Hvem tåler hvem?

MISJON

Dette viser både hvor viktig og hvor vanskelig en åpen og konkret samtale om grensesetting er.

Hva er vigsel?

EKTESKAP

Det kan se ut som at Kirkemøtet i januar ikke har visst hva vigsel er.

Slutter som prest i påsken

homostrid

Helge Standal slutter som prest etter vigselsvedtaket. Han føler ansvar for å skape uro.

Her opprettes et nytt trossamfunn

VIGSELSLITURGI

I helgen vedtok Normisjon i Agder å opprette nytt trossamfunn. Biskopen håper mange blir værende i kirken.

Lat di miskunn vere over oss, Herre!

FRIMODIG KIRKE

Vi må be om at Anden gir oss kraft til å kjempe dei nødvendige kampane for evangeliet, kjærleik til Gud og menneske og visdom til å forstå og bruke Guds ord og handle rett i ein krevjande kyrkjeleg situasjon.

– Vi skal ikke være i krigspositur

NETTVERK:

Nyvalgt styreleder Svein Granerud i det konservative nettverket Frimodig kirke vil først og fremst være oppmuntrende og støttende og ikke drive med kirkekamp.

«All makt i denne sal»

SYNSPUNKT

Når lære vert fastsett ved ålmenne avsrøystingar og læreautoriteten lagt ut til populær påverknad, har kyrkja vald å vere ei avspegling av den verda ho er sett til å forvandle.

Den viktigste kampen

TEOLOGI

Øivind Benestad kjemper for «barnas beste». Det står det respekt av. Benestad, med meningsfeller, har en flott målsetting for kampen sin. Men de har valgt en blindvei for å komme til målet. For det kan ikke være et problem at to som er glad i hverandre, forplikter seg, og får kirkens forbønn og velsignelse. Og at likekjønnet vigsel er blitt selve testsaken, stenger for det som er den reelle utfordringen: hva er egentlig «barnas beste» – i vår kultur og i vår tid?

Ny vigselsliturgi

DEN NORSKE KIRKE

Jeg foreslår at de homofilivennlige i dette landet lager sine egne kirker, sine egne kirkehus.

Ekteskapet og kirkens enhet

KIRKEMØTET

Det er ikke bare redaktøren i Dagen som undres over at alle biskopene som er i mot ny liturgi stemmer for noe de er imot. Begrunnelsen holder ikke.

Franklin Graham er velkommen

SYNSPUNKT

Etter å ha lest om den opprivende og alvorlige 
debatten som endte med en ny ekteskapsliturgi i Den norske kirke, hvor det med rette kan skrives at kristenfolket er splittet, blir det underlig at Dagen bruker en slik sterk overskrift om Franklin Graham.

Starter nytt kirkesamfunn i sør

ETTER KIRKEMØTET

Dialog med biskopen hjalp ikke. Nå starter Normisjon nytt trossamfunn i Agder. Det kan svekke konservative som velger å bli i kirken.

Nå begynner vi å se konsekvensene

lederartikkel

Det blir vanskeligere når det er ens egen prest som går inn for en lære som strider mot Bibelen. Det er dette som nå skjer i Fjell.

Derfor meldte jeg meg ut av Den norske kirke

synspunkt

I dag ser vi at stadig flere forlater viktige sannheter i Jesu lære, fordi det oppleves svært krevende å holde fast på hans ord. Selv har jeg valgt å tro at Jesu lære ikke går ut på dato.

Advarer mot liberale forkynnere

pinsebevegelsen

Det er sendt ut melding fra pinsevennenes hovedkvarter i Oslo om at prester som vil vie homofile bør holdes unna deres prekestoler.

Et linjeskifte i Vårt Land

lederartikkel

Dagen står nå igjen som eneste dagsavis med det klassiske, kristne synet på ekteskapet.

Skulle gjerne stått sammen

synspunkt

Norme skulle gjerne stått sammen med Dnk i utførelsen av misjonsoppdraget, men opplever nå at Kirkemøtets vedtak graver en dyp kløft mellom Dnk og den verdensvide evangelikale kirke.

