Hvem blir Oslos neste biskop?

ny biskop

Sturla Stålsett blir trukket frem som en av de fremste kandidatene til å bli ny biskop i Oslo, men det finnes også andre klare kandidater.

Advarer mot ytterligere splittelse i kirken

opprop

Lederen for Åpen Folkekirke ber prester tenke gjennom om de bidrar til ytterligere splittelse 
ved å lese opp et opprop på gudstjenesten i morgen.

Tillater det som er feil

SYNSPUNKT

Dette er ikke en følge av å ha tatt feil, men med viten og vilje ha valgt og tillatt det motsatte av det som er rett.

Et nådens år

i fokus

Det er noe forutsigbart og fint med et årsskifte. I noen timer deler vi erfaringer og refleksjoner rundt året som går over i historien. Vi setter ord på tanker og ønsker i møte med dager som kommer.

Få velger nye trossamfunn

kirkemedlemskap

Det var rekord i utmeldelser av Den norske kirke i fjor, men liten respons til NLMs og ImFs trossamfunn.

Punktum for konservativt fellesskap

kristenliv

Det høykirkelige fellesskapet Kirkelig Fornyelse (KF) arrangerte i helgen sitt siste tradisjonsrike stevne etter 50 års virksomhet.

Her signeres en historisk avtale

kirke

– Det har vært hardhauser på begge sider av bordet, sier direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Rettferdighet for konvertitter

synspunkt

Vi vet at i ytterste konsekvens kan vurderinger på dette området bety liv eller død for enkeltmennesker.

Sekulariseringa av kyrkja

VRANGLÆRE

Ekstrem teologisk liberalisme og heilt tydeleg vranglære har etablert seg i sentrum av Dnk sin maktstruktur og har nå styringspotensiale over heile kyrkja.

Kirke og stat klar for tvetydig skilsmisse

den norske kirke

1. januar skiller Den norske kirke og den norske stat lag etter nesten 500 års samliv. Men de to skal fremdeles pleie nær omgang. Altfor nær, mener noen.

Guds ord og kvinnelige prester og pastorer

debatt

Ordningen med kvinnelige prester og pastorer skaper fremdeles uro og nød hos bibeltro kristne. Det kommer fram i media av og til, men ikke så ofte som tidligere.

–Gud er nærast i stilla

i opphavet var ordet

For Jon Fosse er Johannesprologen ein av dei beste, vakraste og sannaste tekstane i Bibelen.

Åpen konflikt i Åpen folkekirke

jobber for én sak

Professor mener Åpen folkekirke spriker i alle retninger. – Det går ikke an å lage en organisasjon som kun jobber for én sak, sier Øyvind Norderval på TF.

Bibelens absolutter

LEDERARTIKKEL

Bjørn Eidsvåg er mer absolutt enn han ser ut til å tenke over, skriver Dagen på lederplass.

– Juleevangeliet er ufarlig

juleevangeliet

Da Den norske kirke inviterte 24 kjente forfattere til å lage en antalogi rundt 
juleevangeliet, fikk de overraskende mange «ja».

Utreder preses på åremål

høring

Metodistkirken har med hell hatt biskoper på åremål i mange år. Nå vil Den norske kirke utrede om de skal gå samme vei.

– Så galt som det kan få blitt

kristiansand

Frikirken og Den norske kirke samarbeider om å møte unge mennesker i sjokk og dyp sorg i Vågsbygd.

Utviklingen i Den norske kirke

synspunkt

Det einaste som kan berge situasjonen er vi får oppleve ein gjennomgripande landsvekking der folket vårt får møte ein heilag Gud. Og der synd blir synd, og nåde blir nåde.

En kirke på tilbudssiden

synspunkt

Mykje talar faktisk for at kyrkja bør samarbeide tettare med skulane i tida som kjem, ikkje mindre. Kyrkja bør strekke seg langt for å legge til rette for god læring for alle elevar, uansett religiøs tilhøyrsel eller ståstad.

Folket til kamp mot nye kirker

kirkebygg

To nye kirkebygg møter massiv motstand hos lokalbefolkningen i Rogaland. Hva skjer egentlig i bibelbeltet?

Kristnes mediemuligheter

synspunkt

Hvorfor er det slik at frelste rusfrie mennesker sjeldent slipper til med sin historie i norske medier, mens alternative og nyåndelige behandlingsmetoder vies spalteplass?

– Penger har gjort oss selvgode

snart pensjonist

Avtroppende Stavanger-biskop Erling J. Pettersen refser både regjering og oljeindustri i ny bok.

