FELLES ARBEID: Evangeliesenteret er et eksempel på de mange felles prosjektene Pinsebevegelsen driver. Her fra Evangeliesenterkontakten i Oslo 2019.

Å lykkes sammen

På jevnlig basis spiller jeg inn hilsener til menigheter som feirer jubileer, mange av dem hundre år.

Det er en stor ære å hilse på vegne av hele pinsefellesskapet, til menigheter som i stor grad kun forholder seg til egen lokal sammenheng i det daglige.

Ofte får jeg meldinger fra enkelte som har mottatt hilsener under markeringer og gudstjenester, som er takknemlige for å tilhøre en større sammenheng.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Med stort underskudd av forståelse av hva som faktisk skjer i frikirkeligheten, er det godt å ha Egil (Svartdahl, red.anm.) på tv, Evangeliesenteret innen rusomsorgen og to av landets beste folkehøyskoler å skilte med.

«Det er ikke bare oss, altså, vi hører sammen med noen flere!»

Felles prosjekter

Det finnes mange flere eksempler på prosjekter det ikke ville være mulig å løfte, uten at vi står sammen. Noen av prosjektene er regionale, andre nasjonale – for ikke å snakke om internasjonale.

Innen misjon og bistand er Pinsebevegelsen en betydelig størrelse i norsk sammenheng. Mitt poeng er ikke å skryte av mengden, men skape forståelse for at nasjonale satsinger er viktige for lokalmenighetene.

Ingenting forandrer at lokalmenighetene er motoren og arenaen hvor mesteparten av økonomi og menneskelige ressurser investeres i og gjennom.

Men, den nasjonal identiteten trenger også oppmerksomhet og ressurser.

Lokal kontaktflate

De siste tyve årene har lokalmenigheten stått i fokus. Vi har snakket om pastorrollen, lokalmiljøet og søkt å besvare hvordan vi skal øke menighetens kontaktflate blant folk flest. Det er ikke bare i Norge dette har vært trenden. Det er en tendens vi har sett over hele den vestlige verden i denne perioden.

Bibelens egen beretning om den tidlige kirke, og kirkehistorien for øvrig, har vist oss at slike perioder av fokus på egen menighet og lokalmiljø får sin avløsning. Med det mener jeg at Gud selv orkestrerer et skifte, gjennom å reise opp evangelister og apostler som utfordrer status og viser vei til en ny og annerledes framtid.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gud vil alltid utfordre oss om vi bare når våre egne. Det slår aldri feil. Personlig tror jeg vi bør være forberedt på at det kommer et frimodig væromslag i nær framtid.

Personlig tror jeg vi bør være forberedt på at det kommer et frimodig væromslag i nær framtid.

Menigheten som støttepartner

En god forberedelse til en slik endring er å investere økonomi og menneskelige ressurser utenfor egen sammenheng. Bli støttepartner til et prosjekt i Norge, og la menigheten merke at det tar plass både i gudstjenestene, bønnemøtene og i budsjettene.

Nye kirkebygg, ungdomsgrupper, leirsteder, kontaktsenter for Evangeliesenteret og mediasatsinger må opp på radaren og bli møtt med raushet.

For det er bare når vi gleder oss over, og bidrar til, at andre kan lykkes, at vi kan se glimt av hvordan Gud vil la sin vilje skje gjennom andre, så vel som gjennom oss selv.