950 år med menneskefiske

Jubileum

Forholdet mellom kirke og bedehus har i lange ­perioder vært gjensidig berikende og harmonisk, men også konfliktfylt – slik det for tiden delvis er. Men i dag er det viktig for meg å si en takk til bedehuset i Bjørgvin og alt hva dette huset har betydd for Guds rike.

Menneskefiskere

Lederartikkel

En brann ble tent og overlevert fra generasjon til generasjon. Den brenner ennå.

En varm takk til folket

KONGEPARET

Kong Harald og dronning Sonja rettet en varm takk til det norske folk i talen etter festmiddagen i Operaen.

Pomp og prakt, lek og folkeliv for kongeparet

KONGELIGE

Det ble en god miks av høytid, pomp og prakt, folkefest, gråt og latter da kongeparet inviterte til 80-årsfeiring på Slottet. Soul Children sang for kongen og dronningen.

Feires 
to hele dager til ende 

BURSDAGSFEIRING

Kongeparets 80-årsfeiring vil prege Oslo de to neste dagene. Store og små inviteres til å synge bursdagssangen for jubilantene på Slottsplassen.

En velsignet konge

lederartikkel

Kong Harald har aldri lagt skjul på at han regner seg som kristen.

Navnebror og kongevenn

jubilanter

Både Kong Harald og Harald Stalheim fyller 80 år i dag. Mens kongen har «Alt for Norge» som sitt valgspråk, er det Israelsmisjonen som er livskallet til Stalheim.

Brobyggerpris til dronning Sonja

nyheter

Årets Brobyggerpris går til dronning Sonja, blant annet for hennes arbeid med å forbedre minoritetskvinners rettigheter.

Står i troen etter 25 år

jubileum

I en kirke som er i stadig bevegelse, står kongeparet like støtt som før. – De har legitimert den lutherske kirke som den foretrukne kirke, sier Harald Stanghelle.

Kongeparet minnes en av de viktigste dagene i livet

trondheim

Det er folkefest og hagefest for hele kongefamilien i Trondheim torsdag. Dagens høydepunkt er likevel gudstjenesten i Nidarosdomen, på dagen 25 år etter at kongeparet ble signet.

Kronprinsen besøkte Kirkenes verdensråd

trondheim

Sammen med kristne toppledere fra hele verden markerte kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit starten på møtet i Kirkenes verdensråd i Trondheim.

Vil ikke kommentere kongelig Sverige-tur

terrortrusler

Den norske kongefamilien skal etter planen delta under svenskekongens 70-årsdag til helgen. Oslo-politiet vil ikke si noe om planene endres som følge av terrortrusler mot Stockholm.

Deler av slottet blir asylmottak

KONGEHUSET

Asylpolitikk er mer enn 17.mai-taler, sier Dagrun Eriksen. Den fungerende KrF-lederen er begeistret for at deler av kjelleren på slottet blir akuttmottak for asylsøkere.

Fotografens favorittmotiv

kongefamilien

I 25 år har hun fotografert kongefamilien. Fotograf Marit Hommedal har ikke oversikt over hvor mange ganger hun har knipset et bilde av de kongelige. Men det er mange ganger. Veldig mange ganger.

25 år i sorg og glede

kongefamilien

Selv om de har sittet på tronen i fredstid, har dronning Sonja og kong Harald betydd mye for det norske folk 
i kriser og 
tragedier.

Jul på Kongsseteren for kongeparet

nyheter

Kongeparet tilbringer julehøytiden på Kongsseteren i Oslo, med besøk av prinsesse Märtha Louise, Ari Behn og deres tre barn.

Dronning Sonja åpnet separatutstilling i Oslo

nyheter

Dronning Sonjas egne inntrykk fra reiser i Australia, Peru -og Sørkedalen – kan oppleves som grafiske arbeider på hennes første separatutstilling i Oslo, som åpnet lørdag.

Feirer årets fredsprisvinner

Samfunn

I hele dag  skal årets freds­pris­vin­ner Or­ga­ni­sa­sjo­nen for for­bud mot kje­mis­ke våpen (OPCW) hyl­les og fei­res i Oslo.

Sterk klimabeskjed til to kongepar i Tromsø

Samfunn

Det nors­ke og det svens­ke konge­pa­ret fikk i Tromsø høre uro­vek­ken­de nytt fra FNs klima­pa­nel om ut­vik­lin­gen i Ark­tis, som blir sta­dig vik­ti­ge­re for res­ten av ver­den.

Kongeparet imponert over hitterværingene

Samfunn

Hitra i Sør-Trøn­de­lag kan skil­te med mer enn 50 na­sjo­na­li­te­ter og næ­rings­liv i vekst. Det im­po­ner­te konge­pa­ret da de åpnet årets fyl­kes­tur der tirs­dag.

Dronningen med personlig kvinnedagstale

Samfunn

Delte sine per­son­li­ge er­fa­rin­ger fra å være kvin­ne i manns­do­mi­ner­te miljø. Dronning Sonja opp­ford­rer kvin­ner til å finne sin stem­me og bruke den.