– Prater om homofili bak lukkede dører

MENIGHET

– Vi får ikke en offentlig diskusjon om homofilispørsmålet blant toppene i trossamfunnene, tror Knut Refsdal, lederen for Norges kristne råd.

Uenighet om samarbeid 
med liberale prester

likekjønnet vigsel

ImF fraråder «sterkt» å gå til gudstjeneste hvor det forkynnes liberal teologi. Misjonskirken lar menighetene selv bestemme om de vil samarbeide med såkalt homoliberale prester.

Et linjeskifte i Vårt Land

lederartikkel

Dagen står nå igjen som eneste dagsavis med det klassiske, kristne synet på ekteskapet.

Kirkeutmelding kan gi bemanningsproblemer

kristenliv

De mange utmeldingene fra Den norske kirke denne uken kan føre til bemanningsproblemer for kirken og krav om at ansatte slutter.

Hyrdene som ledes av flokken

LEDERARTIKKEL

De konservative biskopene kunne ha valgt en annen og mye mer logisk vei, nemlig å stemme mot det de faktisk sier de er imot, skriver Dagen på lederplass.

Forlater ikke Den norske kirke

BUDSKAPET

Sokneprest i Rissa, Ingunn Aarseth Høivik er lei seg for kirkemøtets vedtak, men velger å bli værende fordi hun opplever at kirken trenger henne.

Et stort bedrag

SYNSPUNKT

Konkret innebærer dette at den enhet Den norske kirkes biskoper og Kirkemøtet hevder fortsatt består, er en falsk enhet, det vil si en enhet som ikke kan begrunnes i Guds ord og bekjennelsen.

Takk til Øivind Benestad

LEDERARTIKKEL

I møte med mye ubehag har Benestad på en imponerende måte beholdt både verdigheten og sakligheten, skriver Dagen på lederplass.

Etter et vranglærende liturgivedtak

DEN NORSKE KIRKE

Med vedtaket viser trossamfunnet også gjennom sine gudstjenesteordninger, at det har forkastet den grunnvollen som den sanne kirke bygger på: Kristi og hans apostlers ord.

Første homofile par viet

NY VIGSELSLITURGI

I samme sekund som Kirkens nye vielsesliturgi trådte i kraft, ble det første homofile paret viet i Eidskog kirke i Hedmark. Se video.

DnK: Fra Kristi kirke til kultur- og samfunnshus

DEN NORSKE KIRKE

Fryden av å være del av flertallet og det kulturelt- og politisk korrekte er visst større enn den krevende lojaliteten mot Guds Ord og Jesu Kristi sanne kirke.

Kirkemøtets vedtak

Synspunkt

Det står altså ikke her at vi støtter likekjønnet vigsel, men at vi ikke ønsker slik vigsel. Det er noe ganske annet.

Første homobryllup i Eidskog kirke

VIGSELSLITURGI

Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs blir det første homofile paret som gifter seg i en norsk kirke.

Kirken de ikke vil forlate

DEN NORSKE KIRKE

For det finnes nok mange som likevel kjenner seg så knyttet til Den norske kirke at de velger å bli værende.

Stemte mot, men blir i kirken

NY VIGSELSLITURGI

– Det blir rart å ha to lærer. Det blir ikke enkelt for en kateket i kirken, sier kateketstudent Anette Fredly.

Stor pågang hos NLM trossamfunn

VIGSELSLITURGI

Norsk Luthersk Misjonssambands eget trossamfunn opplevde stor pågang på telefonen etter at Den norske kirke vedtok ny vigselsliturgi for likekjønnede par.

Kirkemøtets vedtak - hvem er de seirende?

DEN NORSKE KIRKE

Åpen Folkekirke har seiret, kan vi lese. Med stort flertall har Kirkemøtet vedtatt en liturgi for kirkelig vielse av likekjønnede par. Men med hvilken rett kan vedtaket betegnes som en seier?

Ny vigselsliturgi vedtatt

kirkeliv

Det brøt ut spredt applaus i Kirkemøtet, men ingen jubel eller andre seiersmarkeringer fra tilhengerne av ny vigselsliturgi.

Kan ikke leve med, kan ikke leve uten

KOMMENTAR

Nå er vi i en situasjon hvor mange konservative må erkjenne at de ikke helt vet hva de skal gjøre. De kan ikke og vil ikke underslå alvoret i det vedtaket Kirkemøtet gjør i dag, skriver Tarjei Gilje.

Til Kirkemøtets representanter

kirkemøtet

Skal Den norske kirke berges, er det virkelig tid for omvendelse og ikke for å gå i spissen ved å lede det norske folk til enda større frafall fra den levende Gud.

– Bibelen er grunnlaget for enheten

nyheter

Harald Hegstad støtter konsensusforslaget om ny vigselsliturgi, selv om han har et klassisk syn på ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.

Uredelig, biskop?

TEOLOGI

Atle Sommerfeldt, du kaster glass i steinhus eller stein i glasshus. Dette var patetisk.

– Selv teologer og biskoper kan ta feil

KIRKEMØTET

– Vi er her som representanter for Gud. Det her Han vi skal stå til ansvar for med vårt bidrag til Kirkemøtet, sa Kirkemøtetdelegat Steinar Aanstad på generaldebatten.

