KrF mener skolen svikter seksåringene

politikk

20 år er gått siden seksåringene ble satt på skolebenken. Reformen har vært mislykket, mener KrF. De krever mer lek inn i skolehverdagen for seksåringene.

Listhaug vil forby hijab i barneskolen

forbud

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) foreslår å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager. 

Mindre fravær blant elever

FRAVÆR

Elever i videregående er mindre borte fra skolen etter nye regler i fjor høst. – På tide, sier rektor ved Tryggheim videregående skole som har merket tiltaket godt.

Ikke rom for nye høyskoler

utdanning

Høyskoler får høyere krav for å motta statsstøtte. Det blir nærmest praktisk umulig å starte nye skoler. Det er to av forslagene i ny rapport.

Kristne høyskoler kan miste statsstøtten

rapport

Dersom et statlig oppnevnt utvalg får gjennomslag for forslagene sine, vil åtte private høyskoler miste statsstøtten. Blant disse er to kristne høyskoler.

– Skolen er ikke verdinøytral

RADIKALISERING

– Skolen har en rolle å spille i å forebygge radikalisering, erkjenner kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Strammer til for bibelskoler

bibelskoler

Stor pågang av utenlandske elever og innføring av ny kvoteregel gjør at flere norske bibelskoler må tenke nytt.

Regjeringen: Barnehageansatte må kunne norsk

nyheter

Ansatte i barnehager må kunne snakke norsk, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han vil lovfeste et krav om tilstrekkelig norskkompetanse.  

Går krasst ut mot Oslo Symposium

KONFERANSE

Bjarte Ystebø og Helge Simonnes er uenige om det meste, men har begge en forståelse av at Oslo Symposium drar Kristen–Norge mot høyre.

– Må også undervise om evolusjonsteorien

skole

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at kristne friskoler som velger å undervise i kreasjonisme, også er nødt til å undervise i evolusjonsteorien og vitenskapelig tenkemåte.

Alle skal ha kjennskap til jødedom

synspunkt

Alle elever skal ha oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag. Dette er kunnskap som er viktig for å hindre spredning av antisemittisme.

En kamp som aldri kan vinnes?

samfunnskommentar

«Partene har gjensidig forpliktet seg til å arbeide for nulltoleranse mot mobbing».

6,3 prosent sier de blir mobbet på skolen

nyheter

I fjor svarte 6,3 prosent av elevene på norske skoler at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Mye av mobbingen blir ikke oppdaget av voksne. Det kommer fram i Elevundersøkelsen 2016.

Rapport: 13-åringer bør få undervisning i livsmestring

UNGDOM

Det at unge sliter, er stresset eller deprimerte er en utfordring samfunnet må ta tak i, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han har bedt om råd om hvordan temaene kan bli en del av skolehverdagen.

Deltar i bønn for Oslo

BØNN

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er blant gjestene som skal fortelle om hva deres bønn for Oslo er.

Gledelig for internatskoler og intensivgymnas

LEDERARTIKKEL

Den politiske seieren kom allerede i mai, da KrF fikk gjennomslag i revidert budsjett for at internatskolene skulle få kompensert pengene de tapte gjennom bortfall av momskompensasjon, skriver Dagen på lederplass.

Røe Isaksen anklages for lærerbløff

SKOLE

KrF presset igjennom ekstrabevilgninger til om lag 1.000 nye lærere i småskolen, men Kunnskapsdepartementet kan ikke svare på hvor mange stillinger ordningen rent faktisk har utløst.

Nå må rektorene følge med i timen

LEDERARTIKKEL

Uttalelsene fra statsministeren og hennes statsråder torpederer hele Human-Etisk Forbunds strategi mot skolegudstjenester.

Biskop oppfordrer til protest

SKOLEGUDSTJENESTER

Alle skolene på Voss dropper julegudstjenesten. – Et drastisk skritt, sier biskop Halvor Nordhaug. Kariann Slettemark synes det er underlig at barna hennes ikke får noe tilbud om skolegudstjeneste i år.

Sekularismen og vår kristne arv

lederartikkel

Det er grunn til å håpe at Høyre i tiden fremover våger å betone sin verdikonservative arv på en tydeligere måte.

En kristen og humanistisk arv

SYNSPUNKT

Den norske stat skal ikke drive forkynnelse. 
Samtidig er Norge også et kristent samfunn.

Skolegudstjenester i et moderne samfunn

LEDERARTIKKEL

I et land som Norge hører skolegudstjenester fremdeles naturlig med i den offentlige skolens årlige rytme, skriver Dagen på lederplass.

Reddet av utenlandske elever

BIBELSKOLE

Bare to av tre elever på landets 20 største bibelskoler, er norske. Departementet varsler endringer.

Ber Røe Isaksen gripe inn for Sygna friskole

norskundervisning

– Her må statsråden skjære igjennom, sier en sterkt engasjert Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Dagen etter at den kristne friskolen i Balestrand ved Sognefjorden har fått nei fra utdanningsmyndighetene for andre gang.

Hareide velger side i løpet av høsten

politikk

Partilederdebatten i Arendal torsdag kveld gjorde ikke KrF-leder Knut Arild Hareide noe klokere på hvem partiet skal støtte i neste periode, men partilederen sier valget kan bli avgjort i løpet av høsten.

