GODT RYKTE: Å jobbe fram det gode ryktet handler om godt arbeid over tid, skriver Knut Idland. Filadelfia, Askim arrangerte fest da dissimilisarbeidet Puls fylte 25 år i september 2019. Foto: KS arkiv / Trond Solberg

Menighetens gode rykte

Mangel på rykte vitner om en usynlig og utydelig menighet.

I bransjer som varehandel, håndverk og restaurant betyr rykte nesten alt. Ryktet de bærer gjør dem avskrekkende eller tiltrekkende. Det kan være hele forskjellen på suksess og konkurs.

Også menigheter trenger og spør seg hvilket rykte de har i lokalsamfunnet. Skal menigheter virkelig være opptatt av sitt rykte, spør kanskje noen. Ja, selvsagt, tenker nok de fleste av oss.

Jordens salt

La meg likevel legge inn, at dersom forutsetningen for det gode rykte innebærer å inngå kompromiss som trosser vårt trosgrunnlag, er svaret nei. Vi ofrer ikke evangeliet og troen på popularitetens alter.

Jesus er klar på at vi er jordens salt, og at dersom saltet mister sin kraft, er det udugelig (Matt 5).

Les også
Trenger vi kristne konferanser?

Når myndighetene ville forby apostlene å dele evangeliet, var Paulus klar i sin tale: «Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere, som helhjertet gjør Guds vilje» (Ef 6,6).

Bibelhistorien lærer oss at det å være tydelige formidlere av evangeliet kan gå på ryktet løs, og at det i så fall er verdt det. Menighetens oppgave er å representere Jesus i verden!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Murer i stedet for broer

Like fullt tror jeg normalen er at menighetens gode rykte ikke står som motsetning til det å offensivt dele evangeliet, men snarere er enn forutsetning for å gjøre Jesus synlig.

En praksis hvor vi unødig provoserer, jager det kontroversielle, rir prinsipper og ignorerer kritikk for å markere vår radikale etterfølgelse av Jesus, kan fort gi oss et rykte som jobber imot oss.

Uviselighet fordekt som radikalitet er ofte dumhet, og bidrar til murer i stedet for broer for evangeliet.

KNUT IDLAND: Pastor i Betel, Hommersåk, og leder for Pinse Menighetsliv. Foto: Eivind Tveter

Være alle til lags

Det er fasinerende å se hvordan den frimodige urkirken også var velsett blant folket (Apg 2).

Paulus påpeker viktigheten av å ha godt ord på seg blant de utenforstående (1 Tim 3,7) og han kobler omdømme til det å få en inngangsport til å dele evangeliet. Det gode rykte bygger en bro av tillit og troverdighet.

Les også
Attraktive menigheter

Paulus sier at han selv forsøker å være alle til lags. Han følger opp med å si: «Følg mitt eksempel, slik jeg følger Kristi eksempel» (1 Kor. 10). Jesus sier at hans menighet skal være et synlig og lysende eksempel i lokalsamfunnet (Matt 5,14).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ikke minst handler det om menighetens diakonale avtrykk i lokalsamfunnet.

Godt arbeid, godt rykte

Synlig og tydelig menighet gir den et rykte. Mangel på rykte vitner om usynlig og utydelig menighet.

Ingenting er mer trist enn når lokalsamfunnet vet at kirkebygget fins, men ingen aner hvem menneskene er eller når og hva de «holder på med».

Å jobbe fram det gode ryktet handler om godt arbeid over tid. Det handler om menighetsfolk som er omgjengelige, imøtekomne og gjestfrie:

Les også
Pinsebevegelsens norske drøm

Om menighetsfolk som tar ansvar, enten det er i velforeningen eller fotballklubben, i lokalsamfunnet.

Om menighetsfolk som er tydelig med sin tro i nabolag og på arbeidsplass.

Om godt utadrettet barne- og ungdomsarbeid, med trygge engasjerte ledere. Slikt arbeid applauderer også foreldregenerasjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ikke minst handler det om menighetens diakonale avtrykk i lokalsamfunnet.

Tiltrekkende

Jeg er overbevist om at det er mulig å jobbe planmessig og strategisk med å bli stadig mer synlig som lokalmenigheter og over tid bygge et stadig bedre rykte – et rykte som gjør menigheten mer tiltrekkende.

Avdelingen Pinse Menighetsliv tilbyr menighetsveiledning og tilrettelagte læringsfellesskap hvor vi arbeider sammen med lokale menigheter om menighetsutvikling.

En sentral del av dette er å sette fullt fokus på å være tydelige evangeliske menigheter som i Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds kraft gjøre Jesus synlig i lokalmiljøet.