Korsets Seiers abonnementskampanje fra 1986.

Ser du forskjellen?

Korsets Seier gjør noen endringer i 2021.

Fra denne fredagen kommer Korsets Seier til å se litt annerledes ut. Vi prøver nemlig alltid å ha et blikk på hvilke spalter som fungerer og ikke fungerer, gjerne i samråd med innspill fra våre lesere. Dere leser avisen med friskere øyne enn oss, fordi dere ser resultatet uten å bli blendet av prosessen. Det er derfor jeg personlig får noen aha-opplevelser av å bla i de ferskeste utgavene av Korsets Seier etter en ferie.

Spalten «Disippel» kommer til å se litt annerledes ut. Vi har fått tilbakemeldinger i flere år på at den virker litt vel internasjonal, amerikanisert og fjern. Samtidig har vi hørt særlig unge si at det er noe av det første de leser, og det er noe med de oppsummerende tallene som gjør det lesbart.

Fra i år vil tre fjerdedeler av disippelartiklene bli skrevet av norske skribenter, med kjennskap og erfaring fra norsk kirkeliv - og disippelliv. Målet er andakter som er spekket med dybde og innhold, men samtidig relevant, nyttig og tilgjengelig.

Forandring nummer to har du sikkert allerede merket deg, nemlig spalten til høyre for denne. Her vil de nasjonale lederne i Pinsebevegelsen informere, melde og mene ukentlig. For oss i Korsets Seier er det viktig å holde tett kontakt med våre røtter. For pinsevenner er målet at Korsets Seier skal oppleves nært, gjenkjennbart og aktuelt. Like viktig er det imidlertid at alle andre som leser Korsets Seier opplever innholdet som treffende og allment. Det er en spagat vi alltid har stått i – en spagat mange kristne kjenner seg igjen i der røtter møter fornyelse.

Sist satte tidligere redaktør Oddvar Johansen ord på dette med drømmen om en pinsekarismatisk dagsavis med et større publikum.

Så er spørsmålet hva vi gjør med spalten «Kort og godt». Er det noe leserne setter pris på? Magefølelsen vår er ja, så vi leter etter en måte å videreføre den på.

Som nevnt er dette en magefølelse, basert på det vi opplever internt samt tilbakemeldinger fra leserne. Er det noen spalter du liker eller ønsker endret? Er det noe innhold du savner? Eller skribenter eller forkynner du gjerne skulle hørt fra? Eller noe annet? Da kan du gjerne sende en e-post til karl@k-s.no.