Venstre med budsjettkrav om billigere SFO

POLITIKK

Venstre krever at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger inn en ordning om billigere SFO for lavinntektsfamilier i høstens statsbudsjett.

Torbjørn Røe Isaksen tar ikke gjenvalg

POLITIKK

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (38) har gitt valgkomiteen i Telemark Høyre beskjed om at han ikke ønsker gjenvalg på Stortinget neste år.

KrF fortsatt i sentrum

samarbeid

Med utgangspunkt i en undersøkelse i Dagens Næringsliv slår Dagens leder 27. februar fast at det ikke er store endringer i KrF-tillitspersoners holdning til Høyre/Frp-regjeringen.

Høyre vil vurdere forbud mot hijab i barneskolen

religion

Høyrepolitiker Mahmoud Farahmand i Telemark vil forby bruk av hijab i barneskolen. En debatt partiet må ta, sier leder av programkomiteen Torbjørn Røe Isaksen.

Syversen øyner internat-løsning

INTERNATSKOLER

Regjeringen lover Kristelig Folkeparti at internat-saken kan drøftes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Kirkerådet reagerer på påmelding til skolegudstjenester

nyheter

Kirkerådet mener en ordning med påmelding til skolegudstjenester skaper tvil om gudstjenestene er en del av skolens pedagogiske tilbud. Rådet kritiserer den nye ordningen overfor kunnskapsministeren.

Kristendomsfobien må kureres

kristenliv

Denne førjulstida har forsterka inntrykket av at vi har eit betydeleg og undervurdert problem i Noreg. Det avtegner seg et angstfylt mønster i spørsmål som har med kristen tro å gjøre, skriver Dagen på lederplass.

Clemet hyller Lilletuns KrF

inspirasjon

Kristin Clemet sier KrF må velge og ikke vingle. I boken «Røtter og vinger» om Jon Lilletun, skriver Clemet at KrF bør polere sine viktigste verdier.

Vil styrke integreringen med «Mot i Brystet»

stortinget

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (FrP) mener at tradisjonell sang bør få mer plass i norske skoler. Nå krever han svar fra kunnskapsministeren.

Ny bokstav og mer kristendom i skolen

skolestart

RLE er blitt til KRLE, men 
skolene må klare seg uten lærebøker. 
– Nå må de bestemme seg en gang for alle 
hva faget skal hete, sier lærer Karina Bergum (30).

– Må undersøke bibelskolene

skole

Politikere reagerer på at bibelskoler fyller opp plasser med utenlandske elever. – Skolene må følge sin intensjon, sier Anne Tingelstad Wøien (Sp). Hun vil be statsråd Torbjørn Røe Isaksen se på saken.

Kristne skoler med 1.425 nye elevplasser

friskoler

10 av 26 nye godkjente friskoler er kristne, men nesten ingen kristne skoler klarer å få skaffe så mange elever som de har lov til.

KrF ber kunnskapsministeren droppe mattekrav

utdanning

Kristelig Folkeparti (KrF) ber regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skrinlegge kravet om karakteren 4 eller bedre for alle som vil inn på lærerstudiet.

Blir verre å starte friskole

friskolelov

Lista blir 
høyere for å starte ny friskole 
eller utvide elevtallet, mener Kristne Friskolers Forbund.

Vil dokumentere barn uten foreldrenes samtykke

nyheter

Kunnskapsdepartementet ønsker å dokumentere hvordan barn utvikler seg i barnehagen, uten å innhente samtykke fra foreldrene. Forslaget møter motbør.

Nesten ingen vil ha K-en

religionsfag

Nei takk, sier foreldre, høyskoler, kristne pedagoger og kommunene. De vil ikke ha K-en i KRLE-faget.

Regjeringen vil flere ulike private skoler

politikk

Torbjørn Røe Isaksen (H) åpner for private videregående yrkesfagsskoler og spesialiserte «profilskoler» fra barneskolealder i sitt forslag til ny friskolelov.

– Mer KRLE redder fagmiljøene

SKOLE

Mer obligatorisk religionskunnskap i lærerutdanningen sørger for at fagmiljøene i RLE får mer å gjøre.

KrF fornøyd med KRLE-løsningen

se video

Regjeringens endringer i RLE-faget sikrer kristendommens plass i faget, mener Anders Tyvand, KrFs skolepolitiske talsmann.

Slik blir det nye KRLE-faget

SKOLE

SKOLE: Kunnskapsministeren dropper kravet om 55 prosent kristendom, men alle lærerstudenter skal ha RLE på timeplanen. Onsdag presenteres det nye faget.

Kunnskap først og fremst

utdanning

Når nesten 20 prosent går ut av grunnskolen uten tilstrekkelige lese- og skriveferdigheter, kan det gi dem store problemer senere i livet.

Åpne for ny KRLE-vri

KRLE

– Ved lærerutdanningen er vi vant til å jobbe flerfaglig, sier studieleder Vibeke Bjarnø ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Dropper 55 prosent kristendom

KRLE

KRLE: KrF får gjennomslag for at alle lærerstudenter skal ha KRLE i studiet. Men avtalen om 55 prosent kristendom er lagt bort.

Hvem eier friheten?

Se debatten her

Gir vi opp for mye av friheten vår i trygghetens navn? Er frihet det samme som valgfrihet, og trenger vi mer valgfrihet i Norge? Svarene får du kanskje i morgen tidlig.