Noen ganger må vi si nei

synspunkt

Halldorf mener med andre ord at ingen etiske eller moralske spørsmål kan skille kristne. En kan undres over om det er mulig å forfekte dette standpunktet uten å måtte gå på kompromiss med Bibelens autoritet.

Snart i mål

bispeutnevnelse

Fotballederen Helge S. Gaard heies fram som ny biskop i Stavanger. Fredag 9. desember faller avgjørelsen.

Guds virkelighet og menneskets virkelighet

kronikk

Mange ikke-kristne mennesker oppfatter gjerne det arbeidet som skjer blant kristne som en politisk bevegelse som skal tvinge igjennom kristendommen i samfunnet.

Har ventet på kirke i 50 år

vigsling

For første gang siden 1989 blir en ny kirke reist på Romerike. Søndag vigsles Rotnes Kirke.

Bibelutdeling får bispe-nei

aksjon

– Vi vil heller bruke ressurser på å få folk til å bruke den, sier Borg-biskopen.

Samles til refleksjon og Fadervår

skolegudstjenester

På Voss vert julegudsteneste til julesamling, etter inspirasjon frå Sverige. 
– Dette er ikkje ei ordning som kan erstatte skulegudstenesta, seier biskop Halvor Nordhaug.

Luther – på godt og vondt

lederartikkel

Er det mulig å se på Martin Luther både som antisemitt og som Guds redskap? På en og samme gang?

Berikende for alle parter

synspunkt

Flere skoler enn før sier nå nei til julegudstjenester. Dette er noe som gleder Human-Etisk Forbund, hvis hovedmål synes å være å benekte at Den norske kirke står i en kulturell og historisk særstilling i Norge.

Nærhet, spontanitet og humor

undersøkelse

Hva ønsker 
konfirmanter av en gudstjeneste? Fem teologer har funnet svar.

Ber om 
biskop som samler

stavanger

Homofilispørsmålet bør ikke spille inn når Stavangers nye biskop skal velges, mener Stavanger Aftenblads sjefredaktør.

Gir ros for åpenhet om maktmisbruk

kristent lederskap

Hans Eskil Vigdel etterlyser samme åpenhet om maktbruk fra sine tidligere ledere i Jesus Revolution.

Kjemper for skolegudstjenester

facebook

Bjørn S. Olsen ønsket å bli hørt i debatten om skolegudstjenester. Nå får han støtte fra nærmere 12.000 på Facebook.

Hvorfor vigsling er viktig

lederartikkel

I Den norske kirke, der vigsling av personer i visse tjenester er vel innarbeidet, sender det uheldige signaler hvis det ikke lenger skal være en hovedregel at den musikalsk ansvarlige skal vigsles.

Foreslår bispedømmer som regionmodell

norgeskartet

Uenighetene om hvordan Norges nye regionkart skal se ut kan løses ved å legge bispedømmene til grunn for fylkessammenslåinger, foreslår pater Kjell Arild Pollestad.

Advarer mot homosplittelse

kirkeliv

Han har aldri vært mer populær. Men både pinsevenner og katolikker kan sette kaffen i vrangstrupen når de hører Peter Halldorf snakke.

Frykter tomme orgelkrakker

vigsel

Nestlederen for Kirkemusikernes fellesorganisasjon ønsker at vigsling skal være frivillig. 
– Det er jeg ikke enig i, sier biskop Nordhaug.

Biskopen kalte presten Helene illojal

samboerskap

Da presten Helene Langeland fikk ny kjæreste vekket det reaksjoner fra biskopen at hun valgte å ikke gifte seg. Hun mener kirken bør akseptere at prester lever i samboerskap.

Fortsatt under det gamle misjonsmotto: «Verden for Kristus!»

kronikk

Gled deg enda mer enn tidligere over alt åndelig som du har felles med ikke-katolikker, det være seg familie, lutherske kirkefolk, frikirkelige eller bedehusfolket. Tilhørigheten til Den katolske kirke gir deg trygt fotfeste for slik frimodig glede

Frykter det vil utmagre kirken

gravferd

Regjeringnen signaliserer at ansvaret for gravferder kan flyttes fra Den norske kirke.

Nå skal KrF velge partner

STORTINGSVALG

Hvem skal KrF velge som regjeringspartner? Dagen har valgt ut 30 verdisaker innen seks temaer, og sammenlignet standpunktene til Høyre, KrF, Frp og Ap.

