Evangeliet er en sjelden gjest

LEDERARTIKKEL

Hensikten med evangeliet er ikke først og fremst om å gi oss gode verdier for å bygge et best mulig samfunn på jorden.

Gledeleg nøytral jul

SYNSPUNKT

Viss vi viskar ut alt som kan vitne om felles tradisjonar og kultur blir vi til slutt identitetslause. Å ville fjerne alt som vi kan tenkje oss nokon bli støytte av, er eit misforstått svar på det fleirkulturelle samfunnet.

Nå skal det for siste gang reformeres

reformasjon

Europa gjør seg klar til å feire reformasjonsjubileum til neste år. 500 år etter Luther er danske Torben Søndergaard mer interessert i en ny reformasjon.

Vil nå tenåringer via Youtube

se video

Chris Duwe etterlyste daglig forkynnelse for tenåringer på nett, og gjorde noe med det selv.

Rektor avviser sensur av julesanger

SKOLEAVSLUTNING

En barneskole i Stavanger har fått mye kritikk for å ikke la barna å synge «Deilig er jorden» på juleavslutningen.

Griper inn mot julesamling på Voss

SKOLEGUDSTJENESTE

Rektorene på Voss besluttet tidligere i høst å droppe skolegudstjenesten og heller legge opp til en julesamling i kirken. Denne skulle være fri for bønn, forkynnelse og annen religiøs utøvelse for elevene. Nå har selv dette alternativet skapt reaksjoner.

Kvinnelige prester

PRESTER

Jeg opplever at det de siste årene har blitt en økende trend å være mot kvinnelig prester og pastorer i enkelte miljøer i og utenfor Den norske kirke. Jeg har også selv opplevd dette på mitt studiested der jeg studerer teologi.

Berikende for alle parter

synspunkt

Flere skoler enn før sier nå nei til julegudstjenester. Dette er noe som gleder Human-Etisk Forbund, hvis hovedmål synes å være å benekte at Den norske kirke står i en kulturell og historisk særstilling i Norge.

Kristen forkynnelse og allmenn livsvisdom

LEDERARTIKKEL

Ikke minst i en tid som vår kan det være fare for at predikanter opptrer så forsiktig at forkynnelsen mister noe av sin brodd, skriver Dagen på lederplass.

Black friday vs. good friday

KONSUM

Der kristendommen har den stille uken og good friday (langfredag), har markedet sin uke med støy og black friday.

Åpenbare dilemmaer - viktig læring

SKOLEGUDSTJENESTER

Det er helt åpenbart flere dilemmaer knyttet til skolegudstjenestene. Mange opplever dem som uttrykk for majoritetsblindhet. Dette må reflekteres åpent.

Viktig dialog- og kunnskapsarena

SKOLEGUDSTJENESTER

Debatten om skolegudstjenestene går landet rundt. På Voss vil rektorene avlyse denne tradisjonen. De kan fort få følge av flere. Det er en utvikling vi er sterkt uenig i. Skolegudstjenestene bør bestå.

Skolegudstjenester er forkynnelse

SKOLEGUDSTJENESTE

Stortingsrepresentantene Bente Stein Mathisen og Norunn Tveiten Benestad fra Høyre hevder skolegudstjenesten er en viktig arena for kunnskap og dialog. Det er det religionsfaget i skolen er til for – skolegudstjenestene er forkynnelse.

Populismen skal sette dere fri?

KULTURNOTAT

Ledere har ikke bare ansvar for det de selv gjør, men må også tenke over hva de inspirerer andre til å si og gjøre.

Forkynnelse om livets to utganger

i fokus

Evighetsalvoret var noe Gud brukte for å vekke meg til kristen tro i ungdomstiden. Aller mest uroen og frykten for å miste det himmelske mål.

Vår religiøse analfabetisme

Samfunn

Religiøs tro er under stadig angrep, noe som ikke er nytt i vår historie, men det er noe med dagens situasjon som bør vekke bekymring.

Ateisten som forkynner synd og nåde

debatt

«Når noen sier til deg at ‹Jeg er blitt frelst›, er det dette de mener. De har tatt imot gaven som setter dem fri. Husk hva frelse er: en ufortjent gave som fritar deg fra en uendelig skyldbyrde. En visshet som gir deg fred ved at du tar den innover deg.»

Misjonær? Jeg?

lederartikkel

«Gå ut og gjør disipler», sa Jesus. Men han sa ikke hvor langt vi skulle gå. Mens noen har kall til land langt borte, kan det for andre være langt nok å gå over hekken til naboen.

