Frir til menigheter for å unngå nedleggelse

fattigdom

Fra tiggerkopp – Norge (FTN) vurderer å avvikle arbeidet om ikke de får flere støttespillere på laget utover høsten. Nå håper foreningen menigheter vil trå til.

Ber bystyret innføre tiggeforbud i Oslo

TIGGING

Carl I. Hagen og Tommy Skjervold i Frps bystyregruppe i Oslo mener begeret er fullt og ber bystyret innføre forbud mot tigging i hovedstaden.

Tigging og organisert kriminalitet

debatt

Over lengre tid har NRK Brennpunkt dokumentert at rumenske «tiggere» i Norge er organiserte, kyniske og relativt velstående. Ikke minst ser vi at tiggingen i all hovedsak er et skalkeskjul for kriminell virksomhet som tyveri, prostitusjon og narkotikasalg. Men hvem er egentlig overrasket?

Flere tar til orde for tiggeforbud

TIGGING

Debatten om et forbud mot tigging har blusset opp igjen for fullt etter at NRK-dokumentaren "Lykkelandet" viste at kriminelle nettverk styrer mye av tiggingen.

Får drahjelp til jobbskaping

sosialt arbeid

Ordfører fra Romania ønsker at tiggerne 
får jobb i hjemlandet. 
En norsk organisasjon gjør det mulig.

«Fra tiggerkopp til skrujern»

utdanning

– Det begynte som et sennepskorn, forteller Leif Rasmussen, daglig leder i Fra Tiggerkopp Norge. (FTN)

– Burde slippe å dra til Norge

tiggerhjelp

– Det beste ville være om romfolk kunne slippe å dra til Norge. Det vil i så fall være leit for Eigil, men bra for Simona, sier Leif Rasmussen, gründer og daglig leder av organisasjonen Fra Tiggerkopp Norge.

Kopp gir relasjoner

studie

Tigging i seg selv gir inntekter, men tiggerkoppen er også et middel til å etablere nyttige sosiale relasjoner.

Forebygger tigging med skole

resultater

Adina Stiftelsen og Bergen Bymisjon har vunnet pris for sitt arbeid i Romania. De tror tiggeproblemet må løses på hjemmebane.

KrF vil ha omkamp om tiggeforbud

nyheter

Konklusjonene i en fersk Fafo-rapport om tigging må føre til at regjeringen opphever muligheten for å innføre lokale tiggeforbud, krever KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Tiggeforbudet i Arendal opphevet

tigging

Med knappest mulig flertall vedtok bystyret i Arendal torsdag å oppheve tiggeforbudet. Nå er det bare en kommune som har tiggeforbud.

Forakt for svakhet

frispark

Skadelig byluft, overbelastet kollektivtnett og halvferdige sykkelveier belaster byen langt mer enn tigging, så kan en lure på om det er slik politikk som heller bør kriminaliseres, om det hadde hjulpet, skriver Shoaib Sultan.

– Aldri meningen å forby nestekjærlighet

se video

Regjeringens havarerte forslag om et nasjonalt tiggeforbud har blitt en parodi, og det var aldri meningen å forby nestekjærlighet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Sp får skryt for snuoperasjon

tigging

Opposisjonspartiene på Stortinget gleder seg over at regjeringen blir stående alene om å ville innføre et nasjonalt forbud mot tigging.

Senterpartiet trekker støtten til tiggeforbud

lovforslag

Senterpartiet vil likevel ikke stemme for et nasjonalt tiggeforbud. Det har et flertall i stortingsgruppen bestemt. Dermed har ikke regjeringen tilstrekkelig støtte for forslaget på Stortinget.

Vil straffe dem som hjelper tiggere

politikk

I utkastet til ny lov som skal forby tigging omfattes også dem som hjelper tiggere med husly, reisepenger eller mat.

Gi så skal dere få…

synspunkt

Vi kan bygge murer rundt landet vårt og byen vår fordi vi mener at vi har gjort oss fortjent til et godt liv i fred og ro for ubehagelige forstyrrelser. Så kan vi i en bisetning legge til at Statoil i 2011 satt igjen med nesten 14 milliarder kroner i overskudd kun etter selskapets oljevirksomhet i Angola, skriver Tomas Sundnes Drønen.

