må oppleve seg trygge i møte med den digitale utviklingen.