Gud i statsråd

Lederartikkel

Det kan virke som en stor selvmotsigelse.

Døden er et møte med livet

filmanmeldelse

«Å dø er den sanne personlighetstest», sier Per Fugelli mot slutten av Erik Poppes rørende og tankevekkende film om den folkekjære legen.

Radikal? Ikke nå lenger …

lederartikkel

Den normale oppbruddsprosessen kan bli ekstra krevende hvis man kommer fra et miljø med kjennetegn som skiller seg sterkt fra det tidstypiske.

Når karismatikken erstatter evangeliet

bokanmeldelse

Hvis ikke den teologiske debatten om moderne karismatikk blir mer åpen og bedre fundert i årene fremover, tror jeg faren for «gnostisering» kan være ubehagelig aktuell, skriver Tarjei Gilje etter å ha lest Magnus Malms nye bok.

Hun er alt det Trump ikke er

KOMMENTAR

Et av de mange fascinerende trekkene ved Merkel, er hvordan hun opptrer i møte med alfahanner.

«Et varmt og vennlig farvel»

KOMMENTAR

Kvarme går inn i historien som en biskop med et sterkt og tydelig vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Hvilke historier tror vi på?

lederartikkel

Går det an å fortelle begge disse historiene, uten å nedvurdere noen av dem?

Hva er da ei jente?

bokanmeldelse

Forståelsen av menneskeverdet er et av kirkens aller viktigste bidrag til samfunnsdebatten. 
Erik Lunde viser hvordan.

Hvem KrF-velgerne liker

kommentar

Tallene tyder altså på at Arbeiderpartiet står langt sterkere blant KrF-velgerne enn Frp gjør.

Sylvis kors å bære

bokanmeldelse

Egentlig tror jeg det er viktigere for Sylvi Listhaug å være tro mot sin overbevisning enn å vinne posisjoner.

Det mest kristelige som finnes

lederartikkel

Skal verdiene våre på noen måte kunne kalles kristne, må vi begynne med å anerkjenne Gud som skaper, og at selve livet er Guds gave.

Viktigheten av KrF

POLITIKK

Å forutsi valgresultatet for KrF er krevende. Men det som er svært enkelt å si er at det betyr en stor forskjell om KrF har innflytelse eller ikke over norsk politikk. Det har historien vist oss gang på gang.

Når sårbarheten minner oss om Gud

BOKANMELDELSE

Religionenes tid var likevel ikke forbi. Men hva slags religion vil det være plass til i 
globaliseringens tidsalder? Tarjei Gilje har lest Sturla J. Stålsetts nye bok.

Den troen vi har fått

lederartikkel

Både kirken og troen blir uthulet og formløs hvis den skal romme alle menneskelige gudsforestillinger.

Framtid for KrF

synspunkt

Finnes det en framtid for KrF, spør Tarjei Gilje. Svaret er ja. Vi lever i en tid hvor KrF er viktigere enn noensinne.

Finnes det en fremtid for KrF?

lederartikkel

Faren for å falle under sperregrensen er økende. For KrFs del vil et slikt nederlag fort kunne bli skjebnesvangert.

Intet alternativ til Den norske kirke

kommentar

Det har ligget i NMS' identitet å være Den norske kirkes misjonsorganisasjon. Å forandre på dette, ville satt NMS i en ganske uoversiktlig situasjon.

Et forankret kristent menneske

KOMMENTAR

Ikke minst sindighet er et ord som beskriver Hans Olav Tungesvik godt. Og nettopp sindighet er en undervurdert egenskap i møte med vår omskiftelige verden, skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.

Jesus lever!

andakt

Det evige håpet har som forutsetning at kristendommen baserer seg på virkelige hendelser.

Kristen tro og kulturkristendom

lederartikkel

Sann kristendom vil fungere som et kulturelt bolverk mot mange slags utglidninger. Men kristendommen er i sitt vesen ikke et politisk redskap.

Håpet om en ny renessanse

bokanmeldelse

Reformasjonen har nok betydd mer for det norske samfunnet enn de fleste av oss vil innse.

Gud, den uunnværlige

bokanmeldelse

«Jeg tror oppriktighet er en betydelig 
sterkere kraft enn positivitet», sier Tomas Sjödin. Med rette.

Innbilt moralsk overlegenhet

KULTURNOTAT

Jødene kommer ikke til å slutte med å omskjære guttebarna sine fordi Frp mener de skal det.

Til å bli grepet av

BOKANMELDELSE

Gleden i å dele evangeliet og viljen til å arbeide er imponerende. Normisjons 150-årige historie er samlet på kløktig vis i boken som blir lansert i dag.

«Forandrings skygge følger tro min vei»

lederartikkel

Vi utfordres alle til å velge hva vi vil legge vinn på. Hva vi vil fremheve som vakkert og verdifullt. Hva vi vil ta vare på. Det skjer ikke av seg selv.

Når forfølgelse gjør kirken til ruiner

BOKANMELDELSE

En gang hadde Nord-Afrika en sterk og blomstrende kirke. Men noen ganger vinner de som bekjemper den kristne kirken. Blir dette historien om oss?