Et historisk kirkemøte

KIRKEMØTET

Det første kirkemøte etter endrede relasjoner mellom stat og kirke. Det første kirkemøte som eget rettssubjekt. Et kirkemøte preget av at vi har gått inn i reformasjonsåret.

Når ubibelsk blir helbibelsk

LEDERARTIKKEL

Atle Sommerfeldt er en redelig person. Han burde innrømme at han går inn for homoekteskap på tross av - og ikke på grunn av det Bibelen sier om ekteskapet.

– Se på valgmenigheter

KIRKEMØTET

– For å unngå at flere blir tvunget ut av kirken vil jeg be Kirkemøtet se på muligheten for valgmenigheter, sa Rønnaug Torvik, Kirkemøtedelegat fra Agder og Telemark.

Ber kirken beklage behandling av LHBT-ere

FORNYELSE

– Vi er i gang med å arbeide for at kirken utvikler sin rosa kompetanse, sa Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum i sin åpningstale til Kirkemøtet.

Smerten i kristen enhet

SYNSPUNKT

I dag vil jeg si til mine meningsfeller i vår kirke: Det er og skal fortsatt være rom for vår forståelse av ekteskapet, men da må vi også bli i kirken og bære den smerte som kristen enhet innebærer, og som vi derfor heller ikke er alene om å bære.

Uredelig, Selbekk!

SYNSPUNKT

Selbekks fremstilling av troslivet til delegatene i Åpen Folkekirke er svært nær å avgi falskt vitnesbyrd, skriver biskop Atle Sommerfeldt.

Et historisk skille

LEDERARTIKKEL

I morgen begynner årets kirkemøte i Trondheim. Den saken som ventelig vil få mest oppmerksomhet, er behandlingen av ekteskapsliturgi for likekjønnede par. Denne representerer et historisk skille i Den norske kirke, skriver Dagen på lederplass.

Trosbekreftende sjelesorg?

kronikk

Den nye liturgien bygger etter min forståelse indirekte på at homofili er medfødt. Store deler av befolkningen synes i alle fall å ha kjøpt en slik forklaring. Men spørsmålet er om en slik forståelse holder mål.

Advarer mot ytterligere splittelse i kirken

opprop

Lederen for Åpen Folkekirke ber prester tenke gjennom om de bidrar til ytterligere splittelse 
ved å lese opp et opprop på gudstjenesten i morgen.

«Ikke vedta liturgien»

EKTESKAP

Tre dager før Kirkemøtet vil det bli lest opp et opprop i mange norske kirker, med en sterk appell.

Et vitnesbyrd i dagens situasjon

SYNSPUNKT

Den norske kirke står ved et historisk veiskille. Onsdag starter årets Kirkemøte i Trondheim. Der vil trolig en helt ny lære om ekteskap, familie og barn bli innført.

Tillater det som er feil

SYNSPUNKT

Dette er ikke en følge av å ha tatt feil, men med viten og vilje ha valgt og tillatt det motsatte av det som er rett.

Åpen folkekirkes makt bør utfordres

LEDERARTIKKEL

Skal det aktive kirkefolket bare finne seg i at det fremover ikke skal ha noen stemme inn i kirkens bestemmende organer? spør Vebjørn Selbekk på lederplass.

Danner luthersk nettverk

KIRKEMAKT

Åpen folkekirke bygger i praksis et kirkepolitisk parti. På konservativt hold dannes nå et tverrkirkelig luthersk ledernettverk.

Slik skal han feste grepet om kirken

KIRKEMAKT

Gard Realf Sandaker-Nielsen vil gjøre Åpen folkekirke til en slagkraftig organisasjon, som skal prege norsk kirkeliv i lang tid.

Åpen konflikt i Åpen folkekirke

jobber for én sak

Professor mener Åpen folkekirke spriker i alle retninger. – Det går ikke an å lage en organisasjon som kun jobber for én sak, sier Øyvind Norderval på TF.

Biskopvalg skaper splid

DEN NORSKE KIRKE

Den liberale organisasjonen Åpen folkekirke har flertall i Kirkerådet, men bidro likevel til å utnevne en Stavanger-biskop som sier nei til å vie likekjønnede par. Det har fått flere til å reagere.

Jesus er sannheten vi lever i lys av

likekjønnet ekteskap

Den klassiske kristendommen ser for Skartveit ut til å dreie seg om et verdenssyn der mennesket og Gud er evige og uforanderlige størrelser.

Kjønnsnøytrale ekteskap og troen på sannheten

KIRKEN

Peter Halldorf sier til Dagen at homostriden ikke er kirkesplittende. Han mener den ikke rører ved troens sentrum; spørsmålet om Kristi identitet, påsken, oppstandelsen, spørsmålet om treenigheten og trosbekjennelsen.

To motstridende syn i praksis

DEN NORSKE KIRKE

Kirkemøtet kan vedta så mange ganger de vil at homofilspørsmålet ikke er kirkesplittende, skriver Dagen på lederplass.

