LOVSANG: Det er godt å snakke til Herren gjennom sang, skriver Jan Torland.

Vi kan tale til Herren gjennom sang

Kong David var en ordkunstner og en dyktig musiker. Han elsket å ha fellesskap med Gud og satte ikke så sjeldent tone til det han snakket med Herren om.

«Da Herren hadde berget David fra alle hans fiender og fra Saul, bar David fram denne sangen for Herren.» (2. Sam 22,1) En annen oversettelse sier det slik: «Og David talte til Herren med ordene i denne sangen den dagen Herren berget ham fra alle hans fiender og fra Sauls hånd.» (Kjell Arild Pollestad sin bibeloversettelse, 2023)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

David snakket til Herren gjennom ordene i en sang som han hadde laget. Nå er det de færreste av oss som lager sanger selv. Men dette forhindrer oss ikke til å tale til Herren gjennom sanger som andre har laget.

Det er ofte dette vi gjør når vi er samlet til gudstjenester eller kristne møter. Men dette er også noe vi kan gjøre når vi er alene. Farmora mi brukte sangboka flittig. Hun sang salme etter salme der hun satt i godstolen sin. På den måten holdt hun troen ved like og så fikk hun snakke med Herren.

Noen ganger opplever jeg at Den hellige ånd blåser liv i gamle sanger.

Det kan være ord som gir meg åpenbaring om hvem Gud er, eller så hjelper sangens innhold meg til å sette ord på noe jeg ønsker å si til Herren.

Andre ganger stopper ordene rett og slett opp. Da er det godt å huske på at vi kan tale til Herren gjennom sanger. Gud din Far er en aktiv lytter. Han hører dine sukk, stille bønner, men også sangene du synger til ham; enten det er lavmælte klagesanger eller høylytte takkesanger.

Det er godt å snakke til Herren gjennom sang.