DAVID HADDELAND: Daglig leder i Ny Generasjon. Foto: Eivind Tveter

Troløs skole

I dag har trosopplæring blitt hjemmets ansvar.

Før hadde man lærere og kristendomsundervisning på skolen som sto for trosopplæring. Nå er dette hjemmet og kirkens ansvar. Det tenker jeg gir oss en fantastisk mulighet til å bruke skolearenaen strategisk for å se at unge mennesker kobler med Jesus.

Samarbeid

Ny Generasjon og Pinse Ung har inngått et tett samarbeid der vi ønsker å arbeide helhetlig rundt skolemisjon. For å lykkes med dette er vi helt avhengig av at ungdommer, foreldre, ungdomsledere og pastorer kjenner på eierskap rundt Ny Generasjons-arbeid lokalt.

Står vi sammen, kommer vi til å se elever og studenter som blir kjent med Jesus på skoler og studiesteder, og deretter disippelgjort i sin lokale kirke.

Skal vi lykkes med lokal misjon, så er skolemisjon helt sentralt.

Smittsomt

Skolemisjon har en smittende effekt. Ringvirkningene av at elever og studenter deler evangeliet kan umulig overdrives.

Betydningen er selvsagt stor for de som blir møtt av godhet, blir bedt for, får en bibel eller får høre evangeliet gjennom samtale eller samling i skolehverdagen sin.

Samtidig har det også stor betydning for de som står i bresjen for dette og deler evangeliet. De får uvurderlig disippeltrening og ledertrening, som er med på å skape en misjonal livsstil som forhåpentligvis varer livet ut.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Inspirerer

I tillegg vil historiene om hva som skjer være med på å inspirere andre elever både i inn- og utland til å gjøre Jesus kjent på sin skole. På den måten former vi sammen en bevegelse av unge mennesker som lever for noe større enn seg selv, og som peker på Jesus med livene sine.

La oss bruke mulighetene dette gir. Skal vi lykkes med lokal misjon, så er skolemisjon helt sentralt.

Sammen med Pinse Ung ønsker vi å utruste dere til å lykkes med det, heie på dere og legge til rette for dere!