Kirkeutmelding kan gi bemanningsproblemer

kristenliv

De mange utmeldingene fra Den norske kirke denne uken kan føre til bemanningsproblemer for kirken og krav om at ansatte slutter.

Hyrdene som ledes av flokken

LEDERARTIKKEL

De konservative biskopene kunne ha valgt en annen og mye mer logisk vei, nemlig å stemme mot det de faktisk sier de er imot, skriver Dagen på lederplass.

Forlater ikke Den norske kirke

BUDSKAPET

Sokneprest i Rissa, Ingunn Aarseth Høivik er lei seg for kirkemøtets vedtak, men velger å bli værende fordi hun opplever at kirken trenger henne.

Et stort bedrag

SYNSPUNKT

Konkret innebærer dette at den enhet Den norske kirkes biskoper og Kirkemøtet hevder fortsatt består, er en falsk enhet, det vil si en enhet som ikke kan begrunnes i Guds ord og bekjennelsen.

Takk til Øivind Benestad

LEDERARTIKKEL

I møte med mye ubehag har Benestad på en imponerende måte beholdt både verdigheten og sakligheten, skriver Dagen på lederplass.

Etter et vranglærende liturgivedtak

DEN NORSKE KIRKE

Med vedtaket viser trossamfunnet også gjennom sine gudstjenesteordninger, at det har forkastet den grunnvollen som den sanne kirke bygger på: Kristi og hans apostlers ord.

Første homofile par viet

NY VIGSELSLITURGI

I samme sekund som Kirkens nye vielsesliturgi trådte i kraft, ble det første homofile paret viet i Eidskog kirke i Hedmark. Se video.

DnK: Fra Kristi kirke til kultur- og samfunnshus

DEN NORSKE KIRKE

Fryden av å være del av flertallet og det kulturelt- og politisk korrekte er visst større enn den krevende lojaliteten mot Guds Ord og Jesu Kristi sanne kirke.

Kirkemøtets vedtak

Synspunkt

Det står altså ikke her at vi støtter likekjønnet vigsel, men at vi ikke ønsker slik vigsel. Det er noe ganske annet.

Første homobryllup i Eidskog kirke

VIGSELSLITURGI

Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs blir det første homofile paret som gifter seg i en norsk kirke.

Kirken de ikke vil forlate

DEN NORSKE KIRKE

For det finnes nok mange som likevel kjenner seg så knyttet til Den norske kirke at de velger å bli værende.

Stemte mot, men blir i kirken

NY VIGSELSLITURGI

– Det blir rart å ha to lærer. Det blir ikke enkelt for en kateket i kirken, sier kateketstudent Anette Fredly.

Stor pågang hos NLM trossamfunn

VIGSELSLITURGI

Norsk Luthersk Misjonssambands eget trossamfunn opplevde stor pågang på telefonen etter at Den norske kirke vedtok ny vigselsliturgi for likekjønnede par.

Kirkemøtets vedtak - hvem er de seirende?

DEN NORSKE KIRKE

Åpen Folkekirke har seiret, kan vi lese. Med stort flertall har Kirkemøtet vedtatt en liturgi for kirkelig vielse av likekjønnede par. Men med hvilken rett kan vedtaket betegnes som en seier?

Ny vigselsliturgi vedtatt

kirkeliv

Det brøt ut spredt applaus i Kirkemøtet, men ingen jubel eller andre seiersmarkeringer fra tilhengerne av ny vigselsliturgi.

Kan ikke leve med, kan ikke leve uten

KOMMENTAR

Nå er vi i en situasjon hvor mange konservative må erkjenne at de ikke helt vet hva de skal gjøre. De kan ikke og vil ikke underslå alvoret i det vedtaket Kirkemøtet gjør i dag, skriver Tarjei Gilje.

Hva menes med «kirken»?

