OPPMUNTRING: «Jeg vil dele et ord av oppmuntring og tro med deg. De har vært til stor oppmuntring for egen del, foran høsten som ligger foran oss alle», skriver Einar Myreng. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den uvisse høsten

I Sarons Dal snakket jeg med en godt voksen mann om hva som ligger foran for oss kristne og våre menigheter.

Jeg var så heldig å få være til stede noen dager i Sarons Dal før jeg begynte ferie denne sommeren.

Før et formiddagsmøte ble jeg sittende å snakke med en godt voksen mann som hadde hatt et rikt liv med Gud. Det var en inspirerende og oppløftende samtale, hvor vi snakket om mulighetene som ligger foran oss som kristne og som kirker i vårt land i tiden som ligger foran.

EINAR MYRENG: Leder for Pinse Ung. Foto: Ane-Marthe Hop-Hansen

Det var godt å kjenne hvordan denne mannen, med masse livs- og troserfaring, fortsatt virkelig hadde tro på at Gud vil virke blant oss som kirke og folk i tiden framover!

Les også
I menigheten er det plass til alle

Det er lett både å undre seg over og kanskje nesten resignere før det hele har startet i våre kirker kommende høst, etter den covid-19-krisen vi har vært igjennom.

Spent på gjenoppstart i kirkene

Jeg har også møtt mennesker den siste tiden, som har uttrykt at de er veldig spente på hvordan oppstart og virke i våre kirker vil være fremover.

De frykter for at medarbeidere ikke kommer tilbake, at benkerader ikke fylles og at det skal bli en tung start, noe som er fullt forståelig sett med vår menneskelige øyne.

Et oppmuntrende ord

Jeg vil dele et ord av oppmuntring og tro med deg. De har vært til stor oppmuntring for egen del, foran høsten som ligger foran oss alle. I Romerne 15,13 står det:

«Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.»

Les også
Barna trenger balanse i ballasten

Det kunne vært skrevet en lengre utlegning om dette verset, men jeg ønsker bare å påpeke det lille ordet som er understreket, men som er så uendelig vesentlig; håp «ved» Den Hellige Ånds kraft!

Ha tro og håp til Gud

La oss fatte mot og ha tro og håp til at Gud, ved Den Hellige Ånds kraft, vil være den som gjør jobben med mennesker, og kaller unge og voksne tilbake inn i menighetsfellesskapet!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sammen kan vi be om at vi skal få stille våre lokaler og vår tid til disposisjon, slik at Gud kan fullføre sin gjerning. I tillegg sier Bibelen at han skal fylle oss med sin glede og fred i troen! Dette er ord som vi kan ta med oss inn i tiden som ligger foran!

Fortsatt god sommer og velsignet høst til deg!