Kvinners frimodighet

NYHETSKOMMENTAR

Kristenledere må invitere flere kvinner opp på talerstolene og inn i styrerommene, men det er kvinnene selv som må takke ja til invitasjonene, skriver Dagen-redaktør Kari Fure.

Troen er ingen privatsak

lederartikkel

Den som regner trosfrihet som noe selvfølgelig, står i fare for å miste den.