DEN NORSKE KIRKE

Overskriften er hentet fra et innlegg i avisen Dagen av professor Carl Fredrik Wisløff på begynnelsen av 90-tallet engang som jeg fant da jeg ikveld ryddet i gamle papirer. Jeg siterer et utdrag fra Wisløff:

Får kirken nå en splittende vranglære?

kirkemøtet

Når kirken med denne nye liturgi bryter Guds ord og bud, vil evangeliet og nåden henge i luften og miste sin kraft. For lov og evangelium hører uløselig sammen.

Kjærleikssorg

kirkemøtet

Det er stort å få vere del av ein slik fellesskap.

Her møtes de konservative

kirkemøtet

Konservativt nettverk tror det må et mirakel til for å hindre ny vigselsliturgi, men finner støtte i hverandre.

Uredelig, biskop?

TEOLOGI

Atle Sommerfeldt, du kaster glass i steinhus eller stein i glasshus. Dette var patetisk.

– Selv teologer og biskoper kan ta feil

KIRKEMØTET

– Vi er her som representanter for Gud. Det her Han vi skal stå til ansvar for med vårt bidrag til Kirkemøtet, sa Kirkemøtetdelegat Steinar Aanstad på generaldebatten.

Et historisk kirkemøte

KIRKEMØTET

Det første kirkemøte etter endrede relasjoner mellom stat og kirke. Det første kirkemøte som eget rettssubjekt. Et kirkemøte preget av at vi har gått inn i reformasjonsåret.

Når ubibelsk blir helbibelsk

LEDERARTIKKEL

Atle Sommerfeldt er en redelig person. Han burde innrømme at han går inn for homoekteskap på tross av - og ikke på grunn av det Bibelen sier om ekteskapet.

Nødvendig nåde

KOMMENTAR

Dermed blir det lettere å døpe barna i kraft av at de er skapt i Guds bilde, og i mindre grad fordi de trenger å bli frelst, skriver Tarjei Gilje.

– Se på valgmenigheter

KIRKEMØTET

– For å unngå at flere blir tvunget ut av kirken vil jeg be Kirkemøtet se på muligheten for valgmenigheter, sa Rønnaug Torvik, Kirkemøtedelegat fra Agder og Telemark.

Ber kirken beklage behandling av LHBT-ere

FORNYELSE

– Vi er i gang med å arbeide for at kirken utvikler sin rosa kompetanse, sa Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum i sin åpningstale til Kirkemøtet.

Smerten i kristen enhet

SYNSPUNKT

I dag vil jeg si til mine meningsfeller i vår kirke: Det er og skal fortsatt være rom for vår forståelse av ekteskapet, men da må vi også bli i kirken og bære den smerte som kristen enhet innebærer, og som vi derfor heller ikke er alene om å bære.

Uredelig, Selbekk!

SYNSPUNKT

Selbekks fremstilling av troslivet til delegatene i Åpen Folkekirke er svært nær å avgi falskt vitnesbyrd, skriver biskop Atle Sommerfeldt.

Et historisk skille

LEDERARTIKKEL

I morgen begynner årets kirkemøte i Trondheim. Den saken som ventelig vil få mest oppmerksomhet, er behandlingen av ekteskapsliturgi for likekjønnede par. Denne representerer et historisk skille i Den norske kirke, skriver Dagen på lederplass.

Kirkemøtet legger siste hånd på vielsesritualet

kristenliv

En lang ørkenvandring er over når Kirkemøtet nå vedtar ord og tekster som skal brukes for å vie homofile. Nå håper mange at den nyskilte kirken kan få ro fra striden.

«Ikke vedta liturgien»

EKTESKAP

Tre dager før Kirkemøtet vil det bli lest opp et opprop i mange norske kirker, med en sterk appell.

Et vitnesbyrd i dagens situasjon

SYNSPUNKT

Den norske kirke står ved et historisk veiskille. Onsdag starter årets Kirkemøte i Trondheim. Der vil trolig en helt ny lære om ekteskap, familie og barn bli innført.

