Ber om rusfrie partifester

RUS OG METOO

– Må vi ha alkohol på alle typer partiarrangementer, spør påtroppende Actis-leder.

Advokaten som folder sine hender

Kristenliv

Den kjente advokaten Geir Lippestad legger ikke skjul på at han ber til Gud når han trenger hjelp. Da datteren tidligere i år døde, foldet han sine hender og ba om hjelp til å komme gjennom den personlige krisen.

Breivik sendte klagebrev om brevsensur

Samfunn

Den terrordømte fangen hevder Ila feng­sel siden 8. au­gust i fjor har stop­pet «flere enn 450 fullt lov­li­ge brev», der­iblant tre es­says. Fengselet bruker to årsverk på å kontrollere Breiviks brev.

Verdig, rolig, ærlig

Meninger

Fra et vel­dig vans­ke­li­g ut­gangs­punk­t grei­de Geir Lippe­stad å ut­fø­re det vi må kunne kalle et kom­mu­ni­ka­sjons­mes­sig og ju­ri­disk mes­ter­styk­ke.