TYDELIGHET: Innbakt i far er en tydelighet som ikke bryter kjærligheten, men fullbyrder den, skriver Sverre H. Skilbreid.

Tydelighet som ikke bryter kjærligheten

Min sønn, forakt ikke Herrens formaning, mist ikke motet når han refser. For den Herren elsker, refser han, slik en far gjør med en sønn han har kjær. Ordspråk 3,11–12

Fedre mangler. Og når de er der, mangler de ofte likevel. Sønner trenger fedre, særlig. Døtre også, men her er noen ord om sønner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fedre er skapt i Guds bilde. Herren kan både formane og refse, i kjærlighet. Den maskuline kjærligheten er annerledes enn mors kjærlighet. Den setter mot og fasthet i barnet på en måte som bare far kan.

Innbakt i far er en tydelighet som ikke bryter kjærligheten, men fullbyrder den. Ikke alle har eid dette hos sin jordiske far. Da kan det være vanskelig å forstå den samme siden av Gud. Et helbredet bilde av far på jorden er mulig. Det skjer ofte sammen med at vi får et godt bilde av Gud som Far. Da kan en sønn få nok til å bli mann.

En sønn som går i sirkel, fikk ikke fars gode fasthet til å trå ut i livet. En sønn som går i sirkel, fikk fars fasthet uten kjærlighet og barmhjertighet. En sønn som går i sirkel, mangler fars velsignelse, glede og anerkjennelse over seg til å trå ut i livet. Utsett en sønn i sirkel for far, og det umulige kan skje, at han makter å bryte ut av sirkelen.

«Dere fedre, jeg skriver til dere fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen av.» (1 Joh 2) Alt som er far, er dypest forankret i den evige Gud. Derfor er det håp gjennom Jesus Kristus.