Med våren kjem friske tankar

Frispark

På den eine sida, skal me vera nestekjærlege og humane. På den andre sida, er det ikkje til framgang for verda at dei europeiske velferdsstatane bryt saman.

Biskopen og «gjestfrihetens prosjekt»

Synspunkt

Dessverre framstår Den norske kyrkja i dag langt på veg som støttespelar for ulike venstrepopulistiske standpunkt. Som ein uavhengig person har Per Arne Dahl store oppgåver framfor seg.

Hjelp oss,Per Arne Dahl

flyktningkrisen

Kva er nok? Vil biskopane gje oss alle konstant dårleg samvit? Har dei og Kyrkja ingen tankar om prinsipielle og praktiske bremser til denne folkevandringa som er sett i gang over sjø og land?

Glad i muslimar, ikkje i islamistar

bokanmeldelse

Ho tek fatt i islam og islamismen – historisk, religiøst, kulturelt og politisk – og hevdar at Europa, vårt demokrati og vår levemåte, vil kunne gå under dersom islamiseringa får ekspandere på like lett måte som i dei siste tiåra.

Samfunnsdebatt med vidd og visjon

synspunkt

Me kjenner kristen og islamsk fundamentalisme, men humanistisk fundamentalisme er eit nytt omgrep.

Spår tomme moskeer i Europa

sekularisering

Islamforsker venter at sekulariseringen vil påvirke muslimer slik den har påvirket kristne, men møter motbør fra islamkritikere.

Øydelegging av dugnad

Debatt

Me opplever no politisk kappspringing her heime om å vera mest moralsk og prektig i ei vanskeleg sak.

Har ikkje islam med islam å gjera?

frispark

Meiner våre media, 
våre korps av 
kommentatorar og 
folkevalde at islam 
har ikkje noko 
med islam å gjera?

Flere lytter på morgenandakten

forkynnelse


Morgenandakten på NRK P1 hadde i fjor i gjennomsnitt 364.000 lyttere, som er 
30.000 flere enn året før. «I et sekulært samfunn er det mange som bærer på et ønske om å få litt himmel over jord.»

Nyttårstanker rundt det nye Nårvei

frispark

Dagens innvandringspolitikk i Europa, ikke minst menneskeflommen mot Sverige og Norge, vil den kommende mannsalderen føre til omveltinger vi hittil bare har sett omrisset av. Kall det gjerne en kulturell og religiøs tsunami, skriver Hallgrim Berg

Anmelderiets utfordringer

christian tybring-gjedde

Har Tybring-Gjedde fått noen begeistrede anmeldelser på sin bok, er det ham vel unt.

Muslimer i Dagen

Meninger

- La det ikke være noen tvil om at Dagen er en islam­kri­tisk avis, an­ta­ge­lig den enes­te av dags­avi­se­ne i Norge. Vi mener at islams øken­de inn­fly­tel­se i Norge og Euro­pa er en av vår tids vik­tigs­te kul­tur- og sam­funns­de­bat­ter. Den må tas i sin fulle bred­de.

- Svikter muslimske kvinner

Meninger

- Norsk venstreside har sviktet i sin støtte til muslimske kvinners likestillingskamp, mener Vebjørn Selbekk. Den direktesendte videosamtalen mellom Vebjørn Selbekk og Hallgrim Berg på dagen.no, ble ikke uventet en samtale om islam, Israel og samfunnsutvikling.

Beskylder Ap for historieforfalskning

Samfunn

Et spleiselag har investert tre millioner kroner i et bokprosjekt som skal fortelle sannheten om den norske samfunnsutviklingen. Fire av 20 artikkelforfattere er anonyme.

Ein skatt å ta vare på

Samfunn

Det avgjerande er at ein verkeleg har noko på hjartet og evnar å framstilla dette i eit klårt og friskt språk.

Å være lys og salt i verden

Meninger

Misjon og kirkelig bistandsarbeid rapporterer nesten hver dag om at klimaendringene særlig går ut over mange av de fattigste og mest sårbare, skriver Einar Tjelle i denne kommentaren.