«Evangeliet er nåde som bærer med seg kraft til forandring.»

Flau over «kristne» kommentarfelt

Din stemme representerer flere enn deg selv, mener pastor Per Eivind Kvammen i Sentrumkirken Sandnes.

Jeg irriterer meg over kommentarfeltet i kristen media og lurer på hvorfor? Er det ikke bra at folk får uttrykke sin mening i saker man syns er viktig? For meg virker det som om kommentarfeltene har blitt en egen sjanger preget av harde ord. Ordene blir like harde når det er kristne som kommenterer. Jeg syns det er problematisk.

Evangeliet er gode nyheter

Å være en kristen er å ta imot de gode nyhetene om tilgivelse for synd og nåde for syndere. Evangeliet er at Jesus har gjort det jeg ikke klarte. Kristne er tilgitte syndere, og evangeliet er nåde som bærer med seg kraft til forandring. Med radikal nåde kommer radikal kjærlighet, og kjærlighet berører mennesker. Det er dette som er hemmeligheten til kirkens ekspansjon gjennom århundrene. Kristne har vist kjærlighet og omsorg også for dem utenfor kirken. Dette har blitt kirkens ansikt. Jeg ønsker meg et kristent kommentarfelt med omtanke for andre mennesker.

Kanskje er det for mye forlangt?

Og det er ikke alltid mulig å formulere seg med omtanke for alle. Kanskje klarer ikke jeg dette i denne baktanken heller? Men jeg syns vi bør prøve. Slik kommentarfeltet i kristent media framstår nå, gjør meg flau. Nå er det ikke uvanlig for meg å bli flau. Noen ganger sliter jeg med å se talentprogrammer på tv dersom scenen oppleves i overkant stor for dem som entrer den, og jeg blir flau på deres vegne. Men kommentarfeltet gjør meg flau på egne vegne fordi de gir stemme og ansikt til kristne. Og det er en gruppe jeg tilhører.

Kristne er en minoritet som folk dessverre har fordommer mot. Mange nordmenn har heller ikke et kjent, kristent ansikt i familie eller vennekrets som balanserer dette bildet. Og det er her jeg merker at kommentarfeltene blir problematiske, fordi de bekrefter fordommene folk har. I en slik medievirkelighet må vi alle tenke over hvordan vi bruker ordene.

Når du kommenterer, skriver på sosiale medier eller deler lenker til det som opptar deg: Husk at din stemme representerer flere enn deg. Let etter de varme ordene som viser omtanke og omsorg mot andre mennesker. Skriv og kommenter med en kristen stemme.