Misjon som mentalhygiene

MISJON

Tor B. Jørgensen, det kan også vera god mentalhygiene i å kunna gleda seg i lyset og i Jesu frelsesverk framfor å vera i mørket, men så lenge ein eig lyset og frelsa anten ein veit det og trur det eller ikkje, er og vert det ikkje noko anna enn mentalhygiene å få vita det og tru det.

Human-etisk jul?

LIVSSYN I SKOLEN

Når opplæringsloven åpner for kritisk undervisning vil det kunne innebære en negativ forkynnelse av kristendommen, istedenfor å presentere evangeliene på deres egne premisser.

Forkynnelse hører ikke hjemme i fellesskolen

LIVSSYN I SKOLEN

Det er ikke realistisk med flere religioners seremonier inn i skolen, og om det var mulig så ville ikke det gjort forkynnelse i fellesskolen noe bedre.

Om å forkynne gledesbudskapet

forkynnelse

Jeg har vitnet om Jesus og forsøkt å vise mennesker til ham. Det har jeg gjort både i ungdomstida, som misjonær og som prest –uten å ha brukt argumenter om frykt for fortapelsen.

Bare kjærlighet er avsporing

SYNSPUNKT

Slik har da også klassisk forkynnelse vært i århundrer. Jesu kjærlighet er blitt knyttet til forkynnelsen av Jesu kors. Tar man bort korset og bare understreker Jesu kjærlighet, er det en u-evangelisk forkynnelse.

Bruker ørene før munnen

forkynnelse

Et tilfeldig møte et busstopp i Trondheim minnet metodistenes biskop om noe helt avgjørende for forkynnere.

Sunn og usunn helbredelsespraksis

kronikk

Hvis helbredelse blir et «trospress» som får syke til å føle at det er noe galt med dem fordi de ikke blir helbredet, har noe i forkynnelse og praksis feilet.

Evangeliets røst må ikke stilne

Kristenliv

Når vi tenker på hvor alvorlig Paulus og de andre i Det nye testamente forholder seg til evangeliet, er det overraskende hvor ofte man hører vanlige kristne fra ulike hold snakke om hvor lite det rene evangeliet blir forkynt nå om dagen.

Prester venter på liturgiavklaring

erklæring

276 ordinerte prester venter på avklaring etter homofilivedtaket, og flere av dem vil møtes for å drøfte saken.

Rosenius og moderne karismatikk

innspel

Dei svara som Oase-leiinga har gitt på den kritikken som er reist, er overflatiske og går ikkje til problemet.

Sveriges best bevarte hemmelighet

utvanning

Høsten 2008 kom Persson og andre i menigheten inn i en bibel- og bønnevekkelse. De så at det var skapt en menighetskultur som de opplevde som individualistisk, egosentrisk og ikke disippelgjørende. I trang etter å gjøre gudstjenestene relevante, var de markedstilpasset og kommersialisert og evangeliet var nærmest fraværende.

Oppfordret til «hellig gjetting»

forbønn

1500 mennesker testet ut nådegaver på hverandre den første kvelden under «Power and Love»-konferansen i Bergen.

Kan jeg få være den jeg er?

meninger

Det kan lett bli slik i disse miljøene at den ene vil overgå den andre i antall helbredelser og mirakler.

Fra 1891 til 2016, med blikket framover

i fokus

Vi har mye å lære av dem som har hatt sin tjeneste i bevegelsen vår i alle disse årene, og vi har grunn til å være takknemlig til Gud. Vi tror at han har ledet og gitt frukt.

Kaller til frelse overalt

evangelisk aksjon

Hva vil du gjøre med Jesus? spurte Will Graham da han besøkte Bergen torsdag.

Tre generasjoner på Graham-turné

familie

Noen kommer for å høre Arnold B. Family. Noen for å høre Ole Børud, og andre igjen for å høre Lisa Børud. Will Grahams turné har bidratt til å samle den sangglade familien som elsker å opptre og peke på Jesus.

Det må ikke bli stille om Jesus

leder

Hovudsaka er at menneske skal gå frå evig død til evig liv. Den kristne bodskapen handlar om eit håp som går ut over grava.

I bestefar Billys fotspor

norgesbesøk

Neste uke drar forkynner Will Graham på turné langs norskekysten, snart 40 år etter at hans verdensberømte bestefar Billy Graham talte for tusenvis av nordmenn.

Flere tusen vil høre Todd White

evangelist

Todd White sprengte lokalene da han besøkte Credokirken i fjor. I juni taler han 
i Vestlands­hallen med plass til rundt 4.000.

Ta ansvar for den kristne bok!

innspill

Det er litt symboltungt at det er nett i jubileumsåret for Bibelselskapet at den kristne bokhandlarkjeda Vivo må kasta inn handkledet.

