ÅNDEN: Mennesker som alltid er glade, som ber uten opphold og som takker for alt, vil alltid være en velsignelse for andre. Og det er Ånden som virker alt dette, skriver Irene Krokeide Alnes.

Utslokk ikke Ånden!

Vær alltid glade! Be uten opphold! Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Utslokk ikke Ånden! 1Tess 5,16–19

Mennesker som alltid er glade, som ber uten opphold og som takker for alt, vil alltid være en velsignelse for andre. Og det er Ånden som virker alt dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han gir oss alt hva han er og har til vår disposisjon. Han skaper de usleste bønner om til kvalitetsbønner. Han puffer oss av gårde, og ser det som sin største oppgave å sette mot i oss.

Historien om Hans Nielsen Hauge, viser hvordan Ånden kan forvandle mennesker i et møte med Guds Ord.

I innledningen til læreboken «Kristendommens saga», står det: «Kristendommens saga er nok en saga om mange edle og store mennesker. Men den er først og sist sagaen om Guds makt og Guds nåde.» 
Om Hans Nielsen Hauge skriver de: «Dette var mannen Gud brukte til å skape nytt liv i Den norske kirke.

For det så ikke særlig lyst ut i Kirken på slutten av 1700 tallet. Prestene var rasjonalistiske og hadde liten sans for personlig kristendom. Hauge kom fra bondeslekt. En dag han gikk på åkeren og sang sangen: ‹Jesus din søte forening å smake›, kom Jesu Ånds nærvær over ham. Det var en herlighet som ingen tunge kan forklare. Da han samme dag vitnet om dette for søsknene sine, ble to av dem frelst.»

Om hans forkynnelse er det sagt: «Det er ild i ordene hans. Det går til marg og bein. Det er som et tveegget sverd. Ordet er så mildt og så fullt av kjærlighet. Vi hørte aldri noen tale slik som ham.»