EVANGELIET: Det er grenser for hvor langt oppover i skogen man kan kjøre en vanlig personbil. Evangeliet gjelder hele veien inn, skriver Sverre H. Skilbreid.

Terrenggående evangelium

Det er grenser for hvor langt oppover i skogen man kan kjøre en vanlig personbil. Den er ikke laget for bratte skogsveier med dype spor og store steiner. En SUV må ta over. Men ofte er de tøffere å se på enn virkelig framkommelige. Andre kjøretøy må brukes, biler som vi helst ikke vil ha. De ligner ikke bil.

Hvor langt nede i veien parkerer vi evangeliet? Hvor pen i tøyet er Jesus? Kommer han i finsko? « … Så ødelagt var han, han lignet ikke en mann, han så ikke ut som et menneske.» (Jes 52,14) «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» (Jes 53,5)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Evangeliet gjelder hele veien inn. Til den dypeste smerten og den vondeste synden. Men der må vi ferdes skikkelig. Åndelig overgrep skjer hvis vi ikke tar på alvor det Gud har skapt og elsket: Mennesket som Jesus bøyer seg helt ned til og respekterer.

Det er rett åndelighet å kjenne menneskets irrganger, og å forstå psykologi og mentale problemer. Og det er rett åndelighet å støtte seg på mer erfarne sjelesørgere. Og å være ydmyk og hente inn fagfolk der vi ikke eier oversikt.

Og så er det rett åndelighet å snakke om ekte synder og ekte nåde på disse dypeste stedene. Å snakke rett om Guds bud og ordninger for et helt liv. Og å forkynne det uavkortede evangeliet inn i de mørkeste rommene.

Tror du at evangeliet gjelder hele veien inn? Se om det er sant.