Bønnens makt

andakt

Fotsett å be for dine kjære.

I skyggen av Jesusvekkelsen

kronikk

Radikale kristne vekkelsesmiljøer kaster dystre­ skygger inn i debattspaltene for tiden. Også den siste store, verdensomspennende vekkelsen, ­Jesusvekkelsen på 70-tallet, hadde sine åpenbare skygger, med autoritetsbruk, hersketeknikker og brente barn.

Hvorfor vi ikke sluttet

kronikk

Jeg husker godt første gangen da jeg tenkte at Gud kanskje ville at jeg skulle bli misjonær. Jeg var i tenårene. Men ikke før jeg gikk på DTS, noen år senere, bestemte jeg meg. Jeg trodde nemlig Gud kalte meg til å arbeide med misjon resten av livet.

– Mye åndelig makt samlet på få hender

jesus revolution

– Aksepterer du premisset om at vi er i krig, så forstår du at det kreves kraftig lut, sier Fred Håberg. I åtte år var han nestkommanderende i Jesus Revolution Army.

Gunnar Elstad er død

SJELESØRGER

Den etterspurte forkynneren, forfatteren og sjelesørgeren var veileder for mange kristenledere.

Forkynnelse som når fram

Leder

En forkynner som ikke virker overbevist, er ikke særlig overbevisende.

Finner mennesker Jesus i debattspaltene?

synspunkt

Fra tid til annen kommer kravet om at kristne må si ifra om ting som er galt. Vi må være tydeligere i mediene, i avisspaltene og i debattprogrammene. For noen år siden var jeg helt enig i det. Nå er jeg ikke så sikker lenger.

Hvem splitter kirken?

skriften

Med stor undring leste vi intervjuet med Sturla Stålsett i Dagen 28.01.2016, hvor han blant annet beskylder dem som står på Bibelens syn på ekteskapet mellom én mann og én kvinne, for å skape kirkesplittelse. Skriftens lære om ekteskapet har gjennom hele historien vært den kristne kirkes lære siden pinsedag.

Dei er menneske

i fokus

Det er ein stygg tendens i samfunnet i dag som går ut på å setja folk i bås og setja merkelappar på dei. Båsane kan vera tronge eller vide, men dei som er plassert der, er innestengd og fanga. Merkelappane kan ha ulike fargar i mange nyansar, men merkar folk for livet.

Unge som lengter etter voksne

bokanmeldelse

Jeg snakker gjerne varmt om kristen forkynnelse. Med Torbjørg Oline Nylis bok i bakhodet vil jeg likevel si at relasjoner noen ganger er viktigere enn forkynnelse.

Provoserende kommentar

kronikk

«Misjonærer slutter å være misjonærer når de kommer til Norge», sa han. Denne kommentaren slo ned i hodet på meg da jeg satt på Oslo S.

Gjem korset

forkynnelse

Det kan være støtende å vise at vi har en kulturhistorie med et kristent innhold!

Avkristningen - tanker ved et årsskifte

kronikk

Avkristningen har sin pris. En ting er at evangeliets forkynnelse langt på vei har forstummet. Mennesket ser ikke sin synd og forstår ikke hva de skal frelses fra. En annen ting er at samfunnet bygger på verdier som ikke er bærekraftige. Vi har hogd oss ut sprukne brønner.

Vekkelsesforkynnelse, evangelieforkynnelse og misjonsforkynnelse

i fokus

Det kristne fellesskapet har forkynnelsen av Guds ord som sin viktigste livskilde. Troen vekkes, skapes, og styrkes ved forkynnelsen. Men den bibelske forkynnelse er ikke en entydig størrelse. Ulike nådegaver formidler Guds ord. Jesu egen forkynnelse er mangfoldig, avhengig av hvem han taler til. Ulik bakgrunn, livssituasjon og hjerteforhold fører til ulike, aktuelle budskap fra Faderen.

Frp kritiserer julekonsert-nekt

nektes høytalere

– Er det mulig å nekte en menighet å synge og spille julesanger i jula? Det burde være det mest naturlige i verden. Jeg er rystet, sier stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen fra Fremskrittspartiet.

Ole Paus forsvarer korset

korsnekt

Den folkekjære artisten forstår ikke at korset må fjernes fra leirsteder som skal være asylmottak. Han får støtte av folket. Dagens artikkel «Korset må bort før asylantene kommer, krever UDI» er delt mer enn 11.000 ganger på Facebook. Og kommentarene hagler inn.

Har vi glemt Jesus i denne saken?

vigselsliturgi

Biskopene sitt råd om to ulike liturgier for ekteskap har både blitt møtt med hyllest og kritikk. Men er det noe vi har glemt i denne diskusjonen?