Kristne møter er offentlige

LEDERARTIKKEL

Det betyr at vi alle har et ansvar for hvordan vi omtaler andre mennesker offentlig, også når vi befinner oss på gudstjenester, møter eller andre samlinger i menighetssammenheng.

– Et menighetsmøte er offentlig

konflikt

Credokirken burde invitert den tidligere Rhema-lederen på menighetsmøtet, sier jurist Anine Kierulf.

Ny giv ti år etter krisen

kommentar

Denne uken er det ti år siden krisen i det daværende Levende Ord for alvor ble kjent. Den gangen var det nok få som så rekkevidden av det som skjedde.

Fullt for første gang etter Flåten

bergen

Det måtte en predikant med rastafletter til for å fylle Credokirken til randen. Todd White blåste liv i gamle glør.