Deilig er jorden?

utenrikskommentar

Etter 70 års eksistens jobber vi i Kirkens Nødhjelp fortsatt med klimaendringer, folk på flukt og fattigdom. I disse dager synger vi «Deilig er jorden». Det er vår protestsang.

Legitimerer islam vold?

debatt

Jesus brøt Messias-forventningen om å ta Israel tilbake med makt fra romerne. I stedet insisterte han på å frelse verden ved å la seg pine og dø.

Monica fikk ansiktet ødelagt av syre

KVINNER

Midt på gata i New Dehli kastet en mann en bøtte med syre over toppstudenten Monica Singh. Under FNs kvinnekommisjon i New York deler hun og andre kvinner svært sterke historier.

Pinsepastor anker dom for millionbedrageri

bedrageri

Pinsepastoren som sto tiltalt for bedrageri av 2,5 millioner kroner i Oslo tingrett, anker dommen på ett år og ti måneders fengsel.

Bedrageritiltale knyttet til kurs for asylsøkere

rettssak

En afrikansk pastor møtte i dag i Oslo tingrett, tiltalt for grovt millionbedrageri, dokumentfalsk og falsk forklaring. Men han nekter straffskyld. I stedet peker han på andre.

Afrikansk toppmøte om volden i Burundi

afrika

Politiske ledere i Øst-Afrika er samlet for å finne en løsning på uroen i Burundi. Flere har mistet livet under protestene mot presidenten.

Solberg roste Vietnams fattigdomskamp

vietnam

På 20 år har Vietnam løftet titalls millioner mennesker ut av fattigdom. Det kan verden lære av, mener statsminister Erna Solberg (H).

Kirken som brobygger og megler

leder

Man går glipp av gylne muligheter til godt utviklingsarbeid ved å utelukke religiøse aktører, skriver Dagen på lederplass.

Kjent skyldig i massedrap

folkemord

Sadi Bugingo (49) er i lagmannsretten kjent skyldig i medvirkning til drap på over 2.000 tutsier under folkemordet i Rwanda i 1994.

Folkemordsiktet rwander kan utleveres

utlevering

Gulating lagmannsrett slår enstemmig fast at vilkårene er oppfylt for at en folkemordsiktet mann (41) bosatt i Sandnes kan utleveres til Rwanda.

La oss slippe 
Srebrenica og Rwanda på nytt

kommentar

Nå står verden på ny overfor en tilsvarende trussel i nordlige Irak. La oss slippe å få en gjentakelse, skriver Dagens nyhetsredaktør Fred C. Gjestad.

Konflikt med spredningsfare

Meninger

Dra­ma­et i Den sen­tral­afri­kans­ke re­pub­likk viser igjen hvor hand­lings­lam­met ver­den er når vi står på ters­ke­len til et folke­mord.

Må vente ett år ekstra på folkemord-rettssak

Samfunn

Retts­sa­ken mot en folke­mord­dømt 48-åring fra Rwan­da ut­set­tes til au­gust 2014 fordi for­sva­re­ren skal grans­ke en rekke dom­mer fra mas­sa­kre­ne i Rwan­da. Imens må 48-årin­gen sitte i va­re­tekt.

USA stenger flere ambassader i Afrika

Samfunn

Fryk­ten for ter­ror­an­grep har fått USA til å sten­ge flere am­bas­sa­der også i Øst-Afri­ka. 19 uten­riks­sta­sjo­ner hol­des stengt den neste uka.