SNUR: Jærbladet tar inn andakt
...
SNUR: Jærbladet tar inn andaktsspalten igjen – i ei litt annen form. Foto: KPK
– Ren forkynnelse som avissjanger er problematisk
Del
Men Jærbladet tok andakten tilbake da abonnenter truet med å si opp avisen.

Det ble sterke reaksjoner i leserkretsen til tredagersavisen Jærbladet da det 15. mai ble bestemt at andakten skulle fjernes.

LES: Mener menigheter fortier evangeliet

Flere lesere reagerte på sosiale medier og truet med å si opp abonnementet dersom avisen, som dekker de tre kommunene Hå, Klepp og Time i Jæren, ikke tok andakten tilbake.

Andaktene har tydeligvis vært viktigere for leserne enn det vi var klar over, sier redaktør Hilde Garlid til KPK.

– Problematisk sjanger

Årsaken til at redaktøren ville fjerne andakten fra avisen var det hun beskriver som konflikt mellom forkynnelse og redaksjonell uavhengighet.

– Som redaktør mener jeg fremdeles at ren forkynnelse som avissjanger er problematisk. Et redaksjonelt grunnsyn er at vi ikke skal være partiske eller sympatisører. Slik sett framstår forkynnelsessjangeren som problematisk, sier Garlid.

Viktigere enn de trodde

Avgjørelsen om å fjerne spalten fra avisen ble også omtalt i Vårt Land. Garlid kommenterte da at flere har opplevd det som problematisk å ha forkynnelse for en bestemt religion i avisen. Det var dette som var utslagsgivende til avgjørelsen om å fjerne andakten.

– De tilbakemeldingene jeg fikk handlet for det meste om at leserne var skuffet over beslutningen, at dette har vært et kjært fredagsinnslag i avisen, at kristendommen er religionen i landet vårt og at vi må ta vare på, og verne om den kristne arven, sier redaktøren.

LES OGSÅ: Morgenandakten på NRK P1 får stadig flere lyttere

Nå skriver hun i Jærbladet at andaktene tydeligvis har vært viktigere for mange av leserne enn hva de har vært kjent med fra før. Reaksjonene kom mest fra kristenfolket, men også fra faste lesere som ikke er kristne, forteller Garlid.

Innrømmer feilvurdering

– Jeg innså at jeg hadde tatt feil med tanke på hvor betydningsfull spalten har vært for leserne. Saken har vekket et sterkt engasjement. Det viser at avisen vår står sterkt, og at folk har meninger om innholdet vårt. Jeg innser at jeg gjorde en feilvurdering ved å fjerne spalten, og at jeg nå heller må prøve å utvikle spalten og sjangeren, sier Garlid.

– Hva var det med andaktene som var så viktig for leserne?

– Mange av reaksjonene handlet om at den kristne tro er en grunnverdi som landet vårt er tuftet på. At den har lange og dype røtter i samfunnet og blant folk, og at andakten i avisen har vært en av flere måter å ivareta denne tradisjonen på, sier Garlid.

Også negativ respons

Men redaktøren har også fått negativ respons på å hente spalten inn igjen, og sier selv at en avis aldri vil kunne vinne i en slik sak.

– Det vil være meningsytrere både blant kristne og ikke kristne, som kan argumentere godt for hvorfor vi skal beholde eller fjerne forkynnelse fra avisen, sier hun og legger til:

– Det er nettopp noe av det som gjør sjangeren problematisk. Vi fikk selvsagt også gode tilbakemeldinger på at andaktstiden var forbi i Jærbladet, og flere mente at slikt ikke hører hjemme i en moderne avis i dag, sier Garlid.

Ønsker dialog

Nå ønsker Jærbladet å åpne opp for refleksjoner omkring tro, livssyn, moral, personlige verdier og samfunnsverdier, og håper at spalten kan bidra til dialog.

Med spalten «Tankar» ønsker nå Garlid og redaksjonen at avisen kan bidra til en fredeligere verden hvor mennesker med ulike syn kan lære mer om hverandre.

– Dersom vi nå lykkes med å få verdidebattene fram, så kan vi kanskje bidra som en arena for mer forståelse, sier redaktøren.