Å leke med pinseilden

Lederartikkel

Vi håper denne pinsehøytiden har skapt en sult i Guds folk etter at Åndens gjerning skal være synlig i landet vårt, også i vår tid.

Finner mennesker Jesus i debattspaltene?

synspunkt

Fra tid til annen kommer kravet om at kristne må si ifra om ting som er galt. Vi må være tydeligere i mediene, i avisspaltene og i debattprogrammene. For noen år siden var jeg helt enig i det. Nå er jeg ikke så sikker lenger.

Mot til å vente

synspunkt

At enkeltmennesker av personlige årsaker velger å konvertere har jeg den største respekt for. Derimot må det sies klart: Økumeniske hensikter kan aldri brukes som motiv for en konversjon.

Til utfordring og irritasjon

kommentar

I løpet av det siste tiåret har Peter Halldorf blitt en stadig mer innflytelsesrik forkynner også her i landet. På en fascinerende måte klarer han å være sterkt opptatt av kirkens historiske arv og samtidig ha bedre kontakt med viktige trekk i samtiden enn mange andre forkynnere.

Å elske sin nestes kirke som sin egen

Kristenliv

Kan pinsevennen se katolikken som en som kan berike hennes troserfaringer? Og katolikken tilsvarende se på pinsevennen? I så fall kan vi ikke lenger distansere oss fra hverandre, skriver Peter Halldorf.

Romerkirken lærer et annet evangelium

Meninger

FELLESSKAP: Det er naivt og overraskende historieløst av Halldorf (bildet) å tro at en protestantisk kristenhet som vil holde fast ved den arv de har fått fra reformasjonen, på noen som helst måte kan inngå i fellesskap med paven, skriver Konrad Fjell.

På vei mot en evangelisk katolisitet?

Kristenliv

For frikirkene, og for de lutherske kirkene, innebærer det at synlig kristen enhet til sist også forutsetter en form for fellesskap med Roms biskop og apostelen Peters etterfølger. Vi snakker da ikke om enhet under Rom, men enhet med Rom. Naturligvis kan det samme sies om Konstaantinopel, Alexandria eller Antiokia, skriver Peter Halldorf.

Stor interesse for omstridt predikant

Kristenliv

Teolog Arne Helge Teigen ser behov for et oppgjør med den amerikanske pastoren Bill Johnson. Få nålevende amerikanske kristenledere har like stor innflytelse i Norge.

- Man skal ikke gjendøpe

Kristenliv

Pinsemystikeren Peter Halldorf ønsker velkommen økt aksept av barnedåp blant pinsevenner. - Men da må en anerkjenne det som gyldig dåp.

Karismatikere med utfordrende selvkritikk

Meninger

Både Peter Halldorf og Ulf Ekman fungerer som åndelige veivisere for mange, ikke minst kristne med karismatisk bakgrunn. Fører veien de går til Rom og Konstantinopel?