LIVSSTIL: Utviklingen i de store frikirkelige trossamfunnene er alvorlig i lys av klassisk bibelsk forståelse, skriver Atle Buanes. Foto: Adobe Stock

Å stride alvorlig for troen

Når en ser hvordan storsamfunnet forandres i forhold til livsstil og samlivsspørsmål, ser vi dessverre også at mange kristne blir påvirket av denne utviklingen. Den norske kirke har stort sett tilpasset seg tidsånden, men nå ser vi at også de frikirkelige kan gjøre det samme.

I Dagen 08.10.21 leser vi at metodistene er i ferd med å åpne opp for å innvie homofile og lesbiske til prestetjeneste. Likeså at: «Metodistene forbereder seg på splittelse». «Et nytt kirkesamfunn kan bli løsningen for de som ikke ønsker å godta homofile ekteskap.»

Les også
Forbereder Metodistkirken på splittelse

I Korsets Seier 28.05.21 har utgavesjef Karl Andreas Jahr en leder med overskrift: «Homospørsmålet inntar hovedrollen.» Undertittel: «For første gang åpner en kjent pinseskikkelse for homofilt samliv. Det er dramatisk, men ikke uventet.» Det er her snakk om Terje Hegertun og hans bok: «Det trofaste samlivet».

Jahr viser også til baptist og HLT-lektor Linda Aadne som forteller om «en intens debatt innad i Det norske baptistsamfunn om hvilke roller homofile og lesbiske bør kunne ha i menighetene.»

Les også
Pinseskikkelse åpner for homofilt samliv. Det er nytt og dramatisk, men ikke uventet

Videre skriver Jahr: «Da er det vanskelig å tro at ikke samme spørsmål vil prege Pinsebevegelsen i Norge. Rettere sagt vet Korsets Seier om at det finnes ulike syn blant pinseledere, særlig i hovedstadsområdet.»

Som en motvekt til dette viser Jahr til HLT-lektor Øyvind Gaarder Andersen som sier det ikke er rom for to syn i dette spørsmålet.

Jahr avslutter med å ønske debatten velkommen og sier at «den beveger seg nå fra Den norske kirke til frikirkeligheten. Og den debatten ønsker vi faktisk velkommen. Om ikke et standpunkt tåler innvendinger, så bør man spørre seg selv om man i virkeligheten har en god sak.»

Pinsevennenes veivalg er viktig da de er den største frikirkelige bevegelsen i landet. Pinsevennenes leder Øystein Gjerme er tydelig på at homofilt samliv ikke er rett, og så vidt jeg forstår taler han da også i kraft av sitt tillitsverv.

Til tross for lederens syn, ser en at «snøballen» har begynt å rulle, og den legger på seg. Debatten er ønsket velkommen.

Det er stor sjanse for at tradisjonell bibelforståelse om dette etter hvert må vike plass for tidsånden og det som er sosialt akseptabelt.

Hvilken retning dette går, tror jeg vi får et hint om på neste side etter Jahrs leder, der står det en helsides annonse for Terje Hegertuns bok: «Det trofaste samlivet». Boken anbefales på sidene 28 og 29 av den kjente og erfarne pinseforkynneren Marit Landrø.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Utviklingen i de store frikirkelige trossamfunnene er alvorlig i lys av klassisk bibelsk forståelse. I Judas brev står det om å stride alvorlig for den tro som én gang for alle ble overgitt de hellige.

Om de frikirkelige mener det klassiske synet på ekteskapet er viktig, kommer en ikke unna å «alvorlig stride», en kamp synes uunngåelig.

Etter mitt syn trenger en ikke overnaturlige evner for å forstå hvordan det vil gå om ikke noe blir gjort. Da er det stor sjanse for at tradisjonell bibelforståelse om dette etter hvert må vike plass for tidsånden og det som er sosialt akseptabelt.

Personlig er jeg redd for at slik tilpasningsteologi vil ødelegge kirkesamfunnene innenfra.