Lite homonettverk snudde kirken

HOMOKAMP

Et fåtall sterkt engasjerte personer snakket sammen, organiserte seg og forente krefter med politikere, særlig fra Arbeiderpartiet.

Åpen folkekirke har tiden på sin side

KOMMENTAR

Mens den konservative siden nøler og fremstår fragmentert, fremstår den liberale siden både samlet og målrettet, skriver Tarjei Gilje.

Åpen folkekirkes makt bør utfordres

LEDERARTIKKEL

Skal det aktive kirkefolket bare finne seg i at det fremover ikke skal ha noen stemme inn i kirkens bestemmende organer? spør Vebjørn Selbekk på lederplass.

Danner luthersk nettverk

KIRKEMAKT

Åpen folkekirke bygger i praksis et kirkepolitisk parti. På konservativt hold dannes nå et tverrkirkelig luthersk ledernettverk.

Slik skal han feste grepet om kirken

KIRKEMAKT

Gard Realf Sandaker-Nielsen vil gjøre Åpen folkekirke til en slagkraftig organisasjon, som skal prege norsk kirkeliv i lang tid.

Åpen konflikt i Åpen folkekirke

jobber for én sak

Professor mener Åpen folkekirke spriker i alle retninger. – Det går ikke an å lage en organisasjon som kun jobber for én sak, sier Øyvind Norderval på TF.

Biskopvalg skaper splid

DEN NORSKE KIRKE

Den liberale organisasjonen Åpen folkekirke har flertall i Kirkerådet, men bidro likevel til å utnevne en Stavanger-biskop som sier nei til å vie likekjønnede par. Det har fått flere til å reagere.

Konservatisme i sin beste og verste form

LEDERARTIKKEL

I denne saken er det påfallende hvor fraværende den velfunderte konservatismen er. I stedet har en radikal reformagenda vunnet frem.

Mister kirkejobben ved utmelding

bispevedtak

– For strengt, mener fagforeningsleder etter at Bispemøtet skjerper kravet til medlemskap for ansatte i Den norske kirke.

Når mennesker lager sin egen religion

EKTESKAP

Vi har religionsfrihet i Norge, og det er snart hundre år siden vi avskaffet skikken med obligatorisk kirkelig vigsel. Hvorfor da insistere på å lage en kirkelig vigsel basert på en åpenbart ubibelsk ekteskapsordning?

Når Stavanger skal få ny biskop

LEDERARTIKKEL

Uansett hvem som blir valgt til biskop i Stavanger, vil dette si noe om hvilken tilnærming Åpen folkekirke velger.

Advarer mot hastverks-teologi

vigselsliturgi

Menighetsfakultetet er splittet i synet på ny vigselsliturgi, men advarer mot å gå for fort frem.

Uro, men ingen oppsigelser

DEN NORSKE KIRKE

Mye tyder på at mange gjør som Gunn Waage Austad. De velger å bli værende i sine kirkelige stillinger etter kirkemøtevedtaket.

Blir stående i Den norske kirke

DEN NORSKE KIRKEN

Hun er konservativ, presten er liberal. – Synet på frelsen er det viktigste, mener Gunn Waage Austad.

Liturgi for par av samme kjønn?

VIGSELSLITURGI

Det er åpen høring frem til 8. september på de foreslått liturgiene for par av samme kjønn i Den norske kirke. Det betyr at alle som ønsker det kan sende en uttalelse om disse til Kirkerådet. Vi har utarbeidet et felles høringssvar som vi ønsker flest mulig kan stille seg bak.

Spørsmål om konsekvenser av vigselssaken

DEN NORSKE KIRKE

Hvordan har en sett for seg at dette synet - at kirkelig vigsel av to av samme kjønn er kirkesplittende vranglære og følgelig at de som forestår slikt er kirkesplittende vranglærere - skal kunne leves ut i praksis i Dnk?

Prester venter på liturgiavklaring

erklæring

276 ordinerte prester venter på avklaring etter homofilivedtaket, og flere av dem vil møtes for å drøfte saken.