TEMPEL: Guds menighet er et tempel som bygges. Hver enkelt skal bidra. Vi har ulik livssituasjon, ulik alder, ulike muligheter og ulike nådegaver, skriver Egil Sjaastad.

Vi tilhører hverandre

«Velsigna band som bind Guds folk i saman her,
i same kjærleik, same sinn som i Guds himmel er.»

Dette er en kjent sang om det kristne fellesskapet. Den tegner det samme bildet som Rom 12: Kristne mennesker tilhører hverandre slik et kroppslem tilhører kroppen. «Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer» (Rom 12,5).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Slik lemmene har ulike oppgaver i og for kroppen, er vi satt til å tjene medkristne på ulike måter. Han som skrev Romerbrevet, var utrustet til en helt spesiell gjerning. «For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg …» (vers 3). Han skrev og talte på Jesu vegne som apostel.

Temaet hans her var det vi kan kalle «utrustningsnåden». Vi er ulikt utrustet av Ånden og skal ikke tre fram for å vinne beundring. Nei: «La alt tjene til å bygge opp» (1Kor 14,26).

Guds menighet er et tempel som bygges. Hver enkelt skal bidra. Vi har ulik livssituasjon, ulik alder, ulike muligheter og ulike nådegaver. Vi får be: Vis meg de tjenestene jeg kan bidra med.

I helga kan du hente fram sangen om «dei velsigna band» og nynne den for deg selv. Kanskje vil du også få anledning til å glede deg over – og takke for – andres bidrag til det kristne fellesskapet.

God helg!