BIBELEN: Tal som Guds Ord, skriver Håkon C. Hartvedt.

Tale som Guds Ord

Starter med to bibelord i dag. Først 1. Pet. 4,11: «Om noen taler, han tale som Guds Ord.»

Så 2. Tim. 4,1–3: «Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende seg bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg er redd vi er her i dag, og jeg plukker litt fra et innlegg Martin Gellein skrev på Facebook for noen uker siden. Han skrev blant annet:

«Troskapen mot Guds ord har til alle tider forenet Jesu disipler og ført til en tydelig avstand til dem som ikke gjør det. Slik både må det og skal det være. Vi kan ikke forkynne et Evangelium som tilbyr frelse uten omvendelse fra synd. Og Guds ord må få definere hva synd er. Det er vårt oppdrag å forkynne Evangeliet, ikke å debattere med dem som ikke vil tro på Guds ord.

Vi verken kan eller skal bedømme tilstanden i menneskes hjerter. Men vi må stå fast på Guds ord og forkynne Evangeliet. Jesus er full av Guds kjærlighet. Og allikevel kaller han oss alle til å omvende oss fra synden. Vi kan ikke la samfunnet og kulturen få definere hva Guds kjærlighet er.»

«Når rutiner blir normalt,

og det tales uten salt.

Når vi frykter mennesker langt mer enn Gud:

Er det noen som må si:

«Menigheten er på gli

Artikkelen fortsetter under annonsen.

bort fra Gud.

Vi har fornektet Herrens bud!

Herre, vekk din menighet!

Men vekk meg først!»