Hvem skal kristne tro på?

Skapelsen

De aller fleste vitenskapsmenn er selvsagt ærlige mennesker. Men siden få av dem er troende, bør vi lese 1Kor 1:20.

Aliens i lys av Bibelen

debatt

Er det liv på andre planter? Finnes romvesener? Hva sier Bibelen – er det rom for slik tro i et kristent verdensbilde?