I KIRKEN: Dansk Folkepartis innvandringspolitiske talsmann Martin Henriksen mener det er en forutsetning for å være dansk at man går i kirken og feirer jul og påske. 
  Foto: Mogens Engelund, Wikimedia

Dansk parti vil tvinge innvandrere til kirken

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.