PLAGET: Det er tøft å være anfektet og plaget. Den onde liker slett ikke Jesustroen vi har fått og kjører på for å ødelegge den, skriver Håkon C. Hartvedt.

Trøst til deg som er plaget og anfektet

Det er tøft å være anfektet og plaget. Den onde liker slett ikke Jesustroen vi har fått og kjører på for å ødelegge den. I tilknytning til dette siterer enda en gang litt fra Andreas Fibiger sin bok «Gud Lam»:

« … sitter du, kjære bror og søster, midt i mørkets og anfektelsens natt, og føler deg sluppet av Gud, hengende som i en tråd over bunnløs svelg, pint av Satans makt, forfulgt av mørkets svarte fugler og menneskers giftige tunger, sitter du i den angstfulle blandingen av avmektig beven og trossig rasen, synes du det er som om Gud selv skjerper sine piler imot deg og dreier dem rundt i de sitrende sårene, Job 6,4, ja, hvor gjerne ville jeg ikke da trøste deg, styrke deg og rekke deg om så bare et beger kaldt vann i Jesu navn!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg vet hvordan man i slike tider kan drikke Guds forjettelser (løfter) som det nyfødte barnet higer etter melken og hjorten skriker etter det levende vannet, og jeg vil si deg: se på din Frelser i Getsemane hage, og lær så av hans lidelse at også denne timen er satt av på din Faders ur. Og det vil bare vare ‹en liten stund›. Hold bare fast på det du har, og bli ved å kjempe!

Vær utholdende i bønnen, så skal du få erfare at etter den bitre langfredagen skal følge en herlig påskemorgen. Og så skal du vite at der er én som forstår deg, én som lider med deg, én som ber for deg, Jesus, din Frelser, Jesus som selv ble fristet, ble forlatt og prisgitt mørkets makt. (…) Guds fred og Guds kraft være over deg!»

Les også
Har toleranse blitt totalitarisme i den norske skolen?