Bildet av avisens logo er tatt i avisens Oslo-kontor.

Dagens statutter

Avisen har fortsatt de åtte punktene fra startåret 1919 som sitt grunnlag.

Her følger programerklæringen som Andreas Lavik var hovedarkitekten bak, og som sto på trykk i den første utgaven av Dagen, 20. august 1919.

a) På bibelsk grunn å bringe godt oppbyggelig stoff, særlig til søndag og høytid.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

b) Å ta til gjenmæle mot angrep på de kristelige grunnsannheter, samt behandle religiøse og sosiale spørsmål i kristendommens lys

c) I den utstrekning bladet kan makte det, å stille alt alminnelig arbeid inn under moralens og kristendommens lys

d) Å gi rom for sømmelig og saklig diskusjon om kristelige og sosiale spørsmål

e) Å holde leserne godt underrettet først og fremst om det kristelige liv og arbeid innen vårt eget land, men dernest også så godt det lar seg gjøre verden over

f) Å bringe telegrammer og dagsnytt som et alminnelig godt redigert dagblad

g) Bladet er upolitisk i den forstand at det ikke må bli et partiorgan

h) Det må heller ikke være organ for noen særskilt kristelig eller kirkelig organisasjon, men et almenkristelig blad på hel sannhets grunn

Fra statuttenes basisparagraf, §4, uforandret siden 1919

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også Dagens etiske husregler.

Les også
Dag har lest Dagen alle dager