Elisabet Giske

Når verden snus på hodet

Tenk hvis vi alle så ett menneske hver.

Tenk deg at du har vokst opp med et verdensbilde som forteller deg at du er din egen lykkes smed, at du bare lever en gang og at det ikke finnes noe åndelig eller guddommelig. Hele livet ditt og alle valgene dine har dette verdensbildet i bunn. Tenk deg at du blir invitert med av venner til en kristen kirke. En dag opplever du noe som forteller deg at verdenssynet ditt kanskje ikke stemmer. Du opplever Guds kjærlighet. Du får et møte med Jesus. Du bestemmer deg for å leve livet ditt sammen med Ham.

Hadde dette vært en film hadde kanskje filmen sluttet her. Vi elsker happy endings, gode historier og bønnesvar. Men dette er ikke en film, dette er livet for mange mennesker. Etter at du har tatt denne beslutningen er det utrolig mange ting som skjer i livet ditt: Du skal vokse i denne troen, og bli kjent med Jesus. Du skal lære deg å be, og bli kjent med Guds ord. Du skal forstå synd og nåde. Du skal finne ut av hva troen på Jesus betyr for familierelasjonene dine, vennskapene dine, kanskje forholdet til kjæresten, det du lærer på studiet eller det du jobber med på arbeidsplassen.

Disippelskap er en prosess, og avgjørelsen av å følge Jesus betyr mye mer enn bare å ta et valg om å tro. Jesus sier i misjonsbefalingen at vi skal «gjøre disipler». Det er ikke noe vi kan huke av på en liste, men en livslang prosess av å hjelpe mennesker rundt oss til større modenhet i troen.

Tenk om alle kristne hadde tatt disippelskap på alvor. Tenk om vi alle tar oss tid til å se ett menneske, som kanskje har kommet kortere på sin trosreise enn vi har. Tenk om vi treffer det ene mennesket regelmessig i et år eller to, ber for de jevnlig, og hjelper de å forstå hvordan de kan ta troen med seg inn i sin hverdag. Det ville gjort en stor forskjell! Et forvandlet menneske kan forvandle en hel verden.