Bedehusets situasjon og fusjon av organisasjonar

innspel

Det har vore ei dramatisk utvikling for Bedehus-Noreg sidan eg byrja i misjonssamanheng tidleg på 1970-talet og fram til no. ­Arbeidet er radikalt redusert både når det gjeld substans, aktivitet og frammøte. Parallelt har det skjedd ei læremessig oppløysing i Den norske kyrkja og ved Menighetsfakultetet.

Kristen først

kulturnotat

Teokratiet er ikke noe ideal i kristen tradisjon. I stedet har varianter av toregimentslære stått sterkt i Vesten siden senantikken.

Skal medietrene unge troende

kommunikasjon

Flere unge troende burde engasjere seg i samfunnsdebatten, mener katolikk Henrik Greve. PR-eksperter er enige.

Det vi tolererer

LEDERARTIKKEL

Ingen av oss kan tenke at andre menneskers lidelse ikke angår oss.

Fra bank til bedehus

budskapet

Christoffer Inge Hovda (49) har gått fra bank til bedehus. Finansgründeren er blitt daglig leder for misjonsforsamling i NLM.

Slår seg sammen og bygger ny kirke

fusjonerer

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunns menigheter i Skien og Porsgrunn har vokst seg ut av sine gamle kirkebygg.

Ansatte danker ut frivillige

kirken

Ungdomsgeneral frykter at Trosopplæringsreformen utarmer kirkens frivillige barne- og ungdomsarbeid.

Fortapelsens mulighet

synspunkt

Tror vi virkelig at en effektiv sensur av alle ubehagelige bibelsteder vil få flere mennesker til å velge å bli etterfølgere av Jesus Kristus? Eller er det ikke lenger det som er målet? Holder det at folket «sympatiserer» med Jesus?

Har fortsatt tro på menighetsbladet

høy status

Selv om de digitale mulighetene aldri har vært større, er Magnhild Landrø overbevist om at det tradisjonelle menighetsbladet fortsatt har en framtid i Norge.

Mister kirkejobben ved utmelding

bispevedtak

– For strengt, mener fagforeningsleder etter at Bispemøtet skjerper kravet til medlemskap for ansatte i Den norske kirke.

– Ikke bekymret for boikott

boikott

Misjonsledere i Rogaland ber folk holde seg borte fra Erling Pettersens gudstjenester. Biskopen selv merker ikke mye til boikott-oppfordringen.

Bjørn Eidsvågs Jesus

kommentar

Jeg har fremdeles ikke oppdaget noen artister fra det mer konservative Kristen-Norge som kommer i nærheten av å være så hudløst ærlig om sin egen vandring med Gud som Bjørn Eidsvåg har vært.

Kirken som bygger mur

israelkommentar

Reelt sett mener faktisk Den norske kirke at dette sikkerhetsgjerdet må fjernes.

Alvoret i dagens kirkesituasjon

innspel

Er kyrkjesituasjonen meir alvorleg i dag enn i tidlegare tider? Er situasjonen slik at vi bør tenkja annleis om kyrkje og bedehus no enn generasjonane før oss har gjort? Krev dagens åndssituasjon andre handlingsalternativ for bedehusfolket enn praksis har vore til no?

Det uutgrunnelige menneskesinnet

bokanmeldelse

Hvordan kunne Fridtjov Birkeli ta imot kallet til å bli biskop i Oslo når han visste at han levde i et utenomekteskapelig forhold? Det er den store gåten i fortellingen om den kirkelige giganten.

Variabel trosopplæring

lederartikkel

Kirken må ut og gjøre seg lekker på det store markedet av fritidstilbud. Trosartikler og bibelhistorier må konkurrere med fotball og ballett. Det er ikke lett.

Advarer mot hastverks-teologi

vigselsliturgi

Menighetsfakultetet er splittet i synet på ny vigselsliturgi, men advarer mot å gå for fort frem.

Takknemlige tårer

lederartikkel

En av de sangene jeg har lært de senere årene som har grepet meg aller sterkest, kommer fra den australske Hillsong-bevegelsen.

Misunnelsesverdig godt samarbeid

feirer

Norme har betydd mye for samholdet i norsk misjon og for å få fram nye misjonsledere, mener professor Tormod Engelsviken.

Et samfunn uten Gud

LEDERARTIKKEL

Den siste drøye uken har vi kunnet lese om en sexkultur blant norske tenåringer som viser behovet for å snakke mer om både seksualmoral og om respekten for enkeltmennesker, særlig for kvinner.