TUNGAS MAKT: Det er språket som former kulturen, og ikke motsatt, som enkelte tror. Jakob bekrefter påstander om tungas makt og betydning. Men hvordan skal vi temme den? spør Terje T. Konradsen.

Tunga rett i munnen!

«Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir» (Jak 3,13). Ord har en undervurdert kraft og tunga er redskapet som former ordene som går ut av munnen. Derfor advarer Jakob mot tungas makt. Den har kapasitet både til å velsigne og forbanne, og er med andre ord tvetydig selv hos oss som kjenner «visdommen ovenfra».

Ifølge Jakob feiler vi ofte, og alle misbruker vi tungas makt. Slik burde det ikke være.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er språket som former kulturen, og ikke motsatt, som enkelte tror. Mister vi språket, forsvinner kulturen. Denne observasjonen bekrefter Jakobs påstander om tungas makt og betydning. Men hvordan skal vi temme den?

Kunnskapen blåser opp, sier en annen apostel, mens visdommen bygger huset. Derfor nærer og frister kunnskap – stoltheten, mens visdommen appellerer til det ydmyke hjertet. Visdommen fra Gud «er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri» (3,17).

Når denne inspirasjonen former tungas innsats vil frukten bli rettferdighet og fred ifølge eldstebror Jakob. I så måte kan tunga gjøre en verdifull innsats!