Konservatisme i sin beste og verste form

LEDERARTIKKEL

I denne saken er det påfallende hvor fraværende den velfunderte konservatismen er. I stedet har en radikal reformagenda vunnet frem.

Erfaringa og fortapinga

innspel

Debatten som går om fortapinga, har mange aspekt med seg. Eg vil her fokusera på argumentasjonsmåten hjå ein del av dei som seier det ikkje er grunnlag for å læra alles frelse. Er denne bibelforplikta, og utfaldar han innhaldet i dei tekstane som talar om dommen og fortapinga?

Alliansen Verdipartiet

POLITIKK

Det er mykje som står på spel i landet vårt, familieverdiar, demokrativerdiar, kristne verdiar og mykje meir. Kven vil følgje opp dei klassiske verdiane som fleire parti tok vare på før i tida?

Når barrikadane blir brotne

DEN NORSKE KIRKE

«Vi fikk partnerskapsloven og deretter nåværende ekteskapslov, og da er det vigsel som er det relevante svaret når vi skal anerkjenne homofiles samliv.»

Håper at alle blir frelst til slutt

BISPEKANDIDAT

Torstein Lalim regner med å bli oppfattet som den mest liberale kandidaten til bispesetet i Stavanger, men vil ikke sette strek over læren om fortapelsen.

Tror kirken blir nødt til å være mer misjonerende

BISPEKANDIDAT

Som tidligere misjonær mener Helge Gaard at han har nyttig erfaring for en biskop i et mer mangfoldig norsk samfunn. * Dagen har intervjuet de fem bispekandidatene i Stavanger.

Når Stavanger skal få ny biskop

LEDERARTIKKEL

Uansett hvem som blir valgt til biskop i Stavanger, vil dette si noe om hvilken tilnærming Åpen folkekirke velger.

KrF og veien videre

KRF

Vårt syn er at det har liten verdi at KrF blir «bredere» og mindre «kristelig» dersom der ikke er et «lim» som holder partiet sammen.

Vanskelig, men riktig avgjørelse

KRF

Nils-Petter Enstad mener at Dagen bedriver «dyneløfting» i artikkelen «Legger seg ikke opp i ansattes privatliv» som stod på trykk her i avisen på torsdag. Grunnen er at saken inneholder opplysningen om at KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset har inngått et lesbisk samboerforhold.

Vigsle av samkjønna par og kyrkjeleg medlemsras

Samfunn

Utviklinga! Den har vel framtida for seg! Ja, mun det? To av mine vener frå USA har vore prestar i ELCA, arnestad for lutherdom i USA. Men dei opplever at medlemstalet rasar nedover, som i Dnk, med forlatne kyrkjebygg.

Liturgi for par av samme kjønn?

VIGSELSLITURGI

Det er åpen høring frem til 8. september på de foreslått liturgiene for par av samme kjønn i Den norske kirke. Det betyr at alle som ønsker det kan sende en uttalelse om disse til Kirkerådet. Vi har utarbeidet et felles høringssvar som vi ønsker flest mulig kan stille seg bak.

Ber KrFU droppe kampen mot homoekteskap

POLITIKK

Julia Sandstø i Akershus KrFU trigger ungdomspartiet til debatt om abortlov og andre verdisaker under 
høstens landsmøte. – Vi må gjøre partiet bredere, sier hun.

Spørsmål om konsekvenser av vigselssaken

DEN NORSKE KIRKE

Hvordan har en sett for seg at dette synet - at kirkelig vigsel av to av samme kjønn er kirkesplittende vranglære og følgelig at de som forestår slikt er kirkesplittende vranglærere - skal kunne leves ut i praksis i Dnk?

Våger vi å utfordre Herren?

LIKEKJØNNET VIGSEL

Flere hundre prester er teologiske motstandere av opprøret, men vil de i praksis gjøre motstand? 
Vil de godta ledelsens befaling om å ikke bruke 
de sterke ordene slik at ord som vranglære, synd, opprør og splittelse strykes fra vokabularet?

Prester venter på liturgiavklaring

erklæring

276 ordinerte prester venter på avklaring etter homofilivedtaket, og flere av dem vil møtes for å drøfte saken.

Melder kirken overgang til HEF?

ekteskapet

Et av privilegiene ved å være Gud er at en har definisjonsmakt. Skaperen av himmelen og jorden har i kirkens historie vært gitt makten til å definere hvordan skaperverket, og det skapte, er ment å fungere. Herunder også hva som er rett, galt, naturlig og ikke naturlig. Retten til å definere ligger naturligvis hos hodet, og han er legemet, Kirkens hode.

Korleis omtalar vi kvarandre?

SYNSPUNKT

Om vi skal vinne fram, må vi bort frå bibelverskasting, domsforkynning og sterke karakteristikkar av våre søsken.

Dette går gæernt, Hareide!

krf

Ved sin høyt profilerte Pride-deltagelse gjør Hareide et signal-valg i full visshet om hva den langsiktige forståelsen vil være.

Biskopenes narrespill

kronikk

Heterofile par som vil inngå ekteskap er på ingen måte garantert å få en bibelsk liturgi om ekteskapet for sin vielse.