TO SIDER: Har du noen ganger lurt på hvorfor knappene tradisjonelt blir plassert på høyre side på herreklær og på venstre side på dameklær, spør Håkon C. Hartvedt her. Foto: Adobe Stock

To sider

Har du noen ganger lurt på hvorfor knappene tradisjonelt blir plassert på høyre side på herreklær og på venstre side på dameklær? Her har du forklaringen ifølge Douglas B. Smith: 
«Det er lettere for høyrehendte – det store flertallet – å skyve knappene fra høyre gjennom hullene på venstre side, og derfor er mannfolkenes knapper på høyre side.

I knappenes tidlige historie var knapper luksus som først og fremst var forbeholdt rikfolk. Kvinner fra de øvre samfunnslag hadde tjenere til å kle på seg. Og fordi en kammerpike selvsagt sto foran den kvinnen hun skulle kle på, plasserte sydamene knappene på kammerpikens høyre side – og kvinnens venstre – og der har de forblitt til i dag.»

Nå skal vi ikke presse dette åndelig sett. Men Bibelen taler også om to sider. I slutten av sitt liv utfordrer Josva Israelsfolket til å velge hvem de vil tjene: Herren eller andre guder, og understreker så: «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren!» Josva 24,15. Og Jesus utfordrer oss også når han sier: «Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.» (Matt. 12,30)

La oss også ta litt med om gode gjerninger. På det menneskelige plan oppfordres vi til å gjøre gode gjerninger. Men frelst blir vi bare ved å tro på Jesus, og Hans gjerninger for oss.