Når misjonsperspektivet snur

i fokus

Vi skal ikkje kopiera fortidas løysingar. Men vi skal handla i kontinuitet med kyrkjas og misjonens frimodige og formidlande tradisjonar.

Det KrF kunne ha vært

kommentar

Under andre forutsetninger kunne dette ha vært en god tid for KrF. Flere av partiets kjernesaker er høyst aktuelle. Men de er omstridt.

Bredde på den smale vei

NYHETSKOMMENTAR

Omtanken for de fattige og underprivilegerte er helt fundamental i den bevegelsen der KrF har sin opprinnelse.

Vindusplass i kirken

kommentar

Den kristne kirke fungerer bedre når den er i angrep enn når den er i forsvar.

Aps nye religiøse ansikt

kommentar

Hadia Tajik vet godt at hun provoserer både kristne og muslimer når hun omtaler Gud som «hun».

Guds styre i denne tidsalder

TOREGIMENTSLÆREN

At valget av Donald Trump var et bønnesvar fra Herren, kan ingen motbevise.

Barna minner oss om Gud

lederartikkel

Hvis Gud er livets giver, og hvis barna er en gave fra Gud, gjør det mye med hvordan vi ser på oss selv og på samfunnet.

Mer kirke på bedehuset

NYHETSKOMMENTAR

Møteformen på bedehuset har til dels hatt som forutsetning at de som gikk på bedehuset, også gikk til gudstjeneste i kirken.

En ny mellomstasjon

kommentar

Mandag blir nettverket Frimodig Kirke stiftet i Storsalen i Oslo. De vil være et «nettverk for bekjennelse og fornyelse i Den norske kirke», og de vil «møte behovet for å samles på apostolisk grunn som menigheter i ledere i Dnk.»

Det er radikalitet vi trenger

lederartikkel

Jeg har liten tro på at det er konservatisme som kommer til å redde kirken i Norge. Det vi trenger er en ny radikalitet.

Vekkelsesbiskopen

EVANGELIET

Påtroppende biskop Ivar Braut mener gudstjeneste og nattverd er kirkens vekkelsesbevegelse. – Vi må ikke bruke opinionsundersøkelser for å høre om vi skal forkynne evangeliet, sier han.

Inntar et ledig rom

kommentar

De brennende hjertene, det sterke engasjementet, kjærligheten til det man tror på, alt dette er fremtredende kjennetegn blant Symposium-deltakerne.

I denne søte fastetid

lederartikkel

Vi har det ikke med å avstå frivillig fra tilgjengelige goder.

Svekket Graham-støtte

kommentar

For mange i denne generasjonen vil nok en Graham-møtekampanje oppleves som en slags vekkelsesnostalgi.

Ordene eller livet

bokanmeldelse

For meg har lesingen av denne boken blitt en inspirasjon til å trenge dypere inn i det kristne vokabularet, for om mulig å kjenne ordene bedre og speile min egen opplevde virkelighet i dem.

Brennende barn

lederartikkel

En kristen menighet har ikke et eneste brent barn å miste.

Forlater ikke Den norske kirke

BUDSKAPET

Sokneprest i Rissa, Ingunn Aarseth Høivik er lei seg for kirkemøtets vedtak, men velger å bli værende fordi hun opplever at kirken trenger henne.

Kirken de ikke vil forlate

DEN NORSKE KIRKE

For det finnes nok mange som likevel kjenner seg så knyttet til Den norske kirke at de velger å bli værende.

Nødvendig nåde

KOMMENTAR

Dermed blir det lettere å døpe barna i kraft av at de er skapt i Guds bilde, og i mindre grad fordi de trenger å bli frelst, skriver Tarjei Gilje.

En profetisk stemme

bokanmeldelse

Jeg tror ikke jeg vet om noen andre som kunne skrevet en bok med tittelen «Å elske sin nestes kirke som sin egen». Men den svenske pinsepastoren Peter Halldorf har bygget seg opp til å bli en viktig profetskikkelse i skandinavisk kristenhet.

Bispekallets pris

KOMMENTAR

Som Oslo-biskop har Ole Christian Kvarme kjempet i motvind fra første dag. Det er mer overraskende at han har holdt ut så lenge enn at han gir seg nå.

Nyttårsforsett i et globalt perspektiv

globalt perspektiv

Januar er tiden for de store nyttårsforsettene, for slankekurene og for de hårete målene. Vi skal spise sunnere, trene mer, bruke mer tid på de viktige tingene og se mindre på tv.... i alle fall noen av oss.

Hva homobevegelsen kan lære oss

lederartikkel

Hvor er det plass 
for de konservative, kristne kvinnene? 
Blir de invitert inn? 
Blir de lyttet til?

Åpen folkekirke har tiden på sin side

KOMMENTAR

Mens den konservative siden nøler og fremstår fragmentert, fremstår den liberale siden både samlet og målrettet, skriver Tarjei Gilje.

