FORENKLA OPPSKRIFT: – Misjonen vår er å forenkle og gjere gravferda litt lettare for dei pårørande, seier dagleg leiar i Verd begravelse Henrik Tveter.  Foto: Nicolai Bauer

Vil tilby billigare ferd mot grava