Direkte-TV fra møtene i Sarons Dal

SOMMERSTEVNE

– Jeg håper folk blir enda mer tent for misjonsoppdraget i løpet av Sommerstevnet i Sarons Dal, sier Rune Edvardsen, daglig leder i Troens Bevis. I år kan du se alle møtene direkte på Dagen.no.

Mur av taushet rundt Forum Kino

MENIGHETSBYGG

Ingen vil svare på hva som skjer med den nye storstuen til Salt Bergenskirken. Den gamle kinobygningen ble kjøpt av Finn Jarle Sæles Norge Idag og Jan Hanvolds TV Visjon Norge i 2007 for 33 millioner kroner.

Dagen lanserer Presteguiden.no

RANGERING

Først lanserte Dagen Eiendomsmeglerguiden med suksess. Nå kommer en ny digital portal for evaluering av prester.

Rett blikket oppover

andakt

La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Kol. 3,1–3

Hvordan krysse Jordanelva

endringsledelse

For å lede andre til endring har kirkeleder og pastor Donovan Coetzee (67) stadig endret seg selv.

– Det er mulig for flere å plante menighet

tar tak

Kirke-Norge trenger folk som småbarnsforeldrene Rebekka (30) og Sæbjørn (33). De vil vise at man kan starte menighet på en måte som gjør at «alle» kan få det til.

Hillsong-koden

kommentar

Imponerende. Det er det første ordet som slår meg når jeg tenker på Hillsong. Dette er en bevegelse som tar kallet på det største alvor. Som er villig til å arbeide for det de tror på. Som klarer å engasjere en av de gruppene kirken har vanskeligst for å nå: urbane unge voksne i vestlige storbyer. Dét gjør seg ikke selv.

Stille etter stormen?

synspunkt

Jeg har måttet kjempe med min frimodighet inn mot denne sommeren. Lyden av denne medie-stormen nemlig båret med seg lyden av et «hysj», og hvisket at nå er det på tide å dempe seg. Jeg har behov for å advare mot å gi etter for dette, for evangeliets skyld.

Tar oppgjør med karismatikken

pinsebevegelsen

– Vi elsker ilden. 
Den er symbolet på vår bevegelse. Men 
den har brent for mange, sier Egil Svartdahl.

Er EU Antikrist?

EUROPA

Og hva med Europa etter Brexit, hvilke følger får det for Norge? Dette er spørsmålene som stilles i en debatt på Kanal 10.

Misjonsfestival avlyst og nedlagt

kvinesdal

«Jesus to the nations», som er Norges eneste rene misjonsfestival for ungdom, blir avlyst bare fire dager før start. Nå er det bestemt at festivalen også skal legges ned for godt.

Flere tusen vil høre Todd White

evangelist

Todd White sprengte lokalene da han besøkte Credokirken i fjor. I juni taler han 
i Vestlands­hallen med plass til rundt 4.000.

Salt Bergenskirken flytter inn i Forum kino

kirkebygg

Det ærverdige signalbygget fra 30-tallet blir rustet opp og bygget om for over 40 millioner kroner for å gi plass ekstra saler og rom for barn og ungdom. Eierne av bygget, Tv Visjon Norge og Kristen Medieallianse, skal betale regningen for den omfattende ombyggingen.

Sunnhet og lidenskap

lederskap

Jeg er overbevist om at sunt kristent lederskap henvender seg til menneskers indre motivasjon. 
Man leder ikke flere enn de som er villig til å følge. Alle typer tvang, manipulasjon og usunn kontroll 
er mer på tross av vår tro, enn på grunn av den.

Guds gründere

MENIGHETSPLANTING

Jeg kunne ha valgt en annen overskrift, men «menighetsplanting» blir så raskt kategorisert som noe som angår spesielt interesserte.

Nytt navn på gammelt nettverk

menighetsplanting

Øystein Gjerme blir ny leder i Dawn. Samtidig skifter bevegelsen navn til Sendt Norge.

Lokker unge kristne til ekstremsport-bygd

Menighetsplanting

Urban pinsemenighet overtar en gammel pinsekirke på Voss, men mangler unge folk. Pastorparet Vegard og Sara Hansen tilbyr disippeltreningsskole med skikjøring på programmet.

