Ba om smuler, fikk brød

snart søndag

I søndagens tekst står Jesus 
i fare for å virke overlegen og brysk. 
Men rekkefølge trenger ikke å bety nedprioritering, mener israelsmisjonær.

Langt bortom rømd som blånar

ukens salme

– Den skal følge meg til siste slutt, sier Eldbjørg Therkelsen om sin favorittsalme.

Navnebror og kongevenn

jubilanter

Både Kong Harald og Harald Stalheim fyller 80 år i dag. Mens kongen har «Alt for Norge» som sitt valgspråk, er det Israelsmisjonen som er livskallet til Stalheim.

Der jernteppet aldri falt

lederartikkel

Stefanusalliansen fyller 50 år. Det er tankevekkende at de i jubileumsåret mener at det på nytt er grunn til å vende oppmerksomheten mot de tidligere Sovjet-statene, snart tre tiår etter jernteppets fall.

Bygger sykehjem for 50 millioner

israelsmisjon

De messianske jødenes aldershjem i Israel bygges ut med egen sykehjemsavdeling. Her får beboerne omsorg og pleie til de flytter «helt hjem».

Fikk misjonsverv «i arv» fra svigermor

israel

Interessen for misjon videreføres ikke lenger automatisk fra generasjon til generasjon. Israelsmisjonen satser målbevisst for å sikre rekrutteringen.

Siste gave til Israel

ISRAELSGAVER

To Israel-organisasjoner fikk begge over 8 millioner kroner i dødsbo i fjor.

Misjonsblader med nye navn

synspunkt

Omtrent samtidig med at det er gått 190 år siden den første utgaven kom, meldes det at Norges eldste misjonsblad skifter navn.

Trener disipler i Israel

samarbeid

Den Norske Israelsmisjon går inn i et samarbeid med norske bibelskoler. Målet er tre måneders disippelundervisning for unge i Israel.

Ung satsing i gammel misjon

veivalg

Det er få dager siden Vegard Soltveit (27) fikk vite at han er Israelsmisjonens nye assisterende generalsekretær. Norges nest-eldste misjonsorganisasjon ønsker å satse på folk i 20-årene frem mot år 2030.

Fremtidsvisjon og veivalg

kronikk

Spørsmålet vi bør stille, er om det kristne Organisasjons-Norge har endringsvilje 
når ikke alt lenger er, eller blir som før.

Veien til livets kilde

israelkommentar

Det hender jeg går meg vill. Jeg er ikke så god på retningssans.

Helgefred

israelkommentar

La oss gjøre søndagen til en fest for store og små – så kan vi «boble over» med begeistringen for hva dette gir oss.

Avlyser misjon blant jøder

misjon

Et banebrytende dokument slår fast at Den romersk-katolske kirke på prinsipielt grunnlag avviser å ha institusjoner som driver misjon blant jøder. Norsk misjonsleder er ikke begeistret.

Dekker festbord for Jerusalems fattige

verdighet

Verdighet: Med treretters middag, levende musikk og pyntede bord gir de fattige jøder og arabere følelsen av å bli servert på en flott restaurant.

Går mot gaverekord

hjelp jødene hjem

Det går mot ny gaverekord i aksjonskomiteen Hjelp Jødene Hjem (HJH). Så langt i år er det kommet inn omkring 11,2 millioner, og 1,7 millioner av dette er testamentariske gaver.

Milliard-import fra Israel

rekord

Ingeborg Thue begynte å handle israelske varer i sympati. Nå gjør hun det fordi hun synes varene er gode. Det er hun ikke alene om. Aldri tidligere har Norge importert så mye varer fra Israel som i år, til tross for trusler om boikott.

Biskop Kvarme hedret i Israel

jerusalem

Skandinaver sto i fokus da Lausanne-bevegelsens nettverk for evangelisering blant jøder arrangerte sin 10. internasjonale konferanse.

