VERDI: Vi må lære det, se det og leve det ut, skriver Kristin Rudstaden i Menneskeverd om menneskeverdet.

Menneskeverdet

Er det egentlig så viktig?

Menneskesynet preger samfunnet vårt. Det menneskesynet vi bærer med oss samlet, vil påvirke de lover og regler vi har, systemene vi bruker, tilbudene vi har og rettigheter vi tenker vi burde ha. Menneskeverdet betyr noe for oss, og vi streber alltid etter å møte eleven i klasserommet, barnet på helsestasjonen, pasienten på sykehuset eller kunden i butikken med respekt og verdighet.

Men, det blir ikke bare slik av seg selv.

Vi må lære det, se det og leve det ut.

Derfor krever etiske debatter å bli løftet igjen og igjen. Vi trenger undervisning som utruster unge mennesker til å til å reflektere, stille spørsmål og til å ikke ta tingenes tilstand for gitt.

For å forstå hvor vi er på vei, må vi forstå hvor vi kommer fra.

Vi i Menneskeverd har lenge jobbet med å utvikle et undervisningsopplegg som i enda større grad tar hensyn til dette. Abort, likeverd uavhengig av funksjonsvariasjoner og spørsmålet om aktiv dødshjelp er tematikk som utfordrer, unge mennesker trenger informasjon, rom til å stille spørsmål og vise respekt i møte med ulike syn og meninger.

For å forstå hvor vi er på vei, må vi forstå hvor vi kommer fra.

SAMMENHENG: Alt henger sammen, så menneskeverdet må formidles uten å ta snarveier eller forenkle det kompliserte, skriver Kristin Rudstaden. Foto: KS arkiv

Vi må kjenne til historien og konteksten for å forstå følelser og reaksjoner. Naturvitenskap og biologi kan fortelle oss om hvordan verden ser ut, vi som samfunn må gi verdi og forvalte den verdien vi gir på en god måte. Alt henger sammen, og det må formidles uten å ta snarveier eller forenkle det kompliserte.

Vi må engasjere unge mennesker til å være med å eie verden, forvalte den og tørre å utfordre etablerte sannheter.