Endelig får vi vite hva Holocaust-overlevende skrev i sine brev ved krigens slutt.  Foto: 

Gråter seg gjennom brev fra dødsleire

Ved døren

andakt

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Åp 3:20.