Aksjonerer med tigging mot tiggeforbud

tigge-protest

Onsdag ettermiddag fylles Rådhusplassen i Oslo av folk med kopper og pappskilt for å tigge i protest mot tiggeforbud kommunalt og nasjonalt.

Bare Drammen ønsker forbud mot tigging

Samfunn

Om regjeringen åpner for at kommuner kan forby tigging vil det neppe føre til store forandringer. Av norske storbyer er det bare Drammen som har bestemt seg for et forbud, skriver Aftenposten.

Advokater hardt ut mot lokale tiggeforbud

Samfunn

To av tre spurte i en studie støtter regjeringens forslag om å gi norske kommuner makt til å forby tigging. Men Advokatforeningen og Frelsesarmeen mener forbud er en dårlig idé.

To av tre sier ja til tiggeforbud

Samfunn

I en spørreundersøkelse Respons har utført for Aftenposten sier to av tre spurte at de er positive til innføring av forbud mot tigging i sin kommune.

Ingen «tiggerinvasjon» i Oslo

Samfunn

Den vars­le­de tig­ger­som­mer­en i ho­ved­sta­den ser ikke ut til å bli noe av, iføl­ge tall fra Frel­ses­ar­me­en. Det er tro­lig færre rom­folk i Oslo i år enn i fjor.

Stortinget avviser tiggeforbud

Samfunn

Et klart fler­tall på Stor­tin­get vil be­gren­se tig­ging på of­fent­li­ge ste­der, men går ikke så langt som til for­bud. Høyre og Frp vil ha bot eller inn­til to må­ne­ders feng­sel.

Norske millioner til Romanias romfolk står ubrukt

Samfunn

Ved skole num­mer 31 i Bucu­re­sti nyter Alex St­ru­ga­riu (13) godt av et norsk­støt­tet skole­pro­sjekt. Men Norge sli­ter med å få brukt mil­lio­ne­ne som er satt av til å hjel­pe Ro­ma­nias rom­folk.

Hjelp dem hjemme

Meninger

Fattigdomsproblemet i Europa løses ikke ved å legge til rette for mer trafficking av tiggere til Norge.

Kirken og politikken

Meninger

Kir­kens man­dat er ulø­se­lig knyt­tet til Guds ord. Det er vik­tig at både pres­ter og valg­te or­ga­ner opp­trer der­etter.

Statsministeren forsvarte rom-tiltak

Samfunn

Høyre ar­gu­men­ter­te for tigge­for­bud og KrF og Venst­re manet til edrue­lig­het da stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg (Ap) fikk spørs­mål om rom­folk og tig­ging i spørre­ti­men ons­dag.

Frelsesarmeen: Skjev debatt om romfolk

Samfunn

Ut­gangs­punk­tet for de­bat­ten om rom­folk bør snus på hodet, mener Knut Haugs­vær i Frel­ses­ar­me­ens ru­som­sorg. Han har lite til overs for kra­vet om å forby tig­ging.

Stor politisk uenighet om meldeplikt og tiggeforbud

Samfunn

Re­gje­rin­gens for­slag om melde­plikt for tig­ge­re har møtt mot­stand hos po­li­ti­et, Riks­ad­vo­ka­ten, op­po­si­sjo­nen og nå også Oslo byråd. For liten ef­fekt og mye by­rå­kra­ti er ar­gu­men­te­ne mot for­sla­get.

Mer tigging med Høyres politikk

Samfunn

Deler av Høyres forslag til utviklingspolitikk vil gi mer tigging etter penger fra det norske folk, mener Folkehjelpen. - Ikke tilfelle, svarer partiet.

Foreslår meldeplikt for tiggere

Samfunn

Oslos vara­ord­fø­rer, Libe Rie­ber-Mohn (Ap), mener melde­plikt til po­li­ti­et kan be­gren­se til­strøm­nin­gen av tig­ge­re til ho­ved­sta­den.