Den viktigste rettigheten

KOMMENTAR

Jeg klarer ikke å se annet enn at kirken i Norge har mistet mye av den frimodigheten som skulle kjennetegne en kristen kirke.

Overraskende? Ja og nei

biskop-valget

Om Åpen folkekirke skulle ha valgt på fritt grunnlag, ville de neppe ha trengt så mye som fem minutter på å bestemme seg 
for Torstein Lalim.

Hvordan Gud skapte

bokanmeldelse

Troende kristne lekfolk har gitt seg selv et vanskelig utgangspunkt når de prøver å overbevise naturvitenskapelige fagfolk om at de ikke forstår faget sitt.

Som ild og vann - eller som saft og vann?

KOMMENTAR

De skillelinjene som ble dratt opp midt på 1900-tallet må nyanseres for å kunne beskrive virkeligheten i dag. Blant annet viser det seg at vi som gjerne kaller oss både evangeliske og evangelikale har hatt en del å lære fra andre leire.

Populismen skal sette dere fri?

KULTURNOTAT

Ledere har ikke bare ansvar for det de selv gjør, men må også tenke over hva de inspirerer andre til å si og gjøre.

Jan Hanvolds svar

KOMMENTAR

Hvis Visjon Norges svar på Brennpunkts påpekninger er å spisse den polariserende retorikken ytterligere til, vil det forsterke opplevelsen av kanalen som et ekkokammer.

Lojaliteten satt på prøve

kommentar

Lojaliteten til Visjon Norge er åpenbart sterk. Og det er ikke sikkert at den vil avta vesentlig etter dette programmet.

Kan kristne støtte Clinton?

lederartikkel

Vi må i større grad enn før innstille oss på at det er sekulært orienterte politikere som kommer til å inneha sentrale 
politiske verv.

Når Støre siterer Paulus

NYHETSKOMMENTAR

Jonas Gahr Støre er nok mer fortrolig med Galaterbrevet enn Jens Stoltenberg er.

Mer kompis enn landsfader

BOKANMELDELSE

Han er ikke Einar Gerhardsen, og han er ikke Gro Harlem Brundtland. Men Jens Stoltenberg er en politisk leder av et større format enn de fleste. Boken hans står i stil med det.

Hauk og due

ISRAEL

Peres var en visjonær politiker, og ga aldri opp troen på at det er mulig å etablere fred.

Det mobiliseres i KrF

POLITIKK

Skulle det bli snakk om samarbeid med Ap, vil det neppe bli mer forpliktende enn den avtalen KrF i dag har med Høyre og Frp, skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.

Hillsong-koden

kommentar

Imponerende. Det er det første ordet som slår meg når jeg tenker på Hillsong. Dette er en bevegelse som tar kallet på det største alvor. Som er villig til å arbeide for det de tror på. Som klarer å engasjere en av de gruppene kirken har vanskeligst for å nå: urbane unge voksne i vestlige storbyer. Dét gjør seg ikke selv.

Hjelp til å se

bokanmeldelse

Det er lett å finne eksempler på utviklingsskeptiske kristne, men det er også lett å finne eksempler på kristne som går nye veier. Kunnskapen om dette er viktig for at vi skal være best mulig rustet til å møte fremtiden.

«Dere er mitt folk»

leder

På pressebenken bakerst i lokalet tenkte jeg med meg selv at dette er mitt folk også.

Hvem ImF skal være

imf

På generalforsamling i Indre­misjonsforbundet møter den stolte lekmannstradisjonen kristenhetens utfordringer anno 2016. Også blant de yngre delegatene finnes det ulike tanker om hvilke veivalg organisasjonen bør foreta.

Lysene som skinner i mørket

leder

Midt i smerten, savnet, mørket og sorgen, der skinner evangeliet om Ham som har vunnet over døden.

Det viktigste kallet

NYHETSKOMMENTAR

Min mor tilbrakte tre måneder på kibbutz i Israel da hun var 20 år. Sammen med en venninne fikk hun oppleve dette fantastiske landet på nært hold. Det gjorde noe med henne, og etter hvert med familien vår. Men i en del år var Israel som emne noe som særlig tilhørte min mor, og som vi andre i familien forholdt oss litt mer distansert til. Mangfoldige turer til Israel senere tror jeg det er dekning for å si at dette har forandret seg.

Gratulerer, NLM!

kommentar

Samtidig som det er avgjørende viktig at NLM opprettholder sin ytremisjonsprofil, er det også en kjensgjerning at hvis indremisjonen opphører, vil også ytremisjonen gjøre det.

Barna som var borte

kommentar

Det gikk som mange hadde håpet. Den norsk-rumenske familien i Naustdal får alle de fem barna sine hjem igjen. Vi kan bare forestille oss lettelsen de må kjenne på.

«De visste om det, og de lot det skje»

leder

Når man står overfor tårene hos mennesker som har opplevd sterk og langvarig smerte i møte med kristne ledere, skal man argumentere svært godt for å forsvare at dette kun bør omtales i lukkede rom.