Krysser kirkegrenser

menighet

Ole Magnus Hundvin har tatt steget fra luthersk Salem til pinsekirken Salt. – Teologi og tradisjon er mindre viktig enn før, sier forsker Silje Kvamme Bjørndal.

Valgmøter i kirken

direkte på nett-tv

Kirkebygg, rusproblematikk og verdispørsmål blir viktige saker når to menigheter i Bergen innbyr til valgmøter. Du kan se debatten i Salt Bergenskirken direkte på nett-TV her på Dagen.no søndag kveld.

Jesus bak overskriftene

kristenliv

En prest eller pastor vet bedre enn de fleste at kristenlivet ikke går av seg selv. Øystein Gjerme leder en ung menighet, og utfordrer leseren til å sette en bevisst kurs for livet.

Ønsker flere kvinnelige pinsepastorer

årsmøte

Gina Gjerme tror ikke årsaken til mangelen på kvinnelige ledere kommer av kjønnsdiskriminering. Men hun mener 
bevegelsen har stort behov for kvinnelige 
ledermodeller.

Er du med i ei 
 bibelgruppe?

i fokus

I haust vart eg med i ei ny bibelgruppe saman med fem andre damer. Annankvar tysdag samlast me kl 2000-2200. Me er nøye på tida; først 15 minutt mingletid, 20 minutt stille bibellesing kvar for oss etter dagens tema, så samtale om teksten ein time, før me avrundar med delerunde og bøn.

Pinsepastor kan bli gjesteredaktør

nominert

Øystein Gjerme er en av dem som leder an i kampen om å få prøve seg som redaktør i Bergens Tidende (BT).

Etterlyser at 
kristne tar kontakt

menighet

En skilsmisse fra 
ektefellen førte til skilsmisse 
fra menigheten for «Harald». Kristne mennesker har han 
sett lite til etterpå.

Hva er gode nyheter?

I fokus

Det er å male Kristus for denne generasjonen der hvor de kjenner at det trykker som mest. Det er å nå frem med nådens budskap til dem som bærer byrden av stress, prestasjon, fasadebygging og overveldelse, skriver Øystein Gjerme.

Salt - fra nisje til 
premissleverandør

kommentar

Denne helgen feirer Salt Bergenskirken sine første ti år. Da de begynte, fremstod menigheten som et ungdommelig og nokså spesialisert alternativ. I dag fremstår menigheten mer vital enn «moderkirken» Pinsekirken Tabernaklet, skriver Tarjei Gilje.

Rett blikket oppover

Kristenliv

Å være en en­ga­sjert kris­ten i det sta­dig mer se­ku­la­ri­ser­te Norge har sine ut­ford­rin­ger.

- Gjør ingenting nytt i 2014

Kristenliv

Pinsepastors suksessoppskrift er å gjøre det samme, bare litt bedre. Her er planene til toneangivende kristenledere ved starten av et nytt år.

Smågrupper - nøkkelen til kirkevekst?

Kristenliv

De har startet 50 smågrupper og har 100 ledere. Salt Bergenskirken tror de har funnet nøkkelen til menighetsvekst. Men ikke alle er enige i at smågrupper skaper vekst.

For en tid som denne?

Kristenliv

Full storm rundt et kors­smyk­ke. Bør en ny­hets­opp­le­ser på NRK bære et re­li­giøst sym­bol? Hva er grun­nen til re­ak­sjo­ne­ne? Mange skjøn­ner ikke hvor denne fiendt­lig­he­ten kom­mer fra. Hva er det som skjer?

Kirkesamfunn eller bevegelse?

Meninger

Det er «pin­sens» natur at den skal vi­de­re og innta nytt land, og der­for ek­sis­te­rer alle «kir­ke­li­ge struk­tu­re­rer» for å tjene den hen­sik­ten. Å søke bak­over i de his­to­ris­ke kir­ke­nes røt­ter, er der­for gans­ke frem­med for de fles­te pinse­ka­ris­ma­ti­ke­re.

Pastorkrise?

Meninger

Jeg er ikke så sikker på at det er en pastorkrise vi ser nå. Det er vel så mye en menighetskrise.

Vanskelig rekruttering

Meninger

Både le­der­kan­di­da­ter og de som skal velge sine le­de­re tren­ger å tenke gjen­nom hva Guds ord sier, og hva som er his­to­risk be­tin­ge­de ar­beids­for­mer.