SAMFUNNSOPPDRAG: – Vi mener NRK også bør opptre uavhengig av Human-Etisk Forbund og kristne trossamfunn. Derfor mener vi en kringkastingssjef bør vurdere hvorvidt eksklusiv, forkynnende virksomhet for en utvalgt religion bør være en del av det samfunnsoppdraget NRK skal ha, skriver Jens Brun-Pedersen.

Andakter i NRK

Jeg vil anta at mange av Dagens lesere – når de har fått kjølt seg ned litt, vil mene at det neppe er å utvise respekt for det valget andre har gjort ved å slutte seg til helt andre livssyn enn det kristne – når NRK tar et standpunkt for, gi særrettigheter til – og eksklusivt markedsfører det kristne livssynet.

* Les også: « Hetset av kristne på nett» - etter at han skrev debattinnlegget du nå er inne på

------

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dagen rapporterte nylig at Human-Etisk Forbund (HEF) anbefaler at NRK avslutter sine faste forkynnende andakter og gudstjenester i sine sendinger. Artikkelen var renset for referat av hvilke argumenter som ligger bak standpunktet. Det resulterte i massive og uforsonlige hatytringer mot forbundet på nettsider og på Facebook. HEF ble sammenliknet med både Goebbels og ISIL.

Hva med å drøfte argumenter som vi i årevis har framført i denne saken? Jeg har forståelse for at kristne mener det er i sin skjønneste orden at et felleseie som vi alle betaler lisens til, i retur favoriserer de kristne. Og at de ikke ser hvordan mennesker som ikke har en kristen overbevisning, reagerer på at NRK i sine distriktsprogram integrerer forkynnelse for en utvalgt religion. Vi synes ikke det er så greit. Derimot unner vi kristne mennesker all den forkynnelse de kan ønske seg i menigheter, på gater og torg – og i private radio- og fjernsynskanaler.

NRK er i en spesiell situasjon i og med at de skal betjene hele befolkningen. Det er en bedrift med journalistisk, faglig identitet. Derfor har den distanse og kritisk tilnærming som honnørord når det gjelder både institusjoner og personer som representerer makt. I NRK-plakaten i dag står følgende:

«NRK skal være redaksjonelt uavhengig. NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard og over tid være balansert. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes...»

Dette synes vi er fine prinsipper. Vi mener NRK også bør opptre uavhengig av Human-Etisk Forbund og kristne trossamfunn. Derfor mener vi en kringkastingssjef bør vurdere hvorvidt eksklusiv, forkynnende virksomhet for en utvalgt religion bør være en del av det samfunnsoppdraget NRK skal ha. Dette skal verken HEF, staten eller kristne menigheter bestemme. Kun kringkastingssjefen i NRK. Derfor blir det feil når Dagen refererer at vi krever en avslutning av forkynnelse i NRK. Vi mener derimot det, og vi oppfordrer NRK-sjefen til å vurdere det.

Vi mener at forkynnelse og journalistikk er to størrelser som ikke går i hop. Derimot ønsker vi at NRK fortsetter med sine debatt- og samtaleprogram om livssyn. Livssynsmangfoldet vårt er et godt utgangspunkt for drøftinger, refleksjoner og ytringer.

I norske mediers Vær-varsom-plakat står det i paragraf 4.3: «Vis respekt for menneskers egenart, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn». Jeg vil anta at mange av Dagens lesere – når de har fått kjølt seg ned litt, vil mene at det neppe er å utvise respekt for det valget andre har gjort ved å slutte seg til helt andre livssyn enn det kristne – når NRK tar et standpunkt for, gi særrettigheter til – og eksklusivt markedsfører det kristne livssynet.

Det er alltid sårt og vondt å miste privilegier. Derfor er det ikke så rart at mange kristne reagerer så voldsomt når noen foreslår å ta fram dem andakter de er blitt glade i. NRK bør likevel etterstrebe likeverd og likebehandling også på livssynsområdet. Vi synes ikke det er NRKs oppgave aktivt å påvirke sine lyttere og seere på et så følsomt område som livssynsoverbevisning er.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Debatt på dagen.no

Dagen inviterer til saklig debatt, gjerne med høy temperatur. Vi tillater ikke bannskap, personangrep og hets.

Du må være registrert og innlogget på Facebook for å kunne kommentere artikler på dagen.no - og alle må fremstå med fullt navn. Falske profiler vil bli utestengt.

Du kan velge om kommentaren din kun skal ligge synlig inne på den aktuelle artikkelen - eller om du ønsker at flere skal se den. Da krysser du av for for at den skal publiseres på Facebook.

Kommentarer som rapporteres som misbruk eller spam (av andre debattanter), skjules automatisk for den som rapporterer. Deretter blir innlegget vurdert av Facebooks moderatorer.

Slette / utestenge

Dersom du bryter Dagens enkle debattregler, har vi to sanksjonsmuligheter:

Vi kan slette kommentaren din, eller vi kan utestenge deg helt fra all debatt hos oss ved gjentatte overtramp.

Dersom kommentaren slettes, vil den kun være synlig for din lukkede krets med registrerte venner på Facebook. Innlegget kan ikke lenger leses av andre som er inne på dagen.no.

Dersom vi utestenger deg, vil du ikke lenger kunne skrive artikkelkommentarer som er synlige for offentligheten på våre nettsider.

Vi begrunner ikke ytterligere hvorfor vi fjerner kommentarer eller utestenger profiler. Det gjør heller ikke Facebooks moderatorer.

Hvem har ansvar?

Dagen har ikke redaktøransvar for kommentarer som er slettet - og fjernet fra offentligheten. Men du må være oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet, enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner.

Velkommen til debatt på dagen.no!

PS: Hyggelig om du trykker «liker» på vår Facebook-side. Da får du jevnlig nyheter fra Dagen inn i nyhetsstrømmen på FB.

Les også
Vil fjerne forkynnelse på NRK
Les også
Åpner kirkedøren i Irak med hjelp fra NorgeKurdzman Church