Misjonskjempe er død

radioprest

Norsk-ungarske Laszlo G. 
Terray var opptatt av at østeuropeiske jøder 
skulle få høre det kristne budskapet. 8. august 
døde han, 91 år gammel.

Integrert misjon

synspunkt

For Israelsmisjonen er støtte til Israel ikke primært offentlige punktdemonstrasjoner, men et vedvarende og integrert engasjement, der evangelisering, diakoni og samfunnsansvar hører sammen, uten nødvendigvis å måtte blandes sammen, skriver Rolf G. Heitmann.

Samler ressurser

israel

Siden 1955 har Den Norske Israelsmisjon disponert Immanuelkirken i Tel Aviv. Men det utadrettede arbeidet drives med støtte fra flere nordiske søsterorganisasjoner

Solidaritet med Israel

synspunkt

De siste månedene har vi vært vitne til nye terrorangrep mot jøder og jødiske institusjoner i Europa. Også norske jøder kjenner seg truet, og har bedt om ekstra beskyttelse. Vi oppfordrer vårt folk og våre kirker til å vise ekstra solidaritet med våre jødiske landsmenn, og motvirke all form for anitjødiske holdninger og handlinger, skriver en rekke kristenledere i dette innlegget.

Stadig færre jøder

ROMANIA

Den jødiske befolkningen i 
Romania har minket fra over 750.000 til drøyt 3.000 i løpet av Harry Schuberts levetid. 
I et fellesskap av Jesus–troende har han funnet ny glede i en ofte dyster tilværelse.

– «Israel-venn» kan lett bli misforstått

generasjonsskifte

Kristen jusstudent 
tror begrepet «israelvenn» kan gi inntrykk 
av at man bare bryr seg om den ene parten 
i Midtøsten–konflikten.

Unge venner av Israel?

synspunkt

Hvordan forholder egentlig kristne 20- og 30-åringer seg til Israel, spør Håvard Maurstad, daglig leder i Return2sender.

Deilig er jorden?

synspunkt

I stedet for å «avjødifisere» de palestinske områdene, er løsningen å «avarabifisere» Israel og å fastholde bibelske grenser for jødisk jord.

Gro Wenske svarer kritikerne

israel

Om jeg blir anklaget når jeg står på Guds ord, skader det meg ikke. Jeg bare undrer meg over at «Kristen-Norge» er kommet så langt på avveier, og at så mange er uvitende om de historiske fakta.

Arabere vil nå jøder med evangeliet

evangelisering

Midtøsten har ofte stått i flammer på grunn av fiendskapet mellom arabere og jøder, men noen arabere brenner for å nå jøder med det kristne budskapet.

Bønn og handling for Israel

Meninger

Hvordan kan Den norske kirke oppfordre til bønn om tostatsløsning, og kreve merking og boikott av produkter fra israelske bosettinger, hvis det ikke er riktig å gå inn i politiske enkeltsaker? Er det ikke slik at bønn og handling henger sammen?

Israelsvenner samles i sør

Israel

To av de største israelsorganisasjonene har stevne på Sørlandet denne uken. I den ene er det høy gjennomsnittalder og stor optimisme, i den andre er det større bredde i alder og nøktern realisme.

Styrker arbeidet i Øst-Europa

Israel

Israelsmisjonen utvider sam­ar­bei­det med den lu­thers­ke kirke og indre­mi­sjons­be­ve­gel­sen i Un­garn.

Mangfoldig israelvennskap

Meninger

Det er en kjensgjerning at utdanningsnivået i befolkningen har økt, samtidig som interessen for å lese Bibelen ikke har økt tilsvarende.

Reiser ut i ørkenen for å bygge broer

Kristenliv

Det blir en annerledes påskeleir på de ti norske ungdommene som er med i Bridgebuilders. Påskeuken er de i den jordanske ørkenen sammen med ti messiastroende jøder og ti kristne palestinere.