Glemt svenske trakk opp Israels grenser

DELINGSPLAN

70 år etter at FN godkjente delingsplanen for Palestina, har en israelsk professor forsket på karttegneren – en svensk prestesønn.

Samtaler med de skeptiske

bokanmeldelse

Som få andre evner Tim Keller å bygge bro mellom gjenkjennelig skepsis i samtiden og klassiske kristne svar, uten å ty til lettvitne løsninger.

– Jeg gråt da de begynte å synge

se video

Maria Acosta (29) hadde ikke vært i en kirke på femten år da terapeuten hennes anbefalte henne å gå til menigheten nede i Brooklyn.

Monica fikk ansiktet ødelagt av syre

KVINNER

Midt på gata i New Dehli kastet en mann en bøtte med syre over toppstudenten Monica Singh. Under FNs kvinnekommisjon i New York deler hun og andre kvinner svært sterke historier.

– Media svikter kvinner i krig

kirken bekymret

Kvinners historier blir neglisjert av medier i land med krig og konflikter, viser fersk rapport.

Såret som ikke vil gro

helgens leder

Leonce Crump er pastor i en kirke i Atlanta. Han blir beskrevet som en høflig, velutdannet kar. Likevel skjer det at folk som ikke kjenner ham, kan oppleve ham som truende. For han er 1,92 høy og veier 120 kilo, og han er afro-amerikaner.

Bibel-Bieber søker trøst i troen

får hjelp

Etter at det er ble definitivt slutt med kjæresten Selena Gomez, har megastjernen Justin Bieber vendt seg enda sterkere til Gud enn før.

– Stakkars mann

andakt

Turistguide: Her i New York blir en mann påkjørt hvert 6. minutt! Da kom det fra en av deltakerne i gruppen: – Stakkars mann!

Fra New Yorks vannhull til 
Afrikas borehull

rent vann

Scott Harrison promoterte nattklubber i New York og tjente fett på det. Men på innsiden kjente han på en gnagende tomhet. Nå lever han for å gi rent vann til hele verden.

11. september-museum åpnet for publikum

Samfunn

- Overveldende og vakkert, var reaksjonene da det nye minnemuseet over terrorangrepene 11. september 2001 åpnet for publikum på Ground Zero. Men suvenirbutikken møter kritikk.

Norad prioriterer Ghana fremfor New York

Samfunn

- Vi prioriterer religion, men vi prioriterer ikke å reise to dager til New York for å diskutere religion, sier underdirektør Gunvor W. Schancke i Avdeling for sivilt samfunn i Norad.

Arktisk kulde tar grep om USA

Samfunn

Mil­lio­ner av ame­ri­ka­ne­re luk­ket seg inne søn­dag mens de ven­tet på en livs­far­lig ark­tisk kulde­bøl­ge som siger ned over store deler av lan­det nord­fra.

Salmebok satte prisrekord på auksjon

Kultur

En salme­bok er solgt for hele 14 mil­lio­ner dol­lar, til­sva­ren­de drøyt 85 mil­lio­ner kro­ner, på auk­sjon i New York. Der­med er den ver­dens dy­res­te bok.

Flere barn drept i knivstikking i Brooklyn

Samfunn

Fem per­soner ble stuk­ket i hjel i Brook­lyn i New York lør­dag kveld. En per­son er på­gre­pet i saken, og po­li­ti­et for­sø­ker å finne ut om ved­kom­men­de er i fa­mi­lie med noen av of­re­ne.

Irans president møtt med jubel og skokasting

Israel

Hundre­vis av ira­ne­re jub­let da pre­si­dent Has­san Rou­ha­ni kom til­ba­ke fra New York etter sin his­to­ris­ke te­le­fon­sam­ta­le med Ba­rack Obama. Andre kas­tet sko og egg.

Verden setter seg nye mål for fattigdomskamp

Samfunn

Jobb­mu­lig­he­ter? Ut­dan­ning? Po­li­tisk fri­het? Al­ter­na­ti­ve­ne er mange på nett­ste­det my­world2015.​org, hvor ver­dens be­folk­ning kan si sin me­ning.

Ingen løsning for Joshua French

Samfunn

Stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg og uten­riks­mi­nis­ter Espen Barth Eide møtte Kon­gos pre­si­dent Jo­seph Ka­bi­la i New York.

Malala: - Jeg er bare en av mange

Samfunn

Stem­nin­gen var elek­trisk da pa­kis­tans­ke Mala­la Yousufzai holdt tale i FNs ho­ved­for­sam­ling på sin 16-års­dag. Hun krev­de ut­dan­ning for alle og lovte å fort­set­te kam­pen for rett­fer­dig­het.

Spiret heist opp på nye World Trade Center

Samfunn

De siste de­le­ne av spi­ret er nå heist til topps på One World Trade Cen­ter, den nye sky­skra­pe­ren som er opp­ført på ste­det hvor tvil­ling­tår­ne­ne en gang sto.

- Øker gapet mellom fattig og rik

Samfunn

Norge bidrar trolig til å forsterke forskjellene mellom rike og fattige land, sier bistandsforsker Øyvind Eggen. Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV) vil investere mer av oljefondet i utviklingsland.