STORTINGET: Jeg har faktisk vansker med å se hvilket av de nåværende stortingspartier som kan klassifiseres som verdikonservativt, skriver innsenderen. Foto: Annika Byrde / NTB

Ikke avgi stemmen din på autopilot

Om noen få uker er det stortingsvalg, og det er en kristen plikt å delta. Det har sannsynligvis aldri vært så viktig å stemme rett som det er i dag.

Det er meget viktig at du som kristen gjør deg opp en mening om hvilket parti du bør stemme på. Vi kan ikke beklage oss over at det vedtas lover som er mot den kristne tro, hvis vi ikke gjør vårt ytterste for å hindre slike lover.

Det betyr at som kristen må man være sosialt bevisst og sosialt aktiv. Du har et samfunnsansvar som bør føre til at du kjenner programmene til de politiske partier.

Les også
Det viktigste som står på spill til høsten

Vi befinner oss nå i en situasjon hvor den kristne tro angripes fra mange kanter. Tydeligst ser vi det i forhold til kjønn, seksualitet, samlivsformer, identitet, rasisme og diskriminering.

Erna Solbergs regjering har vedtatt lover som er identiske med kulturmarxistiske synspunkter. Derfor kan jeg ikke se at Høyre er et verdikonservativt parti. Høyre fører en venstreliberal politikk.

Jeg har faktisk vansker med å se hvilket av de nåværende stortingspartier som kan klassifiseres som verdikonservativt. Den nåværende regjering har vedtatt at seksualitet er flytende, og at det kan være mange kjønn.

Det betyr at vi har en regjering som er blind for det biologiske faktum at det kun finnes to kjønn. Følelser blir det viktigste, og fakta kommer i annen rekke, selv for landets øverste politikere, som da forteller oss at vi ikke kan stole på dem siden de ikke finner at sannhet er forpliktende.

Men livet er for alvorlig og for komplekst til å bli styrt av følelser. Følelser er ustabile og variable. Livet trenger en helt annen basis.

Les også
Lover kjempesatsing for pårørende

Det som ofte blir glemt i forbindelse med denne lovgivningen, er at kvinnen mister sin identitet som kvinne. Hun kan når som helst invaderes av menn som hevder de er kvinner. Dette truer kvinnens identitet og sikkerhet som kvinne.

Mannen trues derimot ikke av kvinnen, verken i garderober eller i idretten. Men hva verre er, alle barn læres nå opp til at det de ser i speilet er en illusjon. Hva det gjør med tanke på mulighetene for å tenke rett og sant om alle forhold, bør skremme oss.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Transkjønnethet – at man mener man er født i feil kropp – er et resultat av ekspressiv individualisme. I dag er det en epidemi av denne alvorlige forstyrrelsen. Man føler man er et annet kjønn.

Det foreligger altså en mental vrangforestilling som bør behandles med psykologi, psykiatri og sjelesorg, før man tyr til kjønnshormoner og mutilerende kirurgi.

Les også
Her er PDKs rike onkel

Det sittende Storting handler ikke ut fra at kjernefamilien mor-far-barn er den beste samlivsform, til tross for at fakta viser at kjernefamilien gir barna en god og trygg oppvekst med de beste muligheter for å bli mentalt sunne og sterke. Stortinget synes heller ikke å ha en ekte forståelse for fars betydning.

Amerikanske undersøkelser viser at farløshet fører til flere uheldige samfunnsforhold. Å tilhøre en familie med sterke familiebånd til besteforeldre, nieser, kusiner, svigerbarn og så videre skaper et samfunn av tilhørighet- man er glad i hverandre, og tar vare på hverandre.

Den vestlige kultur bygd på kristen tro hvor alle mennesker er like og likeverdige og skapt i Guds bilde med de samme verdier, er noe av det fremste og beste menneskeheten noensinne har skapt.

Men nå angripes denne sivilisasjon fra flere kanter. Det kan ikke føre til noe godt og verdifullt. Når denne kultur blir borte, vil den bli erstattet med makt og relativisme. Denne makten vil bli konsentrert på noen få hender.

Fri og Pride er blitt honnørord i Norge. Det til tross for at de står for normløs seksualitet. Pride er en antikristen bevegelse. Ekteskapsløftet er uten betydning for Pride. Det er de voksnes seksuelle opplevelser som blir livets mening. Den store taperen er barna.

Les også
Livet med Listhaug

Professor Sorokin advarte mot en slik livsform fordi den er uforenlig med et godt og stabilt samfunn. J. D. Unwin undersøkte 80 stammer og 6 sivilisasjoner over en periode på 4000 år, og fant uten unntak at de samfunn som praktiserte fri sex, gikk til grunne etter hundre år.

Hvis våre ledende politikere ikke forstår den store betydningen som familien har, vil resultatene av deres politikk kunne bli katastrofale. Hvis den kristne vestlige sivilisasjon går til grunne, vil den mest sannsynlig bli erstattet av Islam, som er uforenlig med demokrati.

Flaggloven som sa at det bare skulle flagges med det norske flagget på offentlige bygninger, er nylig revidert av Stortinget. Prideflagget likestilles nå med det det norske flagget som har vært et samlende nasjonalt symbol siden 1814.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg har i nærmere 30 år sett for meg at det korsmerkede flagget ville ble endret en dag, men jeg så aldri for meg at symbolet for tøylesløs seksualitet skulle lovprises av nasjonen, Stortinget, regjeringen - og Den norske kirke.

Jeg så aldri for meg at symbolet for tøylesløs seksualitet skulle lovprises av nasjonen, Stortinget, Regjeringen- og Den norske kirke.

Kristne stemmer sannsynligvis på flere ulike partier. Personlig vil jeg anbefale at kristne gjør seg kjent med partiprogrammet til både Kristelig Folkeparti og Partiet De Kristne. Noen kan stemme på autopilot. De har alltid stemt KrF, og vil fortsette med det. Da er det nødvendig å undersøke om dagens KrF har endret seg fra det som var KrF for noen år tilbake.

Personlig frykter jeg at dagens KrF er mer humanistisk enn kristelig eller kristent. KrF har ikke vært en røst som har talt mot tidens samfunnsoppløsende krefter. KrF har støttet Pride, Knut Arild Hareide gikk endog i Pride-toget. Tydeligere kan det ikke sies.

Foreningen Fri har en bevisst plan om å gjøre alle kjent med sitt livssyn, formulert i Rosa Kompetanse. Denne undervisningen, eller rettere indoktrineringen, foregår i dag i barnehager og skoler, uten motforestillinger fra KrF, som heller ikke stemte mot endringene i flaggloven. KrF har også støttet likekjønnet ekteskap, som jeg som bibelleser, finner er synd mot Gud – Altets store Skaper.

KrF var for at diskrimineringsloven også skulle gjelde i familien. Det betyr at hvis man som forelder forsøker å korrigere sine barn, kan man risikere å bryte loven.

Jeg vil følge min overbevisning ved valget i år. Jeg vil stemme på Partiet De Kristne som jeg mener har det beste partiprogrammet av alle, og som jeg har størst tillit til når det gjelder å kjempe for de tungtveiende kristne saker.