Det å lesa og tolka Guds ord ut frå sin samanheng er viktig. Det gjev bibelordet den rette forståinga og den rette tyngda, skriver Johannes Kleppa.  Foto: 

Bibelcamp – Israels eksil og profetane

Styrelederen blir nå ansatt

indre sjø

Ingolf Solsvik (73) går av som styreleder, men han begynner som konstituert daglig leder i Den indre sjømannsmisjon (DISM) fra i sommer.

– Viktigste møte siden 1880

landsmøte

Nestor Knut Oldeide (91) i Den indre Sjømannsmisjon (DISM) har en klar oppfordring til landsmøtet som skal avgjøre kystmisjonens framtid.