Europas kriser - vår respons

kronikk

Skulle ikke vi som kristenfolk i Norge også bygge opp samfunnsledere som bidrar til å løse reelle utfordringer? Bibelen er full av eksempler på slike; Daniel, Josef og Ester er blant disse. Hvor er vår tids Daniel`er?

Overdreven frykt

bokanmeldelse

Jeg kan ikke forstå annet enn at Ingrid Vik overvurderer slagkraften i den kristenkonservative bevegelsen. Selv om jeg skulle ønske at det var annerledes.

– De har fått mer makt

ny bok

Ny bok omtaler konservative kristenledere som «Guds lobby». Forfatteren mener profiler som Bjarte Ystebø, Øivind Benestad og Espen Ottosen har for stor innflytelse i viktige politiske saker.

Trener opp frimodige samfunnsledere

ambisjoner

Asveig Marie Jellestad har 
ambisjoner om å bli en leder som kjennetegnes 
av integritet, medmenneskelighet og sannhet.

– Vi har sviktet de unge

generasjoner

Misjonshøvding 
erkjenner at seniorene ikke har 
vært de åndelige lederne de burde ha vært.

Oss selv nok

synspunkt

Vi er i en situasjon hvor kristne 20- og 30-åringer i økende grad virrer forvirret rundt i et forsøk på å finne livsveien i et ytterst krevende landskap. I dette landskapet står referanser til Bibelens virkelighetsoppfatning svakt i mylderet av samtidens livsanskuelser, skriver Hermund Haaland.

Fifty shades of Hillsong

kommentar

I gamle dager – det vil si på 70- og 80-tallet – gikk deler av kristenfolket med hendene høyt i været. Og mellom hendene var det gjerne en plakat med en tekst som raste mot forfallet i kulturen. Også i dag løfter mange kristne hendene over hodet. Men det er ingenting mellom hendene.

– Vi tier ikke

omstridt film

– Det er bedre at kristne ber enn at de demonstrerer utenfor en kino, sier Jarle Haugland i Familie og Medier.

Den nye haugianismen

verdiskapning

Jesus snakker ofte om vårt ansvar for de fattige og lidende. Poenget er at man ofte kan gjøre vel så mye for disse som næringslivsleder eller jurist, skriver Hermund Haaland.

Kristne og penger

synspunkt

Jeg vet godt at undersøkelser viser at jo bedre materielt et folk får det, jo mindre aktive blir de i sin kristne tro. Behøver det å være slik, spør André Andersen og prøver selv å gi et svar.

Jo, det er farleg å tena mykje pengar

penger

Eg er sterkt tvilande til at Hans Nielsen Hauge anno 2014 ville ha oppmoda til å tena meir pengar. Han levde i ei tid der fattigdom var problemet, og han arbeidde ut får det.

Vi treng fleire kristne lærarar

lærere

Born og unge treng kristne som ser på undervisning av nye generasjonar som eit gudgitt kall. Derfor trengs både Hauge School of Management og ei god lærarutdanning.

Gammelt nytt tilslører problemet

synspunkt: ekteskap

Ekteskapet er Guds skaperordning og per definisjon en ordning for mann og kvinne. Forslaget fra Skaperkraft tilslører mer enn det løser problemet. Vi håper tankesmien og de to lederne tenker seg grundigere om før de kommer med nye utspill, skriver Karl Johan Hallaråker og Kristian Helland.

Løsningen er borgerlig vigsel

ekteskap

Så lenge man forvalter en offentlig vigselsordning, vil man stå under et voldsomt press. Det er ingen grunn til å tro at dette presset vil bli mindre i 2017 når det igjen er stortingsvalg.

Den som 
intet vinner

økonomisk etikk

Hvis en først skal satse økonomisk gjelder det å ikke stirre seg blind på muligheten for fullstendig fiasko.

Misjonsforbundet møter 
mennesker i en ny tid

misjonsforbundet

Denne bevisste oppfølgingen er i Misjonsforbundets Vekst 2020-strategi. Målet er 20 nye kirker i 2020, og vi er i rute med å nå målsettingen, skriver Ove Gundersen.

Disipler som varer

kronikk

– Måtte vi i vår tid evne å investere i våre barn og unge på en slik måte, at ikke også neste generasjon ender som mange av mine venner i 30-årene, skriver Hermund Haaland.

Menigheten som springbrett for samfunnsengasjement

Meninger

Jeg håper også Krogedal ser nytten av det kristne aviser, kristne interesseorganisasjoner og for eksempel en kristen tankesmie kan bidra til. Det trenger ikke være motsetning mellom menighetsbygging og samfunnsbygging - de to elementene går svært godt hånd i hånd, skriver Hermund Haaland.

Frps regjeringsoppvarming

Meninger

Hareides valg om å stå utenfor regjering kan ha vært påvirket av frykten for å støte gamle 
KrF-veteraner fra partiets glanstid. Kanskje pipen får en annen lyd hvis Frp viser seg mer 
ansvarlig i regjering enn først antatt?

Bønneemner foran valget

Meninger

Nå nærmer det seg stortingsvalget 2013. Vi er takknemlige for å bo i et velfungerende 
demokrati, med fred og velstand. Vår bønn er at Gud fortsatt må få sin vei med vår nasjon!

Helhjertet sammen

Meninger

Der Kvalbein er mest opptatt av Gudsbegrep, er jeg mest opptatt av å mobilisere til engasjement. Det kan by på misforståelser.

Generasjonskamp i kristen-Norge

Meninger

I stedet for å bruke krefter på å bevare det bestående, trengs eldre kristne som evner å aktivt støtte og samtidig veilede yngre ledere med egen visdom og erfaring.